Araştırma: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dayalı Politika Uygulayan Ülkelerde Kadın ve Aile


Türkiye'de ailenin dramatik bir çöküş yaşadığı biliniyor. Boşanmalar artıyor, evlilikler azalıyor. Yıllarca "görücü usulü" evlenmenin ailede yaşanan problemlerin temel sebeplerinden biri olduğu vurgulandı. Artık gençler konuşarak, tanışarak evliliklerine kendileri karar veriyor. Ancak bu evlilikler 5 yıl bile dayanmıyor. Her beş evlilikten biri boşanmayla sonuçlanıyor. Sosyal bilimciler bunun sebepleri üzerinde duruyor. Bazıları bunun sebebleri arasında, aile içi şiddet, internet, alkool vb. etkenleri gösteriyor. Bazı uzmanlar ise ekonomik sebeplerin etkili olduğunu belirtiyor. Uzm. Psikolog Meryem Şahin ve Dr. Mücahit Gültekin bu sorunun temelinde yatan asıl sebebi sorguluyor: Boşanmaların artmasının ve ailenin dağılmasının arkasında Türkiye'de uygulanan aile ve kadın politikaları mı var? Türkiye'nin aile ve kadına ilişkin sorunların çözümü için uygulanan "toplumsal cinsiyet eşitliği politikası" sorunların temel sebebi olabilir mi? Bu araştırmada "toplumsal cinsiyet eşitliği politikası"nı  en iyi uygulayan dört ülke (İzlanda, Finlandiya, Norveç, İsveç) incelendi. Bu ülkelerde aile yapısı, kadına şiddet, evlenme ve boşanma oranları, intihar, alkol ve madde kullanımı sorunları araştırıldı. Araştırmacılar, kadın hakları açısından model gösterilen bu ülkelerde kadının ve ailenin durumuna ilişkin çarpıcı sonuçlara ulaştılar. Araştırmayı bilgisayarınıza indirmek için lütfen aşağıdaki dosyayı tıklayınız.    

Not: Bu araştırma ilk olarak PDF formatında 10 Ağustos 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Aşağıdaki dosya matbu basımın PDF'sidir ve 2014 yılında SEKAM ile Aile Akademisi ortaklığında basılmıştır.  

kapaksonnn.jpg

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim