AİLE AKADEMİSİ DERNEĞİ İNTERNET ANKETİ SONUÇLARI


AİLE AKADEMİSİ DERNEĞİ İNTERNET ANKETİ SONUÇLARI

Aile Akademisi Derneği web sitesinde yer alan “Çocuklarımızı uyuşturucu, internet bağımlılığı vb. tehlikelerden korumada en önemli rol sizce kime aittir?”  sorusunu içeren mini ankete toplam 1302 oy verildi. Ankete verilen yanıtlar değerlendirildiğinde katılımcılar %80 oranında “AİLE” seçeneğini işaretledi. Diğer seçeneklerin büyük bir farkla önüne geçen “AİLE”den sonra sırasıyla  %12 oranla “DEVLET”, %6 oranla “OKUL” ve %3 oranla “STK” yanıtları verildi.

 

Anket sonuçlarına göre, katılımcılar her türlü bağımlılığın önlenmesinde ailenin önemine dikkat çekiyor. Anket sonuçlarıyla uyumlu olarak, bağımlılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar da ailenin koruyucu yönüne vurgu yapıyor. Bağımlılık alanında yürüttüğü çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Kültegin Ögel (2010) bağımlılığı önlemede ailenin önemini şu şekilde açıklıyor:

“Çocukların çevreleriyle ilk etkileşimleri aile içinde gerçekleşir ve bunun etkileri olumlu ya da olumsuz olabilir. Bu yüzden erken gelişimsel dönemde aile içi ilişkiler çok önemlidir. Aile içinde çocuklar için riski arttıran yaşantılar şunlardır:

1. Ebeveynler ve çocuk arasında karşılıklı sevgi ve bağlanma eksikliği

2. Yetersiz ve etkin olmayan ebeveynlik

3. Ev ortamındaki karmaşa ve huzursuzluk

4. Çocuğun bakımını üstlenen yetişkinle düzenli bir ilişki eksikliği

5. Ebeveynlerden birinin ya da her ikisinin de madde kullanması, psikolojik bir rahatsızlığı olması ya da suç işlemiş olması

Bu yaşantılar, özellikle de ebeveynlerin madde kullanımı, çocukların aile ile güçlü bağlar kurmalarını etkiler. Aile ile yakın bağ kuramayan çocuklar, güvenlik duygusundan yoksun kaldıkları için sağlıklı gelişimlerini tamamlayamazlar. Bunu engellemek için, aileler koruyucu önlemler alabilirler. Çocukları olumsuz davranışlardan koruyabilecek etkenler şunlardır:

1. Çocuk ve ebeveynler arasında güçlü bağların olması

2. Ebeveynlerin çocuğun hayatıyla yakından ilgilenmeleri

3. Ailenin destekleyici tutumları, çocuğun maddi, duygusal, bilişsel ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması

4. Net sınırlar belirlenmesi ve tutarlı bir disiplin anlayışının olması.”

 

Kaynak: Ögel, K. Sigara, Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları: Tanı, Tedavi ve Önleme. Yeniden Yayınları. İstanbul, 2010.

 

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim