İyiliğe Evet Kötülüğe Hayır Projesi 19 Nisan'da Başladı


(AİLE AKADEMİSİ/19 NİSAN 2015)-İyiliğe Evet Kötülüğe Hayır Projesi başladı. Bireysel ve grup uygulamalarının ağırlık verildiği projeye Bursalıların ilgisi memnuniyet verici. 15 kişiyle sınırlı tutulan projeyi eğitmen Fatma Gültekin, Yrd. Öğr. Nurdemet Damar ve Eğitmen Gülsüm Süslü yürütüyor.  İlk hafta çocuklarla birlikte veliler de davet edildi. Velilere, projenin  içeriği hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra programa geçildi.

Felsefi bir tabanda hazırlanan projenin ilk haftasında "Amaç Bilinci" ele alındı. İlk haftaya ilişkin süreci, okuyucularımız için kısaca özetliyoruz:

***

Eğitmen Fatma Gültekin bir fıkra ile konuya giriş yaptı:

Nasrettin Hoca?ya ısrarlaminbere çıkıp vaaz vermesi istenmiş, Nasrettin Hoca isteksiz çıkmış ve sormuş: ?  Ey cemaat şimdi benim size ne anlatacağımı biliyor musunuz?

Cemaat: Bilmiyoruz

Nasrettin Hoca: O zaman beni niye çağırdınız. Bilmediğiniz bir şeyi ben size niye anlatayım?

Cemaat tekrar ısrarla hocayı minbere çıkarır. Hoca sorar,

Nasrettin Hoca: ?  Ey cemaat şimdi benim size ne anlatacağımı biliyor musunuz?

Daha önceden dersini alan cemaat: Biliyoruz der.

Nasrettin Hoca: Madem biliyorsunuz beni niye çağırdınız der.

Cemaat tekrar zorla Hocayı minbere çıkartır.

Nasrettin Hoca: ?  Ey cemaat şimdi benim size ne anlatacağımı biliyor musunuz?

Cemaatin kafası karışmıştır. Yarısı biliyoruz der yarısı da bilmiyoruz der.

Nasrettin Hoca kızar: O zaman bilenler bilmeyenlere anlatsın der ve çıkar gider.

?Nasrettin Hoca ?İnsanın göstereceği çabaya dikkat çekerek?  eğitimde oldukça önemli bir hususa değindi. Aslında herkes kendisinin öğretmenidir. Burada bir öğretmen olarak yer almıyorum. Anlama ve öğrenme faaliyetini birlikte yapacağız. Bu konuda sizin desteğiniz olmadan ilerleyemeyiz.?

Eğitmen Fatma Gültekin, yaptığı bu girişten sonra bütün milletlerin sorduğu ve cevabını aradığı varlık sorusunu sordu:

Bu dünyaya niçin geldik?  Niçin yaşıyoruz?

Bu konuda birbirinden farklı verilen cevaplardan sonra, yaşanmış örnek bir vaka analizi yapıldı.

Geçtiğimiz sene yaşamına son vermek isteyen M.P isimli şahsın NİÇİN yaşamına son vermek istediği tahlil edildi. Bu dünyada bir insanın sahip olmak istediği her şeye sahip olan M.P NİÇİN mutsuzdu?

 Çünkü; ? Her istediğine sahip olmuş , başka bir şey kalmamış? ? İçki de içiyormuş belki de kötülüğe bulaştığı için mutsuzdur? gibi cevaplardan sonra;  ?İnsanın bu dünyada her şeye sahip olması onun mutlu olması için yeterli değildir? tespiti yapıldı.

Eğitimci ikinci ana soruya geçti: İstediğimizi istediğimiz an yapabilir miyiz?

Değişik varsayımların üzerinden ÖZGÜRLÜK kavramı irdelendikten sonra;

İnsan, hayvan ve bitki arasındaki benzerlikler ve farklılıklar konuşuldu. Üç türün de ortak özelliği, bünyelerine yüklenen kendilerinin kontrol edemediği bir düzen içinde işlediği bir sürece sahip? Bütün hayvanların sistematik bir düzen içinde hareket ettiği ve bu dünyada bir göreve sahip olduğu söylendikten sonra üçüncü ana soruya geçildi.

Bütün yaratılmışlar bir amaca hizmet ettiğine göre insan da yaratılmış olduğuna göre insanın da hizmet edeceği bir AMAÇ olması gerekmez mi?

İnsanın hayvanlarla ortak özelliğinin ?Yemek, içmek ve aile olmak? olduğu ve farklı olarak, ? İnsanın düşünme yetisine ve iradesine sahip, yaşadığının bilincinde olan? bir varlık  olduğu vurgulandıktan sonra,

İnsan NİÇİN yaratılmıştır? Sorusuna geçildi.

İyi bir meslek sahibi olsun diye mi?

İyi bir ev sahibi olsun diye mi?

İyi bir işyeri sahibi olsun diye mi?

İyi bir arkadaş çevresi olsun diye mi?

O zaman M.P NİÇİN hayatına son vermek istedi?

İnsanın yaşam amacının bu dünya ile sınırlandırılamayacağı sonucuna varıldıktan sonra ölüm sonrası hayat üzerine konuşuldu ve ASIL HAYATIN ORADA başlayacağının altı çizildi.

M.P bütün yaşam amacını bu dünya ile sınırlı tutmuştu? Halbuki hayat, ölümden sonra da devam etmektedir.

Ahiret hayatı hakkında yapılan konuşmalardan sonra

Çocuklara tekrar soruldu: İnsan niçin yaratılmıştır?

Birbirine benzer verilen cevaplardan sonra,

 Yahya Enes isimli öğrencimiz konuyu özetledi: ?İyiliğe Evet Kötülüğe Hayır? demek için yaratıldı.

Konunun soru cevap, diyalog, örnek vaka analizi ile işlenmesinden sonra Yaratılış gerçeği ile ilgili iki video izlendi ve değerlendirme yapıldı.

Daha sonra yazılı etkinliğe geçildi. Örnek metinde bir diyalog ve boşluklar bulunmaktaydı. Başlığını kendilerinin koydukları metinde çocuklar kendilerinden istenen sorulara cevaplar verdi.

Toplam iki saat süren etkinliğin ardından çocuklar haftaya tekrar gelmek üzere dağıldılar.

İyiliğe Evet Kötülüğe Hayır Projesinde 2. Hafta; Yol, araç ve HEDEF bilinci olarak işlenecektir?

www.aileakademisi.org

 

 

 

 

 

 

 

2015-04-19_17.jpg

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim