Yasin Kuruçay İlke-Der Gençlik Komisyonu'na Seminer Verdi


(AİLE AKADEMİSİ DERNEĞİ/4 Ağustos 2015)- Aile Akademisi Derneği Başkan yardımcısı Yasin KURUÇAY Balıkesir?in Dursunbey ilçesinde İlke-Der?in dernek yönetim kurulu ve gençlik komisyonu yönetimine? Kötülük Odaklarını Tanımak ve Düşmanlı Dünya? konulu bir seminer verdi

Seminere başlarken 3 temel soruya cevap vermemiz gerektiğini söyleyen Kuruçay bu soruların şunlar olduğunu ifade etti.

v  Düşman nedir? Kimdir?

v  Düşmansız ve kötülüğün olmadığı bir hayat ve din olabilir mi?

v  Bilinçli olmak ne demektir?

Bugün insanlara ve gençlere ütopik bir hayat, adalet anlayışı olmayan bir din, her şeyi hoş gören bir peygamber algısının anlatıldığını vurgulayarak sözlerine başlayan Yasin Kuruçay öfke ve enerjisiniannesine, babasına, kardeşine, toplumuna ve değerlerine yansıtan gençlerin böyle davranmasının nedeninin küresel kötülük odaklarını tanıyamamak ve uğruna yaşamaya değer bir hayat amacı taşımamak olduğunu ifade etti.

Seminerin devamında aşağıdaki konulara değinildi.

Yeryüzünde bu kadar haksızlık, zulüm, ifsat, işkence, suç görülüyorsa o zaman yeryüzünde insanlar için düşmanlık yapan güç odakları olmalıdır.

 • Psikolojik sorunlar dünyanın her yerinde tavan yapıyorsa,
 • Dünyada 5 milyona yakın aşırı müstehcen site varsa,
 • Uyuşturucu devletler eliyle yürütülüyorsa,
 • Çocuk kaçırmalar bu kadar yaygınsa,
 • Genç kızlarımızın tertemiz bedeni özgürlük adı altında haz simsarlarına sunuluyorsa,
 • Anne babalar çocukları için bugüne kadar olmadığı şekilde kaygı duyuyorsa,
 • Afrika?da nükleer denemeler ve ilaç denemeleri yapılıyorsa,
 • IŞİD diye bir örgüt İslam adına yola çıkmışsa,

O zaman insanlığın düşmanları ve düşmanlık odakları vardır.

Bu nedenle düşmanlı bir dünyada yaşadığımızı asla unutmamalı ve düşmanın yol ve yöntemlerini çok iyi bilmeliyiz ki bunlardan kendimizi ve toplumumuzu kurtarabilelim.

Düşmanın Bilincinde Olmak

-          Düşman Bilinci;

-          Şer odaklarının farkında olmaktır

-          Ekine ve nesle oynanan oyunların farkında olmaktır

-          Düşman bilinci; düşmana karşı nasıl savaşılması gerektiğinin bilincidir.  

İnsanların ve Müslümanların en büyük düşmanı ?şeytan? dır. Şeytan sadece Müslümanların değil, Yahudilerin, Hristiyanların ve hatta ateistlerin de düşmanıdır. Çünkü hepsinin kendi ebedi mekânına/cehenneme gitmesini ister.

Şeytan amacına ulaşmak için herkesi, her yolu, her kişiyi, her kurumu kullanır.

?Ancak şeytan o ikisinin ayağını kaydırdı ve oradan çıkarılmalarına yol açtı. Biz de dedik ki: Birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin sizin için orada kalabileceğiniz bir ortam ve bir süre yaşamınızı sürdürmeniz sağlayacak geçim imkânları var? (Bakara 36)

Yukarıdaki ayet şeytanın insana düşman olduğunu ve dünya hayatının düşmanlı olduğunun ispatıdır.

O halde düşmanın bilincinde olmak son derece önemlidir. Bu nedenle;

-          Düşmanı olmayanın dostu olmaz,

-          Düşmanı olmayanın davası olmaz,

-          Düşmanı olmayanın duası olmaz,

-          Düşmanı olmayanın mücadelesi olmaz,

-          Davet ve tebliğ düşman olduğu için vardır ve anlamlıdır.

-          Adalet,iyilik ve doğruluk düşman olduğu için vardır ve anlamlıdır.

-          Düşmansız bir hayat hayalî bir hayattır. Yeryüzünde her zaman ekini ve nesli helak etmek isteyen odaklar olmuş ve olacaktır.

-          Düşman bilinci olmayan insan ise rahattır hatta tabiri yerindeyse ?gevşek?tir. Etkiye, üzerine oynanmaya açıktır.

Sonrasında imanın bile öncelikle inkâr ile başladığını söyleyen Kuruçay, Adem kıssasındaki ?Oku? emrinin düşmanı tanımak olarak da yorumlanabileceğini, Kuran?ı Kerim de ana kaygının iyilik ve kötülüğün savaşı olduğunu anlattı.

Yasin Kuruçay, Ilımlı İslam?ın  şeytanla, düşmanla mücadele etmeyen, iyiliği emreden ama kötülüğü nehyetmeyen, kötülüğe özgürlük adına taviz veren bir İslam olduğunu vurguladıktan sonra düşmanı iki kategoriyi ayırdı; İnsan(nefis,arkadaş,dost) ve İblis(kişisel,kurumsal).  Kuruçay, düşman  çeşitlerini de saldırgan(baskı,şiddet ve alay etme gibi yöntemleri kullananlar), ve sinsi düşman (eğitim sistemi,kültür,sanat, eğlencesoftpower, smartpower gibi yöntemleri kullananlar) şeklinde ikiye ayırdı.

Düşman bilincinin en temel özelliğinin doğru düşman tespiti olduğunu vurgulayan yasin Kuruçay İslam dünyasının 2. Dünya savaşından sonra Sovyet tehdidine karşı NATO?nun cephesine sürüklenerek yanlış düşman tespitinin kurbanı olduğunu söyledi. Ayrıca ? Suriye?de mezhep fitnesinden dolayı İslami cemaatler ABD politikasına uymuşlardır.? Diyerek Hz. Ali?nin dost ve düşman tanımlamasının ufuk açıcı olduğunu söyledi. Bu tanımlama şöyledir:

 • Dost ta Düşman da 3?tür. _ Hz. Ali
 • Dostum, Dostumun dostu, Düşmanımın dostu ? Düşmanımın düşmanı
 • Düşmanım, Düşmanımın düşmanı, Dostumun düşmanı

Son olarak düşmanla mücadelede bireysel alanda;

 • Nefis tezkiyesinin,
 • Namazın, orucun,
 • Nitelikli olmanın,
 • Bilgi üretmenin,
 • Kararlılığın,
 • Fedakârlığın,
 • Cefakârlığın,
 • Planlılığın,

-          Siyasi alanda sırasıyla birey, grup, kurum anlamında evrensel değerleri önemseyen bir kişi olmanın ve devlet politikası yürütmenin,

-          Sosyal alanda cemaat şuurunun, insanlık adına aktif iyi olmaya çalışmanın,

-          Ekonomik alanda ise bilinçli yaşamanın ve doğru tüketim alışkanlıklarının önemine dikkat çeken Kuruçay semineri sonlandırdı.

Paintball yarışması, piknik ve söyleşi içinde geçen program konuyla ilgili müzakerelerin ardından sona erdi.

 www.aileakademisi.org

yasin.jpg

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim