Yaşlılarımız Toplumsal Değerlerimizi Gelecek Kuşaklara Taşıyan Temel Direklerimizdir…


Yaşlılarımız Toplumsal Değerlerimizi Gelecek Kuşaklara Taşıyan Temel Direklerimizdir…

Modern hayatın toplumun tüm kesimlerini olduğu gibi yaşlıları da mağdur ettiği bir zaman diliminde yaşıyoruz. Gençliği kutsallaştıran modern hayat gençlerimizi haz ve hız endüstrisinin tüketim nesnesi haline getirmiştir. Neoliberal sistem, gençlerin enerjisini kendine hizmet edecek şekilde organize edilmiştir. İş ve tüketim dünyasında sıkışan gençler manevi ve psikolojik rahatlığa kavuşamadan yaşlanmaktadır. Huzur ve rahatlık içerisinde yaşanması gereken yaşlılık dönemi de modern hayatın zorlukları nedeniyle sıkıntı içerisinde geçmektedir.

Günümüzde birçok yaşlımız hayatın doğal zorluklarına ek olarak, geçinmek için gayri insani koşullarda yaşayan çocuklarının çocuklarına bakıcılık yapmaktadır. Hâlihazırdaki ekonomik koşullar birçok yaşlının ikinci işlerde çalışmasına neden olmaktadır. Tüm bunlar düşünüldüğünde vahşi olanın doğal yaşam koşulları değil kapitalist yaşam koşulları olduğu aşikârdır.

Ekonomik-psikolojik-pedagojik-sosyal ve kültürel tüm koşulları, nesillerimizi kendine hizmet eder hale getirmek için organize eden küresel güçlerin domine ettiği düşünsel atmosfer; yaşlıların çocuklarımıza olabilecek çok önemli katkılarını sistemin dışına itmiştir. Yaşlılar adeta sistemin arızalı ürünleri olarak görülmektedir. Oysa insan hayatının her dilimi kendine özgü bir anlam ve öneme sahiptir. Bu bağlamda yaşlılık dönemi de hayatın olgunluk çağı olması nedeniyle özel bir öneme sahiptir.

Yaşlılarımız dünümüz ile yarınımız arasındaki yaşayan köprülerimizdir. Doğru bir gelecek geçmişin sacayakları üzerine kurulabilir. Bu nedenle yaşlılarımızın donanım ve tecrübeleri, yeni nesillerimizin doğru ve mutlu bir yaşam sürmeleri için aydınlatıcı işaretlerdir. Yaşlılarımızın tecrübeleri aynı zamanda sosyal, kültürel ve siyasal hayatımızın düzenlenmesi açısından da önemli bir yere sahiptir.

Bir toplum kendini vareden değerlerle ayakta kalabilir. Toplumsal değerler bir binanın direkleri gibidir. Bu anlamda yaşlılarımız toplumsal değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıyan temel direklerimizdir.

Yüce dinimiz İslam yaşlılık dönemini önemseyen bir bakış açısına sahiptir. Dinimiz yaşlılara saygı ve hürmet göstermeyi “Allah’ın emri”  olarak görmektedir. Kur’an-ı Kerim’de yaşlandığı zaman anne babaya iyilikte bulunmak, onlara öf bile dememek, güzel sözler söylemek ve onlar için Allah’a dua etmek tavsiye edilir. Yüce önderimiz Hz. Muhammed, yaşlılara saygı duymayı ve onlara yardım etmeyi cennetin anahtarı olarak ifade etmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1982 yılında ilan edilen Dünya Yaşlılara Saygı Haftasını kutlarız. Tüm yaşlılarımıza en içten saygılarımızı sunar, hepsinin ellerin öperiz.

 

Aile Akademisi Derneği

 

17437664_682198411989027_1011880061415981056_n.jpg

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim