İyiliğe Evet Kötülüğe Hayır Projesi'nde 2. Hafta: Yol-Araç ve Hedef Bilinci


(AİLE AKADEMİSİ/26 NİSAN 2015)-Aile Akademisi tarafından beş, altı ve yedinci sınıf öğrencileri için hazırlanan "İyiliğe Evet Kötülüğe Hayır Projesi" nin ikinci haftasında  yol, araç ve hedef bilinci işlendi. Eğitimin ikinci haftasında örnek olaylar, drama, soru-cevap ve tartışma yönteminin yansıra küme çalışması da yapıldı. Eğitimde ayrıca bir kısa film izlendi ve film üzerinde çocuklarla tartışma yapıldı. 

Eğitimci Fatma Gültekin ilk olarak bir önceki haftanın özetini sundu.

Fatma Gültekin, "İnsan dünyaya geldikten sonra ?iyi? ve ?kötü? olmak üzere iki seçenekle karşılaşır. İrade sahibi bir varlık olarak seçme özgürlüğüne sahip olan insan bu noktada zorlanmamış serbest bırakılmıştır" dedi.

Eğitimin ikinci haftasındaki uygulama süreci hakkındaki kısa bir özeti aşağıdan okuyabilirsiniz:

*** 

Çocuklara soruldu: Hangi yolda ilerlemek istersiniz?

Hepsi: Tabii ki iyi yolda?

Hangi insan kötü yolu tercih eder?

Çocuklar kötü davranışlara sahip birçok insanın özelliklerini sıraladılar.

Zehra Özel: Amaçsız insan kötü yolu tercih eder tespitiyle bütün cevapları toparladı.

Eğitimci daha sonra hedeflerin birbiriyle ve amaçla uyumuna, yanlış- doğru hedef seçimine geçti. Bu konuyu iki örnek üzerinden işledi.

Ör. 1. Ahmet daha sağlıklı ve zinde olabilmek için spor yapmaya karar verir. Sağlıklı olduğu müddetçe İslam için daha fazla çalışacaktı?

 1. Hedef olarak kendisine bir sene boyunca spor yapmayı seçti.

2. Hedef olarak halter sporuna yönelip ağırlık çalışmayı seçti.

3. Hedef olarak ise bir mankenlik ajansından gelen teklifi geri çeviremedi ve manken olmaya karar verdi.

Soru: Hangi hedef onun için risklidir?

Soru: Manken olma kararı spora başlarken belirlediği amaca uyuyor mu?

2. ör: Sürekli kararsızlıklar yaşayan, bir sene içinde yaklaşık beş aktiviteye katılan ve hepsini yarım bırakan Ayşe?nin seçimleri ve hedefleri incelendi.

İnsanın hedefsiz yaşamayacağı, belirlediğimiz hedeflerin bizi amaca götürecek şekilde olması gerektiği, hedeflerin birbiriyle uyumlu olmasının şart olduğu örnekler üzerinden işlendikten sonra,

Hedeflere ulaşmak için seçilen araçların hedefe uygunluğu tartışıldı?

Ör: Yazar olmayı kendisi için hedef olarak seçen kişinin seçtiği araçlar şöyledir:

Tv, Facebook ve kitaplar

Yapılan tartışmalardan sonra öğrenciler Tv ve Facebook?un bu hedefler için uygun olmadığına karar verdiler.

Uygun araç seçiminin hedefe ulaşmak için oldukça önemli olduğu, yanlış araçların istenilen hedefe ulaştıramayacağı belirlendikten sonra,

?Bir hayal kur? etkinliğine geçildi? Bu etkinlikte olmak istedikleri şey üzerine konuşuldu ve zaman kavramının altı çizildi. Cerrah olmak için 20, Bilim adamı olmak için 30 sene civarında zaman gerekir.

Daha ulaşılabilir orta vadeli hedefler üzerine konuşuldu. Bunun nedenleri üzerine konuşulduktan sonra , ?Hayaller gerçekçi, uygulanabilir olmalı, ne çok kısa süreli ne de uzun vadeli olması gerekir.? Tespiti yapıldı.

Konular soru cevap, diyalog ve örnekler üzerinden işlendikten sonra çocuklar gruplara ayrıldılar. Gruplar bir grup başkanı ve bir kâtip seçtikten sonra her grup kendisine bir isim verdi. 15 dakika süren kompozisyon yarışmasında bir hedef belirlemede gerekli olan dört unsuru içeren bir hikaye/metin oluşturmaları istendi.

  1. Hayal kurmak
  2. Plan yapmak (zamana ve bölümlere ayırmak)
  3. Araştırma yapmak
  4. İstikrarlı, kararlı olmak

Kompozisyon yarışmasını ?Süper İslam? grubu kazandı.

İki farklı yazılı etkinlik daha yapıldıktan sonra, hedef belirlemede önemli olan unsurları da içeren bir kısa film izlendi.

Kısa film,  küçük bir çocuğun imkânsız gibi görünen bir hedefin gerçekleştirilebileceğini yetişkinlere göstermesi ve onları da bu hedefe dahil etmesi  üzerineydi. 

Çocuklar iki saat süren aktivitenin ardından haftaya ?Arkadaş Bilinci? ni işlemek üzere dağıldılar.

www.aileakademisi.org

 

 

 

 

iyiligeevetkotulugehayir.jpg

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim