İyiliğe Evet Kötülüğe Hayır Eğitim Programında 2. Hafta


AİLE AKADEMİSİ/ 14 MAYIS 2016)- İyiliğe Evet Kötülüğe Hayır projesinin 2. dersi yapıldı. Derse önceki haftanın soru-cevap şeklinde özeti ile başlandı. Hafta boyunca öğrencilerimizin hakkında beyin fırtınası yaptıkları ‘dünyaya, çevremize olumlu ya da olumsuz etkilerimiz’ sorusunun cevapları yazıya aktarıldı ve ‘İyiliğe Evet Kötülüğe Hayır’ panosu oluşturuldu.

Sunuma ilk olarak ‘amaca ulaşmamızdaki süreci hangi unsurlar oluşturur?’ sorusu ile başlandı. Sorunun hedefinde hayat sürecinde karşılaşacağımız her şeyin amaca hizmet ediyor ya da etmiyor oluşunu sorgulamak vardı.

Amaç ve araç ayrımı üzerinde duruldu. Araçların bizleri doğru amaca götürüp götürmediği, kullandığımız araçların iyi ya da kötü oluşu sorgulandı.

www.aileakademisi.org

 

mansetttttt.jpg

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim