Kıbrıs ESKAD'ta Seminer


(AİLE AKADEMİSİ/30 NİSAN 2016)- Aile Akademisi Derneği Başkanı Mücahit Gültekin Kıbrıs'ın Lefkoşa, Girne ve Gazimagusa kentlerinde seminer  verdi. ESKAD (Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği) tarafından organize edilen seminerlerin konusu "Popüler Kültür ve Dünyevileşmenin Psikolojisi" idi.

İlk olarak ESKAD Girne Şubesi'nde yapılan seminerin ardından Gültekin, aynı gün 15.00'de ESKAD Gazimagusa şubesinde konuştu. Akşam saat 19.30'da başlayan seminer ise Lefkoşa Hala Sultan Eğitim Kompleksinin konferans salonunda gerçekleştirildi.

Kıbrıs'ta eğitim gören üniversite öğrencilerinin katıldığı konferanslarda son yıllarda İslami çevrelerde yaşanan dünyevileşmenin ardında yatan sebepler hakkında konuşuldu. Müslümanların popüler kültüre karşı direnmesi gerektiğinin altını çizen Gültekin, seminerlerinde özetle şunları söyledi: "Popüler kültürün hakikat kaygısı yoktur. Popüler kültür, reytingi ve alkış almayı amaçlar. Popüler kültür derin sorgulamalar yapılmasına izin vermez. Popüler kültür, kitlelerin gerçekle arasındaki bağı koparır ve onları halisünojen bir hayatın içine sürükler. Popüler kültürün mağduru olan gençler ateşin, açlığın, yoksulluğun, sefaletin kol gezdiği bir dünyada hiç bir şey yokmuş gibi eğlenmeye devam edebilirler. Popüler kültürün mağdurları yaşadıkları çelişkilerden, tutarsızlıklardan rahatsız olmazlar çünkü bunun farkında değildirler.

Bugün popüler kültüre maruz kalan İslami kamuoyu da benzer bir tablo içindedir. Amerikan ve Batı kültürünün işgali altında olmalarına rağmen mezhep kavgaları yapabilmekte; faizin, alkolün, zinanın, kumarın legal olduğu bir toplumda karşılığı olmayan teorik tartışmalar yüzünden ayrışabilmektedirler.

Çocuklarımızın geleceğini ipotek altına alan seküler yapılarla hesaplaşma cesareti ve derinliği gösterebilmeli, popüler kültüre karşı bir direnme bilinci oluşturabilmeliyiz."

www.aileakademisi.org

eskad.jpg

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim