Öğretmenlere Seminer: Kişisel Gelişim


(AİLE AKADEMİSİ/17 HAZİRAN 2015)-Aile Akademisi Derneği başkanı Mücahit Gültekin, Afyon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Mesleki Gelişim Seminerleri kapsamında konuştu. "Kişisel Gelişim" başlıklı konuşmaya yaklaşık 350 öğretmen katıldı. Yaklaşık 2,5 saat devam eden konuşmadan şatırbaşları şöyle:

Kişisel gelişim özellikle 1990'lı yılların ortalarından itibaren popüler olmuş bir kavram. Kişisel gelişim konseptinde yayınlanmış yüzlerce kitap, yüzlerce seminer ve hazırlanmış pek çok proje ve materyal var. Kişisel gelişim bu bağlamda kendisi büyük bir sektöre dönüşmüş durumda...

Fakat kişisel gelişim deyince şu sorulara üzerinde durmalıyız:

Bu kişisel gelişim sektörü bize neyi vaat ediyor?

Kişisel gelişim sektörü gerçekten kişiyi geliştiriyor mu: Kişisel gelişim sektörünün vaatleriyle bizim değerlerimiz ve dünya görüşümüz arasında ne tür farklar var?

Bizim değerlerimize dayalı bir kişisel gelişimin temel prensipleri nelerdir?

Kişisel gelişim sektörünün ne vaat ettiğini anlamak için önce şu soruları cevaplamalıyız:

Kişi kimdir?

Gelişimden neyi anlıyoruz?

Modern dünyanın kişisi Allah'ı dünyaya karıştırmayan seküler adamı ve kadını ifade ediyor. Modern dünyanın inşa etmeye çalıştığı kişiliğin temelinde bireyin kendi arzuları var. Temel amaç bu arzuların tatmin edilmesidir. Modern dünyanın kişisi için her şey bu temel amaca hizmet eder. Bilgi başarı için gereklidir, başarı para ve makam için gereklidir, para ve makam arzularımızı tatmin etmek için gereklidir. Modern dünya kişiyi böyle tanımlayınca bu dünyanın kurumları da tamamen bu temeller üzerine bina edilmiştir.

Örneğin okulun amacı iyi insanlar yetiştirmek midir? Hayır, okul, patronların emek gücünü karşılamak için vardır. Bizler meslek sahibi olmak için okuruz. Patronlar daha çok kazanmak için bize iş verirler.

Hukuk, adaleti sağlamak için mi vardır? Hayır, neo-liberal kapitalizmin dünyayı düzenleyişinin bir aracıdır. Kendi malını ve ideolojisini satmak için gerekli olan meşruiyyeti sağlar.

Sağlık, hastalara şifa ve dertlere deva olsun diye mi var? Hayır, yeni hastalıklar üretmek ve ilaç satmak için konumlanmış.

Bilim hakikate ve doğruya ulaşmak için mi var? Hayır, küresel güçlerin dünyayı kontrol etmesi için araçsallaştırılmış...

Ordular, kötülerle savaşmak için mi kurulmuş? Hayır, dünyayı paylaşma kavgasında rol kapabilmek için.

Kişi böyle tanımlanınca modern insanın kurduğu kurumlar da bundan başkası olamazdı.

O zaman gelişim ne anlama geliyor? Böyle bir kişinin gelişiminden ne anlıyoruz? Bize verilen mesaj şudur: Saldırgan rekabetin olduğu bir dünyada yaşıyorsun, kazanmak için ilk yumruğu sen vurmalısın... Bu yumruk kimi zaman bilgi, kimi zaman para, kimi zaman da makam ve rütbe oluyor. O yüzden seküler ve materyalist dünyanı kişisel gelişimi, bireyin dünyevi hırslarının peşinden gitmesi ve bu hırslarını tatmin etmek için yeteneklerini arttırması anlamına geliyor.

Böyle bir kişisel gelişim bizi Allah'tan uzaklaştırır. Öyleyse buna kişisel gelişim diyemeyiz, buna ancak şeytani gelişim diyebiliriz.

İslam bize nefsimizi tezkiye etmeyi ve Allah'a yönelmemizi emrediyor. Tevhidi dünya görüşüne göre, kişisel gelişim dünyevi arzu ve isteklerden bağımsızlaşıp, rıza makamına ulaşmak içn çaba göstermekle mümkündür.

www.aileakademisi.org

 

kisiselgelisim1.jpg

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim