İSTANBUL SÖZLEŞMESİ TARTIŞMALARINDA SIK KULLANILAN 14 MANİPÜLASYON


İstanbul Sözleşmesi Türkiye’de sorgulanmaya başlandıktan sonra, kitlelerin kafasını karıştırmak ve Sözleşme’ye yönelik eleştirilerin önünü kesmek için kimi manipülasyonlar dolaşıma sokulmuştur. Manipülasyon kelimesi, kısaca gerçekleri saklayarak, gerçeklere bazı eklemeler yaparak ya da gerçekleri olduğundan farklı yorumlayarak insanları yanlış yönlendirmek anlamına gelmektedir. Manipülasyonun kaynağı bazen bilinemez. Konu hakkında yeteri kadar bilgisi olmayan kişiler, manipülasyon yapmak amacı gütmeseler de bu manipülasyonları gerçek zannederek yayılmasına katkıda bulunurlar. Manipülasyonları etkisiz hale getirmenin iki yolu vardır: Birincisi manipülasyon içeren bilginin farkına varmak, ikincisi ise doğru bilginin farkında olmak. Aile Akademisi Derneği olarak bu çalışmada İstanbul Sözleşmesi hakkında tespit ettiğimiz en yaygın kullanılan bazı manipülasyonları inceliyoruz. Amacımız, kirli bilgilere karşı farkındalık oluşturmak ve İstanbul Sözleşmesi hakkında halkımızın sağlıklı karar vermesine katkıda bulunmaktır. Çalışmanın faydalı olmasını temenni ediyoruz.

Dosya aşağıdaki linktedir.

 

ls.jpg

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim