Yasin Kuruçay: Mahremiyet Haramlardan Korunma Bilincidir


(AİLE AKADEMİSİ/9 MAYIS 2015)- İslam'da Gençlik Seminerlerinde bu haftanın ikinci konusu ?Gençlik ve Mahremiyet? idi. Konuyu  Aile Akademisi Derneği başkan yardımcısı Yasin KURUÇAY sundu.

Gençliğin tarihin ve günümüzün en önemli kurucu ögesi olduğunu söyleyen Kuruçay, gençlik hakkında konuşmanın geçmişimiz, geleceğimiz, dünyamız ve ahiretimiz hakkında konuşmak demek olduğunu ifade etti.

Eğitimin insana hayatın anlamının ne olduğunu öğretme, ne için yaşaması gerektiğini kavratma ve hayatın anlamı yolunda yaşamasına neden olan engelleri kaldırma yani özgürleştirme süreci olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Yasin KURUÇAY modern okul sisteminin, anne babaların çocukları üzerindeki eğitici rolünü ortadan kaldırdığını söyledi. Mahremiyet eğitiminin anne babaları tekrar eğitimci rolüyle çocuklarının karşısına yerleştirdiğini söyledi.

Mahremiyet Haramlardan Korunma Bilincinin geliştirilmesidir.

Mahremiyetin en genel anlamıyla Haramlardan Korunma Bilinci olduğunu söyleyen eğitimcimiz bu noktanın genel ve dindar camialarda gözardı edilmekte olduğunu söyledi:

Yasin Kuruçay mahremiyetin insan vücudunda bakılması, dokunulması ve hakkında konuşulması haram olan bölgeleriyle ilgili dokunulmazlık hali olduğunu ifade ederek konuşmasına devam etti.

Modernite Sözün İktidarının Gözün İktidarına Yenildiği Toplumdur.

Modernite ile birlikte mahremiyet algısının dönüşüm geçirdiğini söyleyen Kuruçay, Modernitenin farklı şekillerde tanımlanabileceğini, konuyla ilgili olarak kendisinin moderniteyi, göz medeniyetinin söz medeniyetine galip geldiği toplum olarak tanımladığını ifade etti. ?Bu iktidarda her şey şekle,resme ve eğlenceye indirgenerek tüketilmektedir? diyen eğitimcimiz konuyla ilgili Nilüfer Göle?nin ?Modern Mahrem? kavramı ile Jeremy Bentham'ın ?Panopticon Toplum? kavramlarını inceleyerek mahremiyet kavramının geçirdiği değişiklikleri vurguladı.

Yasin Kuruçay konuşmasının devamında aşağıdaki konulara vurgu yaptı:

Mahremiyet Algısı İslam Ve Batı Medeniyetinde Farklı Algılanmıştır

Batı düşüncesinde mahremiyet daha çok bireysel alan ve özgürlükle ilgili iken, İslam düşüncesinde mahremiyet toplumsal alan ve değerlerle ilgilidir.

Mahremiyet, Modern kültürde seküler bir konu iken, İslam inancında hem dünya hem de ahiret ile ilgilidir.

Mahremiyeti;Batı kültürü dokunmayla, Doğu kültürü görmeyle ilişkilendirir..

Mahremiyeti ; Batı kültüründe hukuk, Doğu kültüründeki ahlak korur?

Mahremiyet; Modern özgürlük paradigmasıyla beraber sığlaşmaya başlamıştır?

Sınırlar silikleşmiş, Herkes post-modern bir röntgenci olmuştur? Röntgencilik sadece egemen güçlerin değil sıradan insanların da özelliği olmuştur.

Kuranı Kerim Mahremiyeti Tüm Aileye Has Kılmış ve Ölçüler Getirmiştir

Yasin Kuruçay islam inancında mahremiyetin çok önemli olduğunu ve toplumsal tabakaların tümünü içerdiğini söyleyerek Kur'an-ı Kerim'deki Mahremiyetle ilgili birçok ayetten aşağıdaki ayetleri kritik etti:

 • ?Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip (izin alıp) ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir; herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız.?
 • ?Siz ey iman edenler! içinizden henüz ergenlik çağına varmamış olanlar, günün şu üç vaktinde, sabah namazından önce, gün ortasında soyunup dinlenmeye çekildiğiniz zaman ve yatsı namazından sonra yanınıza girmeden önce sizden izin istesinler; bu üç vakit mahremiyetinizin korunmasız olabileceği vakitlerdir. ?Çünkü Allah doğru hüküm ve hikmetle buyuran mutlak ve sınırsız bilgi sahibidir!?  (Nur Suresi, 58)
 • ?Aranızdaki çocuklar ergenlik çağına girdikleri zaman da, öteki yetişkinlerin yaptığı gibi, (evinize yahut belirtilen vakitlerde odanıza girmek istediklerinde, her defasında) sizden izin istesinler. Allah doğru hüküm ve hikmetle buyuran mutlak ve sınırsız bilgi sahibidir!?  (Nur Suresi, Ayet 59)
 • Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip (izin alıp) ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir; herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız.?
 • Siz ey iman edenler! içinizden henüz ergenlik çağına varmamış olanlar, günün şu üç vaktinde, sabah namazından önce, gün ortasında soyunup dinlenmeye çekildiğiniz zaman ve yatsı namazından sonra yanınıza girmeden önce sizden izin istesinler; bu üç vakit mahremiyetinizin korunmasız olabileceği vakitlerdir. ?Çünkü Allah doğru hüküm ve hikmetle buyuran mutlak ve sınırsız bilgi sahibidir!? (Nur Suresi, 58)
 • ?Aranızdaki çocuklar ergenlik çağına girdikleri zaman da, öteki yetişkinlerin yaptığı gibi, (evinize yahut belirtilen vakitlerde odanıza girmek istediklerinde, her defasında) sizden izin istesinler. Allah doğru hüküm ve hikmetle buyuran mutlak ve sınırsız bilgi sahibidir!? (Nur Suresi, Ayet 59)
 • Fakat o Şeytan onlara, gözlerinden gizlenmiş olan edep yerlerini açığa çıkarmak için vesvese verdi. Onlara şöyle telkinde bulundu: "Rabbinizin size bu ağacın meyvesini yasaklamasının tek sebebi, sizin meleklerden veya ölümsüz hayata nail olanlardan olmanızı önlemektir." diyerek, kendisinin onların iyiliğini istediğine dair yemin üstüne yemin etti. (Araf 20)

Yasin Kuruçay Kuranı Kerimde Nur Suresinin 58. Ve 59. Ayetlerinin mahremiyetin hem çocukları, hem ergenleri hem de anne babaları kapsadığını ve mahremiyet ile ilgili zaman, mekân ve ölçü sınırı getirdiğini söyledi.

Mahremiyet Konusunda Anahtar Kavram ?Haya? Dır.

Haya Fıtrattandır. Bunun ispatı aşağıdaki ayettir.

Böylece onları hile ile aldattı. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar.? [Arâf 22]

Haya Allah?tan, insanlardan ve nefsinden utanmak anlamına gelir. Haya bir bütün olarak din konusunda samimi olmaktır. Bunun en güzel örneği aşağıdaki hadistir.

 • Rasûlullah (s.a.s), bir gün ashaba, "Allah'tan gerektiği gibi haya ediniz" demişti. Onlar, "Yâ Rasulallah, Allah'a hamd olsun, haya ediyoruz" cevabını vermeleri üzerine, "Gerçek haya o değildir. Fakat gerçek anlamda Hakk'tan haya eden başını (baçtaki duyu organlarını) ve başın (içindeki düşüncelerini) korusun, karnını ve karnının ihtiva ettiğini (yeme ve içmesini) kontrol etsin, ölümü ve musibetleri hatırlasın, âhireti isteyen dünya hayatının süsünü terketsin, böyle yapanlar Allah'tan hakkıyla haya etmiş olurlar" buyurmuştur.

Müslüman gencin Konuşmasında, Bakışında, Giyiminde, Yürüyüşünde ve davranışlarında haya vardır.

Mahremiyetin 4 Çeşidi Vardır.

 1. Mekânsal mahremiyet
 2. Bireysel mahremiyet
 3. Enformasyon mahremiyeti
 4. Toplumsal mahremiyet

her başlığın açıklanmasından sonra  hocamız genç bayan ve erkekler için aşağıdaki duayı yaptı.

Sen Ey Genç Bayan

Sabrınla Asiye ol, İffetinle Meryem?

Tevekkülünle Hacer ol, Cömertliğinle Hatice?

İlminle Ayşe ol, Cihadınla Fatıma?

Koru ve yücelt kendini,

Ayağının altından geçilecek bir anne ol?

Ve?

Sen Ey Genç Erkek Kardeşim,

Sabrınla Eyüp ol, İffetinle Yusuf?

Tevekkülünle İsmail ol, Cömertliğinle Ebubekir?

İlminle Ali ol, Cihadınla Hüseyin?

Koru ve yücelt kendini,

Dünyayı değiştiren bir Selahattin ol ?

Seminer dinleyicilerden gelen sorulara verilen cevapların ardından sona erdi.

www.aileakademisi.org

dscf0278.jpg

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim