"Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır?"konulu eğitim programının ikinci oturumu yapıldı.


Aile Akademisi Derneği olarak düzenlediğimiz “Örnek Araştırmalar Üzerinden Bilimsel Bir Araştırma Nasıl Yapılır?” başlıklı atölye çalışmamızın ikinci oturumu 27 Nisan Cumartesi günü, saat 15:00’ da Emir Buhari Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.  Araştırmacı Yasin KURUÇAY, “Ergenlerde Dindarlık ile Anlam Arayışı Arasındaki Çok Yönlü İlişki” isimli çalışmasını ele alarak bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Yasin KURUÇAY sunumunu aşağıdaki başlıklar altında işledi.

Bilimsel Bir Araştırmanın Aşamaları:

 1. Araştırma problemini belirleme
 2. Alan taraması yapma
 3. Yönteme karar verme
 4. Veri toplama
 5. Verileri analiz etme ve raporlama
 6. Kaynakça hazırlanması

*

1- Araştırma problemini belirleme

 • Konu belirlemede hakim paradigmanın etkisi
 • Kişisel bakış açısı ne kadar önemli
 • Araştırmanın alanı ve sınırları

2- Alan taraması yapma (mevcut literatürü tarama)

 • Yerli ve yabancı kaynakların taranması
 • Kitaplar
 • Araştırma ve analizler (Önce ana/meta analizler)
 • Tezler
 • Makaleler
 • Önemli kaynakların kaynakçalarının taranması
 • Literatür taramasının sonucunda genel bir kavramsal çerçeve ve alt başlıklar oluşturulur
 • Alt başlıklar zamanla değişebilir

Örnek:

 

 

 

 

 • Bir araştırmada tüm veriler bir klasör içerisinde olmalıdır. Bu klasör içerisinde ana ve alt klasörleri düzenlemek önemlidir.

Örnek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Araştırmacı  Kullandığı İnternet Tarayıcısında Araştırmasıyla İlgili Bir  Klasör Oluşturmalıdır

Örnek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Araştırmacı araştırma konusu ile ilgili Kitaplıkta ayrı bir bölüm oluşturmalıdır.

3- Yönteme karar verme

 • Nicel Yöntemler
 • Nitel Yöntemler

4- Veri toplama

 • Mülakat kişilerini tespit etme
 • Mülakat kişileriyle görüşme
 • Görüşmeleri kayıt altına alma
 • Mülakatları düzenleme

5- Verileri analiz etme ve raporlama – 1

 • NVİVO programı çıktıları
 • Literatür ışığında tekrar okuma
 • Literatür ışığında yorumlama ve değerlendirme

5- Verileri analiz etme ve raporlama – 2

 • Ne yaptım
 • Niçin yaptım
 • Nasıl yaptım
 • Neler buldum
 • Hangi sonuçları çıkardım
 • Ø Tezin dili ve üslubu
 • Ø Alıntılar / çalıntılar
 • Ø Bulguların yorumlanmasında nesnellik-öznellik
 • Ø Görseller, tablolar ve istatistikler

 

6 - Kaynakça hazırlanması

*

Program sorulara verilen yanıtların ardından bitirilmiştir.

 

20190427_170214.jpg

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim