Yusuf Çamur: Sahabenin Yaş Ortalaması 20-21 idi (İslam'da Gençlik)


(AİLE AKADEMİSİ/25 NİSAN 2015)- Aile Akademisi Derneği Genç Gönüllüler komisyonun hazırladığı "İslam'da Gençlik" projesinde ilk haftanın ikinci konuşmacısı Yusuf Çamur idi. "İslam?da Gençlik ve Liderlik" başlığını taşıyan konuşma yaklaşık 1 saat sürdü.

İslam dininde gençlik kavramının anlam ve önemine değinerek sözlerine başlayan Yusuf Çamur, tüm kadim kültürlerde ve İslam dininde gencin sorumluluk kavramıyla birlikte anıldığını söyleyerek sözlerine başladı. Genç kavramının artık kendisinin ve toplumun sorumluluklarını almaya başlayan kişi olarak ele alındığını ifade eden hocamız batı düşüncesinde gençlik döneminin sorunlu bir dönem olarak ele alındığını ifade etti.  Gençliğe ilişkin bu bakış açısının negatif karakterli olduğunu ve bu anlayışın doğru olmadığını söyleyen Çamur, bu algının iyi niyetli olmadığını, gençliğin toplumu ve dünyayı değiştirecek bir donanıma her açıdan sahip olduğunu ifade etti. 

Yusuf Çamur Hoca konuşmasına aşağıdaki konulara vurgu yaparak devam etti.

Yanlış Mantık Çözüm Yerine Sorun Üretir

Gençliğe ilişkin bakış açısı toplumu şekillendirir. Sizler gençliği sorunlu bir dönem olarak algılarsanız gençler toplumun lokomotifi olamaz. Toplumu değiştirmek için mücadele etmez. İnsanlık için, ümmet için değer projeleri orta koyamaz. Azimli, inançlı olmaz, olamaz. Bu nedenle bugünün gençliği çözüm üretemiyor. Sorun üretiyor. Bu mantık düzelmedikçe insanlığın sorunları çözülemez.

Kuşak Çatışması Kavramı Bir Aldatmacadır

Kuşak çatışması kavramının aileleri ve toplumu parçaladığına şahit oluyoruz. Yaşanan çatışmanın normal ve doğal olduğu şeklindeki anlayış anne-babalar ile gençler arasında duvarlar örmektedir. Bu nedenle bugün anne babalar ile gençler anlaşamamaktadır.

Oysaki sahip olduğumuz değerler tüm zamanlar ve mekânlarda geçerlidir. Gençler için ayrı, anne babalar için ayrı değerler yoktur. Evrensel insani ve İslami değerler zamana göre değişmemektedir.  Biz gençlerimize bu perspektifi verebilirsek dünyamız daha aydınlık olacaktır.

Kuran?da Gençlik Algısı ve Feta Kavramı

Kuranda gençlik kavramıyla ilgili olarak şebap ve civan gibi kavramlar kullanılmaktadır.

Feta Kavramı Kuran?ın bize önerdiği gençlik algısının en güzel örneklerinden biridir. Hz. Musa kıssasında bir grup gençten bahsedilirken feta kavramından bahsedilmetedir. Musa?nın Fetası olarak anlatılan genç, Hz. Musa?nın hedeflerini gerçekleştiren Hz. Yuşa'dır...  

Ashabı Kehf?te de mağaraya sığınan gençlerden de feta kavramıyla söz edilmektedir.

Feta kavramı geleneğimizde kurumsallaştırılarak gençliği ve toplumun iyileştirilmesinde kullanılmıştır. Fütüvvet kavramı da özellikle Abbasiler döneminde yaygınlaştırılmıştır. Bu kurum gençliği geliştirmek ve yetiştirmek için kullanılmıştır. Bu kavramın Osmanlıdaki karşılığı ahiliktir.

Kurana göre İbrahim Peygamber fetanın öncüsü ve örneğidir. Mücadelesi ve yaşamı gençlik dönemindedir. Ali?den özge Feta yoktur, diyen Hz. Peygamber İbrahimi geleneğin feta mirasını Hz. Ali?yle sembolleştirmiştir. Hz. Musa?nın fetası Hz. Yuşa ise, Hz. Muhammed?in fetası Hz. Ali?dir.

Feta ve Rüşd Sahibi Olma

Feta rüşd kavramı olmadan tam olarak anlaşılmaz. Rüşd sahibi genç sorumluluk almaya hazırdır. İş yapma söz konusu olduğunda gençler sağına ve soluna bakmadan öne atılırlar. İnsanlık için, inançları için gerektiğinde canlarını verebilecek kadar sorumluluk sahibidirler.

Kuran gençlik döneminden çoğunlukla olumlu bir durum olarak bahseder. Olumlu gençleri ön plana çıkarır. İbrahimler,İsmailler, Yusuflar bu nedenle ön plana çıkarılır.

Şaytan da Allah da Gençleri Merkeze Alır

Hz. Peygamberden gelen bir rivayete göre Şeytan en çok gençleri sevmektedir. Hadisin devamında     ? en çok ömrünü Allah rızası için harcayan gençten nefret ederim? demektedir.

Dolayısıyla gençleri merkeze almayan bir hareketin, bir dünyanın selamete çıkması imkân ve ihtimal dâhilinde değildir.

Hz. Muhammed de gençleri merkeze alarak dini yaymıştır. Sahabelerin yaş ortalaması 20-21 civarındadır.  18-20 yaşlarında valiler,ordu komutanları,elçiler atamıştır. Muaz bin cebel Yemen?e vali olarak gittiğinde 19 yaşındaydı. Fethedilen Mekke?ye vali olarak 19 yaşında bir genç bırakılmıştır.

İslam tarihinde sonraki dönemlerde gençler yönetimden uzaklaştırılmıştır. Çöküşün başlangıcının bir sebebi de budur.

Dolayısıyla biz bugün gençlikten çok şey bekliyoruz. Gençlik İslam dünyasının sorunlarını çözecek donanım ve yeterliliklere sahiptir. Yeter ki kendilerini geliştirsinler ve önleri açılsın.

Program sorulara verilen cevapların ardından son buldu.

www.aileakademisi.org

 

genclik2.jpg

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim