AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARINA ÇAĞRI


Sayın AK Parti Milletvekili Adayları;

Toplumun temeli olan aile kurumunun içinde bulunduğu çözülme süreci kaygı vericidir. Evlilik ve boşanma sayılarının devlet tarafından ilk kez tutulduğu 1930 yılından bu yana boşanmalar oransal olarak 10 kat artmış durumdadır. Özellikle son 15 yıldır boşanma oranlarındaki artış iyice hızlanmış, evlilikler azalmıştır. Bugün her 5 evlilikten biri boşanmayla sonuçlanmaktadır.

Yapılan pek çok bilimsel araştırma, aile kurumunun çözüldüğü ülkelerde, psikolojik problemlerin yanı sıra; uyuşturucu, fuhuş, insan ticareti ve benzeri adli suçların da arttığını göstermektedir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verdiği bilgilere göre 2008-2012 yılları arasındaki 4 yıllık dönemde sadece çocuklarda uyuşturucu kullanımı %139 artmış durumdadır.

Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine dayalı bir politika üretme vaadini her fırsatta tekrar eden AK Parti döneminde, aile kurumunun giderek zayıflamaya yüz tutması, halkımızı derinden endişelendirmektedir. Ailenin çözülmesi ve buna bağlı sosyal ve psikolojik sorunların artması, maalesef hükümetin uyguladığı "toplumsal cinsiyet eşitliği" (TCE) politikalarıyla yakından ilişkilidir. Özellikle 2011 Mayıs ayında Avrupa Konseyi'ne üye ve diğer devletlerce imzalanan "İstanbul Sözleşmesi" halkımızın sahip olduğu inançları tahfif ve tahkir eden maddeler içermektedir. Bu sözleşmenin muhafazakar kimliğiyle politika yapan bir hükümet tarafından, hiç bir maddesine çekince konulmadan  imzalanmış ve yürürlüğe konmuş olması esef vericidir.

Sayın AK Parti Milletvekili Adayları,

Hali hazırda uygulanmakta olan "toplumsal cinsiyet eşitliği" (TCE) politikaları, kadın ve erkek arasında husumeti besleyen argümanlara dayanmaktadır. TCE politikalarının küresel ölçekte en iyi uygulandığı ülkelerde ailenin durumu içler acısıdır. 2012 yılının TCE endeksine göre bu politikaların en iyi uygulandığı ülke olan İzlanda'da çocukların %65'i evlilik dışı dünyaya gelmektedir. Kadına şiddeti önlemenin çözüm yolu olarak gösterilen bu politikalar, sözü edilen ülkelerde şiddeti önleyememiştir. Şiddetin önlenememesi bir yana, bu ülkeler; alkol ve madde kullanımının artması, intiharlar, tecavüz, aile yapısının çökmesi gibi sorunları da trajik boyutlarda yaşamaktadır. 60 yıldan beri bu politikaların en yetkin şekilde uygulandığı ülkelerde zikredilen sorunlara çözüm olamamış bir politikanın, ülkemizde ısrarla uygulanmaya devam etmesi üzüntü vericidir. Derneğimizin yapmış ve yayınlamış olduğu araştırmalar, TCE politikalarının içerdiği çelişkileri, yol açtığı sorunları ve halkımızın değerleriyle çatışan yönlerini verilere dayalı olarak ortaya koymaktadır.

Sayın AK Parti Milletvekili Adayları,

Aile Akademisi Derneği olarak, sayın milletvekili adaylarının seçim çalışmalarında ve eğer seçilirlerse Mecliste;

1. İstanbul Sözleşmesi'nin fesh edilmesi

2. Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının yerine, İslam'ın kadın ve erkek için tanımladığı asil ve onurlu değerlere dayalı adalet temelli politikaların uygulanması;

yönünde çaba göstermelerinin millete karşı bir sorumlulukları olduğuna inanıyoruz.

Buradan hareketle, Aile Akademisi Derneği olarak iktidara her kim gelirse gelsin, aile politikalarının takipçisi olacağımızı, bu milletin inançları ve değerleriyle çatışan politikalarının karşısında duracağımızı ve bu çerçevede halkımızı bilgilendirme sorumluluğumuzu yerine getireceğimizi ifade etmek istiyoruz.

Bu çağrının öncelikli muhatabı iktidar partisinin milletvekili adayları olmakla birlikte, çağrımız, bütün milletvekili adaylarına ve ailenin çözülmesinden müteessir olan tüm kurumlarımıza ve halkımıza yapılmış bir çağrıdır.

Saygılarımızla.

Not: Açıklamanın pdf formatını aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz. 

1. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dayalı Politika Uygulayan Ülkelerde Kadın ve Aile Araştırması İçin Tıklayınız

2. Türkiye'de ve Dünyada Kadına Şiddet Araştırması İçin Tıklayınız

3. Aile Politikaları ve İstanbul Sözleşmesi Araştırması İçin Tıklayınız

4. Resmi Gazete'de Yayınlanan İstanbul Sözleşmesinin Tam Metni için Tıklayınız

Aile Akademisi Derneği

Yönetim Kurulu

20141030_017600.jpg
ÖnizlemeEkBoyut
basin_aciklamasi.pdf357.06 KB

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim