"Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır" eğitim programının ilk oturumu yapıldı.


 Aile Akademisi Derneği olarak düzenlediğimiz “Örnek Araştırmalar Üzerinden Bilimsel Bir Araştırma Nasıl Yapılır?” başlıklı atölye çalışmamızın ilk oturumu 20 Nisan Cumartesi günü, saat 15:00’ da Emir Buhari Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.  Araştırmacı Volkan TEKDEMİR, “Dinin Aile İçi İlişkilere, Aile Sorunlarının Çözümüne ve Aile Krizlerinin Uzlaşıyla Sonuçlanmasına Etkisi” isimli çalışmasını ele alarak bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Volkan TEKDEMİR’ in vurguladığı önemli noktalar şu şekildeydi:

 • Bir araştırmaya başlamanın en önemli noktası, araştırmacının bir kaygısının olmasıdır. Bir kaygı, dert taşıyan, eskilerin değimiyle davası olan kişiler ancak gerçek araştırmalar yapabilirler.
 • Bir fikre sahip olmak bilgiye sahip olmaktan önce gelir.  Ancak sahip olduğumuz fikir ve bakış açısı, bizi ulaşmak istediğimiz bilgiye götürür. Fikir sahibi olmak bizlere bilgi kaynaklarını analiz etme ve seçebilme becerisi kazandırır.
 • Belli bir bakış açımızın olması, yapacağımız temel okumalara bağlıdır. Temel kaynaklar, zihni yenilemek ve kendimizi tazeleyebilmek için sürekli okunmalıdır.
 • Bilgiye ulaşmada ilk ve en önemli araç gözlemdir.
 • Araştırma konusu belirlendikten sonra öncelikle kaynak (literatür) taraması yapılmalıdır. Araştırmak istediğimiz konu hakkında öncü isimlerin çalışmaları incelenmeli daha sonra yan isimlerin çalışmaları taranmalıdır.
 • Araştırılan konu hakkında yapılan meta analizlerini (bir araştırmanın neden yapıldığı, önemi vb. konularını ele alan çalışmalardır) okumak, çalışmamızı güçlendirmek açısından önemlidir.
 • Literatür taraması yaparken temel kaynaklarla birlikte dipnotlarda yer alan çalışmalar ve kaynakçada yer alan eserler de incelenmelidir.
 • Bir araştırmanın niteliğini arttıran önemli hususlardan biri alanyazında yer alan kaynakların çoğuna ulaşabilmektir. Bunun için de araştırmacının yabancı dilinin iyi bir seviyede olması önemlidir.
 • Araştırılmak istenilen konuyla ilgili kaynak taraması yapıldıktan sonra araştırmanın sınırları belirlenmelidir. Yeterince sınırlandırılmamış bir çalışma, araştırmacı için oldukça zorlayıcı bir süreç yaratabilir.
 • Araştırmanın ilerleyen aşamalarında bazı tekniklerin kullanılması gerekir. Nicel ya da nitel araştırma tekniklerinin kullanılması, araştırmanın konusu ve araştırmacının tarzına göre belirlenir.
 • Elde edilen veriler analiz edilir ve araştırmanın sonunda raporlaştırma süreci başlar. Raporlaştırma ilk olarak literatürün raporlaştırılması ardından verilerin raporlaştırılması olarak sonlanır.

 Seminer bitiminde gelen soruları yanıtlayan TEKDEMİR, araştırmada kullanılan teknikler hakkında konuyla bağlantılı olan uzmanlar ve meslektaşlarla tartışılıp görüş alınabileceğini söylemiştir. Çalışmanın sonucunun araştırmacının bakış açısıyla uyuşmaması durumunda, kişinin herhangi bir değişiklik yapmadan olduğu gibi verileri sunması ve kendi bakış açısında belli düzeltmelere gitmesi gerektiğini ifade etmiştir. Volkan TEKDEMİR, fanatik olmanın araştırmaya ve araştırmacıya zarar vereceğini belirterek konuşmasını sonlandırmıştır.

20190420_151533.jpg

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim