İyiliğe Evet Kötülüğe Hayır Eğitim Programı Başladı


(AİLE AKADEMİSİ/7 MAYIS 2016)- 6 hafta sürecek olan iyiliğe evet kötülüğe hayır projesinin ilk dersi yapıldı. Dersin başında Meryem Şahin tarafından velilere ve öğrencilere proje hakkında kısa bir tanıtım yapıldı ve tanışma faslı gerçekleşti. Veliler kendilerine verilen formları doldurduktan sonra ayrıldılar. İlk olarak öğrenciler kendilerini daha iyi tanıyabilmemiz için aile, okul ve sosyal ilişkileri hakkında soruların olduğu testi cevapladılar. Daha sonra projenin ilk konusu olan ‘amaç bilinci’ işlendi.

Sunum destekli olan derste insan olarak farklı oluşumuza dikkat çekildi. Evrendeki her şeyin bir düzen içinde seyir aldığına vurgu yapıldı. İnsanın adaleti gözetmeden kuralsız, düzene riayet etmeden istediği her şeyi özgürce yapınca doğabilecek sonuçlar hakkında beyin fırtınası yapıldı. Her yaratılmış şey gibi insanında bir yaratılış amacının olduğu ve amacımızınAllah’ın rızasını ve ahireti kazanmak olduğu işlendi.Dersin sonunda, bir dahaki derse kadar ‘dünyaya, çevremize olumlu ya da olumsuz etkilerimizi’ düşünme kararı alındı.

www.aileakademisi.org

masne.jpg

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim