TÜRAP "Aile ve Toplumsal Cinsiyet Komisyonu" İlk Toplantısını Yaptı


(AİLE AKADEMİSİ/ 16 Ocak 2014)- TÜRAP (Türkiye Aile Platformu) Aile ve Toplumsal Cinsiyet Komisyonu ilk toplantısını İKADDER?in (İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği) toplantı salonunda gerçekleştirdi. Toplantıya,  Aile ve Toplumsal Cinsiyet Komisyonu üyeleri, Dr. Gülsen Ataseven (TÜRAP), Funda Ozan Akyol (İKADDER), Şule Azaklı (TÜRAP Genel Sekreter), Aslı Öztürk (Hazar Derneği), Fatma Topçu (Hazar Derneği), Firdevs Tavukçu (TÜRAP Genel Sekreter Vekili), Fatma Ardal (ÖZLEN-DER), Burhanettin Kansızoğlu (İMHAD), Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Meryem Şahin (Aile Akademisi), Mücahit Gültekin (Aile Akademisi) katıldılar.

Komisyon üyelerinin tanışmasıyla başlayan programda Aile Akademisi Derneği Başkanı Mücahit Gültekin ?Toplumsal Cinsiyet: Kavramsal Bir Çerçeve? başlıklı bir sunum yaptı. Mücahit Gültekin sunumunda cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsiyet rolleri, cinsiyet şeması, cinsiyet kalıp yargıları, androjen cinsiyet modeli gibi kavramların tanımları ve anlamları üzerinde durdu. Sunumunun ikinci bölümünde toplumsal cinsiyet politikalarına değinen Gültekin, bu bağlamda Mayıs 2011 yılında imzalanan ?İstanbul Konvansiyonu?ndaki bazı maddelerin analizini yaptı.

Mücahit Gültekin sunumunda cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarının farklı anlamlara geldiğini belirterek şunları söyledi:

?Cinsiyet biyolojik bir olgu iken, toplumsal cinsiyet kavramı toplum tarafından kadına ve erkeğe yüklenen roller, görev ve sorumluluklar içermektedir. Diğer bir ifadeyle toplumsal cinsiyet, kadın ve erkeğe toplumun yüklediği anlamı ifade etmektedir. Bu yönüyle toplumsal cinsiyet algısı değiştirilebilir ve yeniden kurgulanabilir? dedi.

Gültekin konuşmasını şöyle sürdürdü: ?Bugün Avrupa Birliği sürecinde bizden toplumsal cinsiyet ayrımcılığına sebep olan geleneklerimizi, değerlerimizi değiştirmemiz isteniyor. Bunun için de ülkemizde kadının uğradığı şiddet vakaları sıklıkla gündem haline getiriliyor. Toplumsal cinsiyet teorisyenleri tek tanrılı dinlerin bir ayrımcılık kaynağı olduğunu düşünüyor. Yani bizim toplumsal cinsiyet algımızın değiştirilmesi talep ediliyor. Ancak bizim burada şunun altını çizerek sormamız gerekiyor; eğer toplumsal cinsiyet algısını toplum inşa ediyorsa, kültür inşa ediyorsa, bizden hangi toplumun ve hangi kültürün toplumsal cinsiyet algısını esas almamızı istiyorlar. Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının en iyi uygulandığı ülkelerde kadın ve ailenin durumu bizden daha vahim??

Konuşmasının ikinci bölümünde Türkiye?nin imzalamış olduğu ?İstanbul Konvansiyonu?nun bazı maddelerini analiz eden Mücahit Gültekin, toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının aile kurumuna ciddi hasarlar verdiğini bu politikanın değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Komisyon üyeleri toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin sıklıkla kullanılan kimi kavramların üzerinde fikir birliğine varmanın önemli olduğunu vurguladı. 

Daha sonra Aile ve Toplumsal Cinsiyet komisyonunun çalışmalarının nasıl planlanacağı konuşuldu. Bunun için Aile Akademisi Derneği?nden Mücahit Gültekin ve Meryem Şahin?in stratejik bir plan çıkarması istendi. 1 Şubat tarihine kadar çıkarılacak stratejik plan Prof. Dr. Ayşen Gürcan tarafından incelenecek. Aile ve Toplumsal Cinsiyet Komisyonu?nun çalışmaları bu stratejik planlama çerçevesinde devam edecek.

www.aileakademisi.org

img_0858.jpg

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim