"Kadın Hakları" Kavramı İstismar Edilmemelidir


568

8 Mart Dünya kadınlar Günü ülkemizde ve bütün dünyada çeşitli etkinliklerle anılıyor. Kadına ve kadın haklarına yapılan bunca vurguya rağmen ülkemizde ve dünyada kadına yapılan zulüm ve haksızlıklar azalma göstermiyor. Sadece kadına değil, insanın insana ve insanın doğaya uyguladığı şiddetin çok çeşitli yönleriyle karşılaşmaya devam ediyoruz.

Bunun sebebi, güce/rekabete/kâra odaklı materyalist/kapitalist dünya görüşüdür. Bir ailenin asgari ücretle geçinmeye mahkum edilmesi bir şiddet değil midir? Bir topraktan daha fazla ürün almak için nadasa bırakılmadan bir çok kez sürülmesi toprağa şiddet değil midir? Bir hayvanın hormonlanarak normal büyüme süresinden daha hızlı büyütülmesi bir şiddet değil midir? Bu şiddetin, bu adaletsizliğin, bu haksızlığın arkasında kâr ve güç merkezli işleyen Batılı dünya görüşleri bulunmaktadır.

Bu dünya görüşü ?kadın hakları? kavramını maske olarak kullanıp kadına zulmetmeye devam ediyor. Kadının ucuz iş gücü olarak fabrikalara doldurulması kadın hakları adına mıdır, yoksa patronların menfaati adına mı? Kadının doğum izni üzerinde bir günün hesabının yapıldığını görüyoruz. Peki ya kadının 2 aylık bebeğinden ayrılıp çalışmaya mecbur bırakılması hem kadına, hem çocuğa şiddet değil midir? Kadının medya ve halkla ilişkiler sektörleri tarafından ne tür haksızlıklara maruz bırakıldığını ve kadının cinselliğinin kâr amaçlı nasıl da metalaştırıldığı ise vurgu yapmaya değmeyecek kadar aşikardır.

Aile Akademisi olarak kadına karşı cinsiyetinden dolayı yapılan her türlü haksızlığı kınıyoruz. Kadının gerçekten zulme uğramadığı, erkeklerle adil ve saygın bir ortamda bulunabildiği bir ülke istiyor isek ?kadın haklarını? maske olarak kullanıp kadına zulmeden anlayışlarla yüzleşme cesaretini gösterebilmeliyiz. Kadının, erkeğin ve çocuklarımızın huzur ve adalet içinde yaşayabildiği bir ülke ve dünya için daha çok çalışmalıyız. Cenneti annelerin ayakları altına seren inancımız, böyle bir dünya var etmeye muktedirdir.

Bütün annelerimize ve kadınlarımıza huzurlu ve adaletli bir gelecek temenni ediyoruz.

Aile Akademisi Derneği

Yönetim Kurulu

 

kadsp6_copy.jpg

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim