Anne Sütü Bankası Basın Açıklaması


591 (AİLEAKADEMİSİ/ 18 Mart 2013)- Sağlık Bakanlığı?nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü?nde İzmir?de açmayı planladığı ?Anne Sütü Bankası? uygulaması farklı boyutlarıyla kamuoyunda tartışıldı. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ? tedbir, hukuk ve kayıt sistematiği? üzerine daha fazla çalışılması gerektiğini sebep göstererek uygulamanın ertelendiğini açıkladı.

Uygulamanın İslam hukuku açısından taşıdığı sakıncalar uzmanlar tarafından dile getirildi ve bu projeden vazgeçilmesi ifade edildi. Aile Akademisi Derneği olarak vurgulanan bu sakıncalara katılmakla birlikte konunun bir başka boyutuna dikkat çekmek istiyoruz.

Aile ve kadına yönelik yürütülen politikaların küresel ekonomik sisteme duyarlı bir temelde üretilmesi kadınının çocuğundan, çocuğun annesinden, babanın her ikisinden kopuşunu beraberinde getirmektedir. Bu bakış açısı aileyi doğal/fıtri/insani/organik bir olgu olarak görmemekte, kapitalist sistemin parametreleriyle uyumlu olarak yeniden üretilebilecek biyo-teknik bir mesele olarak değerlendirmektedir.

Bu bakış açısı anneyi bir çalışan olarak kodlarken, anne sütünü de bir ?ürün? olarak metalaştırmaktadır. Hâlbuki çocuk annesini emerken sadece biyolojik olarak değil, psikolojik olarak da beslenmektedir. Çocuğa pastörize edilmiş ?insan sütü? vererek biyolojik gelişimlerinin sağlıklı olacağı gerekçesine sığınan bu yaklaşım, çocuğun annenin tenine, sesine, kokusuna olan ihtiyacını görmezden geliyor. Anneyi sütünden ayırarak ?süt bankası? icat eden bakış açısı, babayı sperminden ayırarak ?sperm bankası? kuran yaklaşımla aynı kaynaklardan besleniyor.

Sağlık Bakanlığı?nın bu uygulamayı, ifade ettiğimiz hususlar noktasında değerlendirip değerlendirmediğini bilemiyoruz. Ancak, ?Süt Anneliğin? uygulama imkanları üzerine düşünmeden, çaba harcamadan ?süt bankası? seçeneğini gündemleştirmenin doğru olmadığını ifade ederek, Bakanlıktan bu uygulamayı erteleme değil, iptal etme açıklaması yapmasını bekliyoruz.

Aile Akademisi Derneği

Yönetim Kurulu

Konuya İlişkin;

AGD'nin yaptığı basın açıklaması için tıklayınız

Nureddin Yıldız'ın açıklaması için tıklayınız 

13n120812_milkbank-pg-horizontal_copy.jpg

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim