Volkan Tekdemir: Gençlik Sorunlu Bir Dönem Değildir Sorumlu Bir Dönemdir


(AİLE AKADEMİSİ/2 MAYIS 2015)- Aile Akademisi Derneği Genç Gönüllüler komisyonun hazırladığı "İslam'da Gençlik" projesinde ikinci haftanın ikinci konuşmacısı Volkan Tekdemir idi.  ? İslam?da Gençlik ve Aile Hayatı ? adlı konuşmayı yapan Volkan Tekdemir konuya ilişkin önemli noktalara değindi.

Aşağıda sunumun özetini okuyabilirsiniz:

İnanç Sistemine Sahip Çıkan Gençlik Aileye de Sahip Çıkar

Genç ailesine evlat aynı zamanda kendisi de bir eş, anne-baba adayıdır. Evlat olarak gencin aile içerisinde sorumlulukları ve hakları vardır. Evliliğin gençlere sağladığı faydalardan ötürü İslam dini evliliği gençlere özendirmiştir. Eş seçiminde ise gençleri serbest bırakmayıp birtakım kriterler belirlemiştir. Son 20- 30 yıllık süreçte modernizmin ve kapitalizmin etkisinin son derece fazla hissedildiği bu zamanda gençler evlilikten hiç olmadığı kadar çekinmeye, uzak durmaya başlamışlardır.

İslam?da Ergenlik Diye Bir Dönem Bulunmamaktadır

Modern düşünceye göre gençlik 18 yaşında başlar. İslam?da ise gençliğin üst sınırı 15?tir. Gençlik yaşı sorumluluğun başladığı yaştır. İslam?da ergenlik diye bir dönem yoktur, gençlik dönemi vardır. Modern psikoloji ergenlik dönemini sorunlu bir dönem olarak görür. İslamiyet?te sorumluluğun başlaması ile gençlik başlamaktadır. Sorunlu bir dönem değil sorumlu bir dönemdir. Hz. Ali ? Çocuklarınızla 7 yaşına gelene kadar oynayın,7 yaşından 15 yaşına gelene kadar konuşun, 15 yaşından sonra istişare edin.? der. Buradan gençliğin üst yaşının 15 olduğunu belirleyebiliriz.

Aile: Toplumu Oluşturan En Küçük Yapı

Aile kavramıyla bazen eş, bazen hısım ve akrabalar kastedilmektedir. Hatta aynı dernek, şirkette bulunan insanlara bile aile denmektedir. Her birey aile denen yapının içinde bulunmaktadır. Aile içinde birey hem evlat olarak hem de eş olarak yer alır. Çağımızda evlat olmayla ilgili bir takım sorunlar yaşanmaktadır. Anne babanın söylediğinin önemsenmemesi, sözlerinin küçük görülmesi, ufak tartışmalar bu sorunlardan birkaçıdır. İslam evlada 2 önemli yön vermektedir. İslam?a göre evladın sorumlulukları ve hakları vardır.

İslam?a Göre Evlat Olan Gencin Görev ve Sorumlulukları

? Rabbin ondan başkasına kulluk etmemenizi ve anne babaya iyilikle davranmayı emretti. Şayet onlardan biri veya ikisi yanında yaşlılığa ulaşırsa onlara öf bile deme ve onları azarlama, onlara güzel söz söyle.? Gençler sorumluluk yaşına girdikleri için bu ayetin direk muhatabıdır. İslam?ın gence evlat olarak yüklediği ilk sorumluluk anne-babaya öf bile dememektir. Anne-babanın istek ve taleplerini hemen yerine getirmeye çalışmak ve bunlar konusunda anne- babanın hakkını, hukukunu çiğnemeyip adaletli davranmaktır. İkinci sorumluluk ise anne-babaya şefkatli davranmaktır. Kur?anı Kerimdeki pek çok çocuk- baba diyalogunda bunu görmekteyiz.

Eş Olarak Genç

İslam bir şeyin faydası yoksa insanlara bunu emretmez. Evliliğin de gence faydası vardır. Evlilik, gencin iffetini korur, sorumluluk duygusunu, planlı hareket etme becerisini geliştirir. Bencillikten ve yalnızca kendisi için yaşamaktan insanı kurtarır. Evlilik bencilliğin önemli bir tedavi aracıdır. Evlilik insanın var olan duygularını helal ve meşru yoldan karşılamasını sağlar. Günümüzde gençler evlilikten kendilerini her zamankinden daha fazla alıkoymaktadır. Bu durumun oluşumunda bazı kalıp yargılar vardır. Bunlar; gençken hayatımı yaşamalıyım, evlenmeden önce evin tüm eşyalarını almalıyım, evlenmeden önce evim arabam olmalı, evlenmeden önce sağlam bir işim olmalı, evleneceğim kişi çok güzel ya da yakışıklı olmalı, eşimle her konuda aynı düşünmeliyiz. Bu kalıp düşüncelerin altında şunlar yatmaktadır; sorumluluk almama, kendi hevesine göre yaşama, bireysellik, sınırları belli olmayan ihtiyaç kavramı, mülkün sahibinin Allah olduğu fikrini benimsememek, modern zihniyetin ortaya çıkardığı ideal kişiyi güzel ya da yakışıklı olarak benimsemek.

www.aileakademisi.org

 

 

 

 

 

volkantekdemir.jpg

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim