Dünya Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü Basın Açıklaması


25 Kasım 2012

Değerli Basın Mensupları ve Saygıdeğer Kamuoyu

394 Dünya Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü Birleşmiş Milletler tarafından bundan 13 yıl önce ilan edildi. O günden bu yana dünyanın her yerinde kadına şiddet katlanarak devam ediyor. Kadın fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddete uğruyor. Bugün ABD?de her 15 saniyede bir, bir kadın öldürülüyor ya da fiziksel saldırıya maruz kalıyor. Yine ABD Adalet Bakanlığı?nın bildirdiğine göre her 90 saniyede bir, bir kadın tacize uğruyor. Avrupa Birliği ülkelerinde kadınların %40-50?si partnerlerinden cinsel ya da fiziksel şiddet gördüklerini belirtiyor. İspanya?da her 5 günde bir, Britanya?da her 7 günde bir bir kadın partneri tarafından öldürülüyor. İsveç?te bir yıl içinde kadınlara karşı işlenmiş 27 bin şiddet vakası kayıtlara geçmiştir. İsveç?te yaklaşık her iki kadından birinin erkekler tarafından şiddete maruz kaldığı bildirilmektedir. Uluslararası Af Örgütü?nün bildirdiğine göre sadece Fransa?da her yıl 25 bin kadın tecavüze uğruyor. Ülkemizde de kadına karşı uygulanan şiddet giderek artmaktadır. Bazı araştırmalar ülkemizde her 3 kadından birinin şiddet mağduru olduğunu öne sürmektedir

Kadına uygulanan fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet yetmiyormuş gibi, bütün bunlardan belki daha da ağırı, medya tarafından kadının cinsel bir obje olarak sunulması ve bu algı üzerine kurulmuş bir pazarın giderek büyümesidir. Kadın bedeni üzerinden geçinen bu haz tacirleri kadına en büyük hakareti ve aşağılamayı yapmaktadırlar. Çünkü bu algı kadını bir eğlence aracı ve kapitalist ekonominin tüketim nesnesi olarak görmektedir.

***

Şiddet çağımızın büyük bir sorunudur. Sadece kadına değil, hayvanlara, yaşlılara, çocuklara ve tabiata karşı da bir şiddet söz konusudur. Toplumun bütün katmanları şiddetin hem mağduru, hem de faili olabilmektedir. Kadına uygulanan şiddette geleneğin kadını hor gören yaklaşımları da etkili olmakla birlikte; bu sorun hiç kuşkusuz büyük oranda rekabet ve kara dayanan materyalist/kapitalist sistemin bir sonucudur.

***

Agresif, çatışmacı ve toplumu kadın-erkek kutuplarında kamplaştıran bir dilin kadına şiddet sorununu çözebilmesi mümkün görünmemektedir. ?Kadına şiddet? üzerinden ?erkek? ve ?aile? düşmanlığına vardırılan bir söylemin yeni bir şiddet dili oluşturduğu unutulmamalıdır. Peygamber Efendimiz (SAV) ?Sizin en hayırlınız eşlerine/hanımlarına en iyi davrananınızdır? buyuruyor. Bu çerçevede Aile Akademisi Derneği olarak vurguladığımız aşağıdaki hususların dikkate alınması sorunun çözümüne katkıda bulunacaktır:

1.Sorunun çözümünde aile ve kadın politikalarının düzenleyici etkisinden daha çok sivil inisiyatifin sorumluluk alması gereklidir.

2.Kadını erkeğe, erkeği kadına karşı rakip/hasım olarak sunan yaklaşımlar bırakılmalıdır. Kadının ve erkeğin birbirini tamamlayan, bütünleyen varlıklar olduğu vurgulanmalıdır.

3.Şiddetin asıl sebebi erkek egemen toplum anlayışı değil, bireyci, hazcı, rekabete dayalı materyalist/kapitalist yaklaşımlardır.

4.Şiddetin asıl sebeplerine inen daha nitelikli ve derinlikli anlayışlar geliştirilmelidir. Patronun işçisine, işçinin karısına, kadının çocuğuna, çocuğun arkadaşına şiddet uyguladığı bir toplumda şiddetin failleri şiddetin asıl sebepleri değil, tetikçileridir. Şiddete azmettiren sosyo-ekonomik düzenin mahiyeti sorgulanmalıdır.

5.Son yıllarda kadının eğitim seviyesinin yükselmesi ve iş hayatına daha aktif katıldığı göz önüne alınırsa, kadının ekonomik özgürlüğünün sorunun önlenmesinde etkili olmadığı açıkça görülmektedir. Diğer bir ifadeyle şiddete ilişkin çözümlerin seküler algıyla üretilmesi mümkün görünmemektedir. Bu sorunun çözümü için Aziz İslam?ın evrensel ahlaki ilkelerine dayanılmalı; bu ahlaki ilkelere yaslanan program ve projeler yürütülmelidir. Bu çerçevede gençlere sabır, merhamet, paylaşma ve adalet gibi anahtar kavramlara dayalı eğitimler verilmelidir.

6.Kadını aşağılayan ve kadını hor gören gelenek, örf, adet, töre adı altındaki uygulamaların önüne geçecek eğitici programlar uygulanmalıdır.

7.Aileler ?ahiret merkezli? kurulmalıdır. Şiddeti polisten ya da toplumdan gizlemek mümkündür ama Allah?tan gizlemek mümkün değildir. Bu temel ilke şiddete ilişkin yasal ya da toplumsal kontrol araçlarının işe koşulmasını gereksiz kılmamaktadır.

Bu vesileyle, kadına karşı uygulanan fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel ve istismara dayalı şiddeti kınıyor; üstünlüğün cinsiyette olmadığını; kadının ve erkeğin aynı özden yaratıldığını yeniden hatırlatıyoruz.

Aile Akademisi Derneği

Yönetim Kurulu

Mücahit Gültekin'in "Kadına Şiddet Söylemi Neye Hizmet Ediyor" yazısını okumak İçin tıklayınız

domestic-violence copy.jpg

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim