AİLE AKADEMİSİ DERNEĞİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İLE GÖRÜŞTÜ


123.jpg

(AİLE AKADEMİSİ/ 9 ARALIK 2014)- Aile Akademisi Derneği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yardımcısı Çiğdem Erdoğan Atabek ve Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Tacettin Güneş ile görüştü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıya dernek adına katılan Mücahit Gültekin, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" (TCE) politikalarının aile yapısını çözdüğünü vurguladı.

Aile Akademisi Derneği'nin yapmış olduğu "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dayalı Politika Uygulayan Ülkelerde Kadın ve Aile" araştırması ile "Türkiye'de ve Dünyada Kadına Şiddet" araştırmalarını da Bakanlığa sunan ve araştırmalar hakkında kısaca bilgi veren Mücahit Gültekin, aile ve kadın politikalarına ilişkin önerilerde de bulundu. TCE politikalarının "adalet" temelinde yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin vurgulandığı önerilerde, "İslami değerlere" dayalı yeni bir perspektife ihtiyaç olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "eşitlik değil adalet" vurgusunun önemli olduğu, ancak bu "toplumsal cinsiyet adaleti" kavramının içinin doldurulması gerektiği ifade edildi. Bu bağlamda halihazırda yürürlükte olan resmi politika belgelerinin "adalet söylemiyle" çeliştiği belirtilerek, bu noktada özellikle Türkiye'nin "İstanbul Sözleşmesi"nden çekilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Aile Akademisi Derneği ayrıca, kadına yönelik şiddet kavramı üzerinden aileyi hedef alan söylemlerin bakanlığın resmi belgelerinden ayıklanmasının önemli olduğunu belirtti. Öneriler kapsamında, kadına şiddetin alkol, kumar ve fakirlik gibi diğer risk faktörleriyle ilgili çalışmalara ağırlık vermesi söylendi. Ailelerde yaşanan sorunların çözümü için "Aile Arabuluculuğu Genel Müdürlüğü"nün kurulmasının teklif edildiği önerilerde, "Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü"nün isminin de faaliyet odağının da değişeceği bir şekilde, "Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Adaleti Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmelidir teklifinde bulunuldu. Aile Akademisi Derneği, "toplumsal cinsiyet adaleti" kavramının içinin doldurulabilmesi için Bakanlığın bu değerlere duyarlı kişi ve kurumlarla çalışmaya özen göstermesi gerektiği belirtildi.

Bakan Yardımcısı Çiğdem Erdoğan Atabek, Aile Akademisi'nin paylaştığı araştırmaların önemli olduğunu belirterek, araştırma raporlarını Bakan Ayşenur İslam ile, incelemesi için paylaşacağını belirtti. Konu ile ilgili olarak yeniden görüşülmesinin ve daha ayrıntılı bir değerlendirme yapılmasının gerekli olduğu ifade edildi.

www.aileakademisi.org

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim