Yasin Kuruçay Gemlik'te Konuştu:Eğitimve Ahlak


(AİLE AKADEMİSİ/13 HAZİRAN 2015)-Aile Akademisi Derneği başkan yardımcısı Yasin KURUÇAY Bursa?nın Gemlik İlçesinde Mehmet Akif Ersoy Kültür Evinde düzenlenen Cumartesi Seminerlerinde ? Eğitim ve Ahlak? konulu bir seminer verdi.

Ülkemizde ve dünyada artan boşanma oranları ve suçlar, psikolojik ve pedagojik sorunlar, aile içi sorunlar ve buna bağlı olumsuzluklara değinen Kuruçay, günümüzdeki eğitim anlayışlarının insan anlayışlarının derinlikten uzak bir şekilde ve onu hayvanla kıyaslayarak oluşturulduğunu ifade etti. Düşünen hayvan, üreten hayvan gibi tanımların küçük kainat olan insanı anlamakta ve ona dair sahici bir çözüm ve eğitim anlayışı üretmede başarılı olmadığını ve olamayacağını ifade ederek sözlerini sürdürdü.

İnsanı ait olduğu değer dünyasından ayrı bir şekilde tanımlayan eğitim anlayışlarının insana ait sahici bir eğitim planı ve süreci oluşturamadığı ifade eden Yasin Kuruçay eğitim sistemindeki, toplumdaki ve ailelerimizin içindeki tehlikeleri sırasıyla ifade etti.

Yasin Kuruçay eğitime verilen önemin gittikçe arttığı söylenmesine ve bunca projeye rağmen neden hala sorunların da büyük bir hızla arttığını düşünmemiz gerektiğini ifade ederek konuşmasına devam etti. Dünyada ve ülkemizde halen uygulanan eğitim anlayışlarının geleneği, ahlakı ve değeri dışlayıcı ve önemsemeyici olduğunu eğitim programlarından örnekler vererek gösteren eğitimcimiz eğitim sistemimizin ciddi bir revizyona gitmesi gerektiğini, değer ve ahlak eksenli bir olmadıkça yaşadığımız sorunların çözülemeyeceğini ifade etti.

Ailelerin yaşadığı alkol, uyuşturucu, internet, televizyon gibi olumsuzlukların sorun değil sonuç olduğunun söylendiği seminerde asıl sorunun materyalist, haz ve dünya yaşamı merkezli batılı paradigmada olduğu ifade edildi.

Seminerde ahlaklı  ve erdemli nesiller yetiştirmenin en önemli yolu olduğu ifade edildi.

Seminerde konuşulan başlıklar ve konuların içeriğine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

EĞİTİM VE AHLAK KONFERANSI

A-   EĞİTİMİN ANLAMI VE ÖNEMİ

—  Mevcut insan algılayışları. İnsanı hayvanla karşılaştırma?

—  İnsana verilen en önemli değer :yeryüzünün halifesi

—  Modern devletin gücü zihne tahakküm etmenin önemini anlamış olmasında ve eğitimi bu amaçla kullanmasında yatar?

B-   MODERN EĞİTİM ANLAYIŞININ TEMEL BİLEŞENLERİNİN KRİTİĞİ

 • Modern Pedagojinin Ve Eğitimin Temel Paradigmaları
 • Bireycilik
 • Hümanizm
 • Özgürlük
 • Eşitlik
  • Genel Öğretim İlkelerinin Analizi
  • Yapılandırmacılık ve J. Dewey Kuramı
  • Çoklu Zeka Kuramı Ve Öze Dönük Zeka
  • A. Maslow ve Kendini Gerçekleştiren Birey
  • Jean Piaget?in Bilişsel Gelişim Kuramı
  • Kutsanılan ve Yanlış Anlaşılan Ergenlik Dönemi
  • Sınavlar ülkesi Türkiye
  • Eğitimin süresi- hapishane olarak okul
  • Karma eğitimdeki  sorunlar
  • Cinsel tacizler  ve diğer ahlaki sorunlar
  • Yabancı dil  sorunu
  • Öğretmenlerin hali
  • Türk Milli eğitim Sistemi ve Ulus Devlet İnşası
  • Milli Eğitimin Kurulmasında J. DEWEY Raporunun Etkisi
  • Teorik ve Pratik Diğer Sorunlar
  • Popüler Pedagojik Ve Psikolojik Kuramların Velilere Ve Öğretmenlere Tavsiyesi
  • Çocuğun Özgür Ve Özerk Alanına Müdahale Edilmemeli
  • Çocuklara tavsiye - ahlak dersi verilmemeli
  • Utanma duygusu özgüveni zedeler
  • Özel hayatına kesinlikle karışılmamalı
   • Gerçek Niyetler:
   • Neden ahlaki tavsiye ve önerilerde bulunmayın deniliyor?
   • Gençler neden özgür olmalı vurgusu yapılıyor? Erdem Neden Yok?
   • Endüstri psikolojisi ve reklam sektörünün faaliyetleri neden özgürlüğe müdahale sayılmıyor
   • Çocuklarımızı neden kontrol etmemeliyiz?
   • Sınırı olmayan internet neden ?
   • Ergenlik Yaşı  ?
   • Aile Eğitimleri üzerinden Yürütülen Uygulamaların Sonuçları
   •  
    • MODERN EĞİTİM ANLAYIŞININ SONUCU
    • Popüler Psikoloji ve eğitim üzerinden çocuklarımızın namusu, edebi, utanma duygusu, mütevaziliği, ahlakı, dünyası ve ahretini kirletildi?
     • Modern eğitim ve yaşam tarzında;
     • Bireyci,
     • Mükemmeliyetçi,
     • Eğlence ve haz merkezli 
     • Yanlış Özgürlük Anlayışı saplantılı bir nesil ortaya çıkıyor.
     • Narsizm, öfke, egoizm, sosyal fobi, kaygı, depresyon odaklı ?  bir nesil geliyor

 

C- AHLAKIN ANLAMI VE ÖNEMİ- NEDEN AHLAK ?

 • ETİK ? AHLAK FARKI?

D- İDEAL EĞİTİM ANLAYIŞININ TEMEL ÖZELLİKLERİ

 • Tevhide dayalı kozmik anlayış
 • Bilgi ve ahlak temelli bir eğitim
 • Fıtrata uygun eğitim
 • Yaratılış amacını gözeten eğitim
 • Peygamber örnekliğini referans alan bir ahlaki eğitim
 • İslam ile insanı buluşturacak bir eğitim

İdeal Eğitim Anlayışının Amaçladığı Neslin Özellikleri

 • Amaç Bilinci Kazandırılmalı
 • Tüm hedefler ana bir hedefe hizmet ediyor
 • Genç Siyasal Bilinç Sahibidir
 • Ahlak Gelişimi
 • Gençten;Modern psikolojide öznel bir ahlak sistemi geliştirmesi beklenirken,
 • İslam psikolojisinde nesnel ve evrensel bir ahlak sistemini benimsenmesi beklenir.
 • Sosyal Gelişim
 • Modern psikolojide olumsuz tecrübelerle  sosyalleşme süreci sağlanırken,
 • İslam psikolojisinde; Doğru bir çevrede ol , Yanlış olmaktansa yalnız ol
 • Nasıl bir bilgiye ihtiyacımız var?
 • Bilim & İlim farkı
 • Hikmete Dayalı Bilgi
 • Hikmet, İnsanın vahye dayalı düşünmesidir
 • Takvayla yaşayan insana verilen bilgeliktir
 • Yaratan Rabbinin adıyla okumaktır
 • Bilgi değil, Bilinç Güçtür !..
 • Pratik Öneriler - Ne Yapmalı?
 • Her ev bir okul, her oda bir sınıf
 • Etkinliklerle ve uygulamalarla ahlaki kazanımlar
 • Her evde nitelikli bir ders halkası
 • Çocuğa bir alanda nitelik kazandırmak
 • Özgüven yerine değerlere güven
 • Her akşam kuran ve meal ve kitap okuma
 • Hikayelerle ? Fıkralarla - Nüktelerle düşünme
 • Ahlak ve değer merkezli çalışmalarda fedakârlık yaparak çocuklara örnek olma
 • Çocuklarda yazma alışkanlıklarını geliştirme 
 • Aile Toplantıları
 • Evrensel bir bakışaçısı vardır
 • Müdahalecidir. Aktif iyidir.
 • Yenilgi psikolojisinden kurtulmuştur
 • Özüne değil değerlerine güvenir.
 • Tv ve bilgisayar bağımlılığı yerine- etkili zaman yönetimine sahiptir
 • Ölümü hayatın en önemli ögesi gibi görür
 • Ailesiyle iyi geçinir ve vakit geçirir
 • Bir /birkaç  alanda kendini geliştirir
 • Sosyal çalışmalarda fedakârdır.
 • Rijit, tartışmacı, uyumsuz değildir.
 • Derslerinde başarılıdır ve ekstra bilgilere sahiptir.
 • Bir yabancı dili iyi derecede bilir.
 • Yakın çevresiyle zaman zaman bireysel ve toplumsal sorunları konuşabileceği ortamlar oluşturur.
 • Eleştirilmekten ve eleştirmekten çekinmez.
 • Sportiftir
 • Erdemli Bir Gencin

Yasin Kuruçay seminerin sonunda katılımcılardan gelen sorulara cevap vererek semineri bitirdi. 

www.aileakademisi.org

fotograf_7.jpg

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim