Aile Akademisi Derneği Madde Kullanım Çalıştayına Katıldı


whatsapp_image_2018-01-09_at_10.30.36_1_270.jpeg

Aile Akademisi Derneği Madde Kullanım Çalıştayına Katıldı

Aile Akademisi Derneği, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın başkanlığında yürütülen "Gençlerin Madde Kullanımı İle Mücadele Eden Sivil Toplum Kuruluşları Çalıştayına" katılım sağladı. 9 Ocak 2018 Salı günü düzenlenen çalıştaya Türkiye'nin farklı şehirlerinden 50'ye yakın STK katıldı.

Önleyici çalışmalara ağırlık verilen çalıştayda her kurum, konu ile ilgili yaptıkları çalışmaları paylaştıktan sonra çözüm önerilerini ifade etme imkânı buldu. Çalıştayda Bakanlık ile yapılabilecek ortak çalışmalar da ele alındı.

Çalıştaya derneğimizi temsilen Yasin Kuruçay katıldı. Bağımlılığın sadece uyuşturucu ve madde alt başlığı ile değil, bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Yasin Kuruçay; " bağımlılık haz, hız, rekabet ve eğlence sektörünün domine ettiği neoliberal yaşam ve düşünme alışkanlıkları ile ilgilidir. Bu konu üzerine yoğunlaşması son derece önemlidir " dedi.

Uyuşturucunun küresel bir sektör olduğunu ve küresel olarak fuhuş, terör, kumar ve eğlence sektörü ile birbirini besleyen bir ilişki biçimi olduğunu vurgulayan Kuruçay, inanç ve medeniyet değerlerimize dayalı aile, eğitimci ve öğrenci eğitimleri yapmanın son derece önemli olduğunu belirtti.

Derneğimizin konu ile ilgili çalışmalarının da kurul ile paylaşıldığı çalıştayda Aile Akademisi'nin hazırladığı çalışma raporu aşağıdadır:

 

 

AİLE AKADEMİSİ DERNEĞİ

GENÇLERİN MADDE KULLANIMI İLE MÜCADELE EDEN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ÇALIŞTAYI

09 OCAK 2018

Ulusal Uyuşturucu İle Mücadele Eylem Planı 2016-2018 Genel Değerlendirmesi

 • Uyuşturucu İle mücadelede yapılan çalışmalar sonucunda gençliğin problemlerinde azalma olmadığı; bazı çalışmaların ise raporlarla veya bürokrasi ile sınırlı kaldığı, sokaktaki gence doğrudan ulaşmada ciddi sıkıntılar yaşandığı görülmektedir. Bu nedenle planlama ve uygulamaların daha somut, ülke gerçeklerine uygun ve sorunun kaynağının doğru analiz edilerek yapılması gerekmektedir.
 • Bağımlılık kavramı üzerine yoğunlaşılmalı, salt uyuşturucu bağımlılığı ile sınırlı kalınmamalıdır. Bağımlılığın popüler kültürün hız, haz ve teknoloji kültürü ile ilişkilerini iyi kuran çalışmalar ve bu çalışmalara dayalı projeler yapılmalıdır.
 • Ulusal Uyuşturucu İle Mücadele Eylem Planı, 2016-2018’de dini alan, ahlaki alan ve değerler alanı ile ilgili kısımlar yeterli gözükmemektedir. Ayrıca planda Değerler Eğitimi ile ilgili planlamalar sadece müzik ile sınırlı. Bu konuda çok fazla sayıda çalışma, materyal ve veri mevcut. Bunlar kullanılabilir.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Diyanetin kullandığı “Aile Eğitim Programları”ndaki Bağımlılık Modülü öğrenci veli eğitimlerinde kullanılabilir
 • Halen Sağlık bakanlığında olan Koordinasyon görevi MEB’de olabilir. Çünkü veli ve öğrencilere daha kolay ulaşabilir. Eğitim önleyici önlemlerin ilk ve en önemli durağıdır.

 

Uyuşturucu ve Bağımlılık İle İlgili Genel Değerlendirmeler:

 • Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında arzla mücadele, taleple mücadele ve tedavi ön plana çıkmaktadır. Arzla mücadele daha çok kolluk birimleri üzerinden yürütülmektedir. Taleple mücadele, yani önleyici politikalarda ise çok yönlü bir yaklaşım sergilenmelidir.
 • Sorunun küresel boyutu, sebepleri ve sonuçları göz ardı edilerek; trajik ve acı sonuçlara odaklı düşünme tarzının kalıcı çözümler üretmede yeterli olamadığı anlaşılmaktadır.
 • Uyuşturucuya neden olan asıl unsur neo-liberal yaşam koşulları ve sömürü düzenidir. Fransa İsviçre, İspanya, Almanya, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, Hollanda, Amerika, Kanada ve Avustralya'da yasal olarak açılan uyuşturucu salonları vardır.[1] Uyuşturucu, küresel fuhuş, terör, kumar ve eğlence sektörüyle ilişkili bir problemdir. Birbirini besleyen bu ilişki biçimi gerçekçi bir mücadele verilememesine neden olmaktadır.
 • Yapılan araştırmalar uyuşturucuya başlama yaşının çocukluk ve ergenlik dönemlerinde denk geldiğini, dolayısıyla gençliğe yönelik müdahalelerin önemli olduğunu göstermektedir.[2] Önlemeye yönelik müdahalelerin gençliğe yönelik olması kaçınılmaz gözükmektedir.

 

 

 

 

Öneriler:

Uluslararası Alanda Yapılabilecek Çalışmalar

 • Küresel suç örgütlerinin kasasının birkaç trilyon dolara hükmettiği günümüzde, bu trafiğin 1.8 trilyon dolarını uyuşturucu madde trafiğine gitmektedir. Yaklaşık 300 milyar dolar ise yasal şekilde elde edilmektedir.[3] Yasal uyuşturucu ve kumar salonları ve miktar sınırlaması sorunu çözmeyip arttırmaktadır. Dolayısıyla uyuşturucunun miktar gözetilmeksizin yasaklanmasına yönelik küresel planlamalar yapılmasına yönelik adımlar atılmalıdır.
 • Dünyada uyuşturucuyla mücadelede çalışmaların büyük çoğunluğu uyuşturucunun sonuçlarını düzenlemek, az bir kısmı ise sebeplerini ortadan kaldırmak için yapılmaktadır.[4] Oysa kaynak ve imkânların çoğu bataklığı kurutmak için harcanmalıdır. Planlamalar buna göre yapılmalıdır.

 

 • Uyuşturucu sektörü sadece fuhuş piyasasının değil, terör piyasasının da önemli bir partneridir. PKK, El-Kaide, Işid gibi terör örgütleri uyuşturucudan beslenmektedir. İçişleri bakanlığının hazırladığı 2016 narko-terör raporuna göre PKK örgütü yılda 1,5 milyar dolar, FETÖ ise 500 milyon dolar gelir elde etmektedir.[5] Dolayısıyla terörle etkin mücadele birçok sorun gibi uyuşturucu ile mücadele etmenin de önemli yollarından biridir.

Ulusal Alanda Yapılabilecek Çalışmalar

 • Uyuşturucu ile ilgili uluslararası ve ondan etkilenen ulusal eğitim faaliyetleri gözden geçirilmelidir. BM tüm dünyada mücadele ettiği alanlarda eğitim politikalarını da belirlemektedir. BM ile birlikte çalışan akademisyenler tüm dünyaya ve eğitimcilere, öğrencilere uyuşturucu ile ilgili bilgi vermenin, bu konuda seminer/konferans yapmanın özendirici olacağını, okullarda eğitim yapmanın yanlış olduğunu, bunun özendirici olduğunu söylemektedir. Oysa kötülüğü tanımadan ondan korunabilmek ve onunla mücadele etmek mümkün değildir. Uyuşturucu sektörünü, arka planını, risk ve korunma yollarını çocuklarımıza ve gençlerimize gelişimsel dönemlerine uygun bir şekilde anlatmamız gerekir. Geleneksel eğitim anlayışlarımız bunu yapmaktadır.  Yüzyıllarca masal ve hikâyelerimizde kötüleri ve kötülükleri tanıtan ve onlara karşı mücadele eden kahramanlarımızı dinledik ve bize kötüyü ve iyiyi tanıtan bu sözlü kültürümüz nesillerimizin korunmasını sağladı. Yüce Allah Kur’an’da Firavun’u, Karun’u, Belam’ı, Nemrud’u onlardan ve planlarından korunalım diye anlatmaktadır.
 • Uyuşturucu kullanımının nedenlerini ortaya koyan araştırmalar yapılmalı ve müdahaleler bunlara göre planlanmalıdır.
 • Günümüzde çocuklar ve gençlerde görülen sorunların birçoğunun kaynağında ne yazık ki dağılan aile yapısı vardır. Son on yılda yaklaşık 1,5 milyon ailenin boşandığını[6] ve bu ailelerin her bireyinin (anne, baba, çocuk ve akrabalar) toplumda kötülüklere karşı tek başına kaldığını hatırlamak durumun ciddiyetini daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla ülkemizin dini ve ahlaki değerlerine uygun bir şekilde hazırlanan aile eğitim programlarının uygulanması son derece önemlidir. Ülkemizdeki aile eğitim programlarının büyük çoğunluğu AB üretimi programlardır[7] ve batıda ailelerin dağılmasını ve sorunları engellememiştir.
 • Madde bağımlılığı alanında yapılan çalışmalara göre eğitim sistemi dışında kalan çocuklar daha fazla risk altındadır. Bu çocuklara yönelik özel önleme programları geliştirilmelidir.
 • Madde bağımlılığını önleme konusunda uygulanan eğitim programlarının çocukların ilgi alanına girmediği ve etkilenmedikleri gözlenmektedir (Özellikle riskli özellikler sergileyen gençler). Bu nedenle eğitim yöntemleri güncellenmeli, örneğin sosyal medya üzerinden projeler yürütülmelidir. YouTuber izlenme oranlarının yüksekliği dikkate alınarak, bu mecralarda çalışmalar planlanabilir.
 • Zararlı alışkanlıkların önlenmesinde uygun sosyal ortamların koruyucu olduğu bilinmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Sivil Toplum Kuruluşları çalışmaları kapsamında özellikle riskli mahallelerde gençlik merkezleri açılarak, buralarda sosyal-kültürel-sportif faaliyet yapma imkânı oluşturulmalıdır. İllerde bu kapsamda bir iki merkez bulunsa da bunların sayısı yeterli değildir. Gençler uygun vakit geçirecekleri ortamlar bulmakta zorlanmaktadır.
 • İllerdeki Koordinasyon Kurulunun haricinde bağımsız olarak “Bağımlılık İle Mücadelede Önleyici Çalışmalar Birimi” gibi bir birim oluşturulabilir.
 • Uyuşturucu ile mücadelenin ana çözümü ahlak ve maneviyattır. Uyuşturucu ile mücadelenin en etkili yolu erdemli nesiller yetiştirmektir. Bilinci, ahlakı ve maneviyatı gelişmiş bir kişiliğin uyuşturucu dâhil tüm olumsuzlara yakalanma riskinin daha düşük olduğu unutulmamalıdır.

AİLE AKADEMİSİ DERNEĞİ’NİN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

 

Derneğimiz birçok soruna önleyici perspektiften bakmanın daha doğru olduğunu düşünmektedir. Bu noktada yaptığımız çalışmalar aşağıdadır:

 

 1. 1.      Önleyici Aile Eğitimi Projesi
 • § Annelere, babalara ve eğitimcilere yönelik olarak “Önleyici Aile Eğitimi Projesi” adlı bir eğitim programı yürütülmektedir. Önleyici Aile Projesi Aile Akademisi tarafından oluşturulan bir eğitim programıdır.
 • § Proje 8-12 ve 16 haftalık sertifikalı eğitimler şeklinde uygulanmaktadır.
 • § Projenin özet kitapçığı ve basıma hazır kitabı mevcuttur.

 

Önleyici Aile Eğitimi Projesinin Amaçları

 • § Anne-Babaları ve eğitimcileri çocukları en fazla tehdit eden 7 risk hakkında (Olumsuz Arkadaş, Olumsuz Müzik, TV, İnternet, Marka Bağımlılığı Ve Aşırı Tüketim, Madde Bağımlılığı, Şans Oyunları ve Kumar) bilgilendirmek.
 • § Bu riskler karşısında eğitimcilere ve ebeveyne, önleyici tedbirler alabilmesi için bilinç ve beceri kazandırmak.
 • § Anne-babanın evdeki pedagojik etkisini arttırmak
 • § Anne-babaların sorun çözme becerilerini arttırmak

 

 

 1. 2.      7 Riski Önleme Projesi
 • § Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak “7 Riski Önleme Projesi” adlı bir eğitim programı yürütülmektedir. Proje Aile Akademisi tarafından oluşturulan bir eğitim programıdır.
 • § Önleyici Aile Eğitimindeki konular (Olumsuz Arkadaş, Olumsuz Müzik, TV, İnternet, Marka Bağımlılığı Ve Aşırı Tüketim, Madde Bağımlılığı, Şans Oyunları ve Kumar) öğrencinin gelişim dönemine göre uyarlanmıştır.
 • § Proje 8-12 ve 16 haftalık sertifikalı eğitimler şeklinde uygulanmaktadır.
 • § Projenin özet kitapçığı ve basıma hazır kitabı mevcuttur.
 1. 3.      “İyiliğe Evet, Kötülüğe Hayır” Projesi

 

 

 • İyiliğe Evet, Kötülüğe Hayır Projesi, tümüyle Aile Akademisi tarafından oluşturulan bir eğitim programıdır.
 • Günümüzde anne babalar çocuklarını kötülüklerden uzak tutarak onları korumaya çalışmaktadır. Oysa çocuklarımızı kötülükten uzak tutmanın yolu onları kötülükten kaçırmak değil, onların kötülükle savaşmasını sağlamaktır.
 • Proje 6-8 haftalık sertifikalı eğitimler şeklinde uygulanmaktadır.
 • Projenin özet kitapçığı mevcuttur.
 • Projede bağımlılıkla ve diğer olumsuzluklarla “aktif iyi” bir şekilde mücadele edecek nesillerin yetiştirilmesi öngörülmektedir.

Projenin Amaçları

 • Çocuklarımızın iyilik ve kötülük arasında ayrım yapabilmesini sağlamak.
 • Sadece iyiliğe evet diyen değil, aynı zamanda kötülüğe hayır diyebilecek çocuklar yetiştirmek.
 • Çocuklarımızın arkadaş ve ailesini de iyiliğe evet-kötülüğe hayır diyecek şekilde etkilemesini sağlamak.
 • Sağlıklı düşünebilen, sorgulayabilen, çevresine eleştirel bakabilen çocuklar yetiştirmek.

Projenin Eğitim Süreci

 • Amaç Bilinci ve Yön Duygusu Kazandırmak,
 • Doğruyla Yanlışı Ayırt Etmek,
 • Olasılıklı Düşünme Kabiliyeti Kazandırmak,
 • Haz ve Ödül Bağımlılığından Kurtulmak,
 • Eleştirel Düşünme Kabiliyeti Kazandırmak ve Dua Bilinci,
 • Hedef Bilinci Kazandırma ve Hedefe Yürüme.
 1. 4.      İslam’da Gençlik Projesi
 • “İslam’da Gençlik Projesi” Lise ve üniversiteli gençlere yönelik olarak yürütülmektedir.
 • Proje her yıl farklı alanlarda İslam inancının gençliğe yönelik fikir, öneri ve çözümleri akademik ve pratik olarak işlenmektedir. Projede dernek akademisyenlerinden ve üniversite akademisyenlerinden destek alınmaktadır.
 • Proje çalışma başlığına göre yaklaşık olarak 4-6 hafta sürmektedir.
 • Proje 3 ayrı başlıkta uygulanmaktadır.

İslam’da gençlik -1

 • Birinci bölüm yaşamın temel alanlarında İslam dininin gençlere yönelik öneri ve bakış açısını içeren başlıklardan oluşmaktadır. Bu başlıklar şunlardır:
  • Gençlik ve Kariyer
  • Gençlik ve Liderlik
  • Gençlik ve Aile hayatı,
  • Gençlik ve Dini hayat,
  • Gençlik ve Siyaset,
  • Gençlik ve Eğitim,
  • Gençlik ve Popüler Kültür
  • Gençlik ve Mahremiyet
  • Gençlik ve Manipülasyon

İslam’da gençlik -2

Bu projede, İslam'ın gençlere verdiği öneme vurgu yapılıyor. Gençlik dönemi, İslam düşünce geleneğinde modern psikolojinin aksine "problemli/sorunlu" bir dönem olarak değil, geleceği kurmak için hazırlıkların yapıldığı, öğrenme ve araştırma şevkinin yoğun olduğu bir dönem olarak görülmektedir. Proje bu bakımdan, geleceğin ailelerini kuracak gençlerimize modern dünyanın olumsuzluklarına karşı direnme ve derinlikli çalışma bilinci vermeyi amaçlamaktadır.

İkinci bölüm popüler pedagoji ve kültürün 5 temel argümanına karşı, medeniyet ve inanç değerlerimize dayalı 5 alternatif ilkeyi ön plana çıkarıyor. Bu başlıklar aşağıdaki şekilde:

 • Özgüvene karşı Değerlere Güven
 • Özgürlüğe karşı Erdem
 • Birey(ciliğ)e karşı Toplum-Aile
 • Hazza karşı Anlam ve
 • Kariyere karşı Amaç Bilinci

İslam’da gençlik -3

Üçüncü bölüm ülkemizde ve dünyada gençliğe önderlik edecek şahsiyetlerin hayatlarının gençlik dönemleri ve örnek olma ilkeleri işlenmektedir. Önderler sorunlarla boğuşan değil, sorunlarla mücadele eden ve çözümler üreten şahsiyetlerden seçilmektedir.

 • Aliya İzzetbegoviç, Ali Şeriati, Hasan el Benna, Malcolm X, Mevdudi
 • Projenin gelecek yıllarda aşağıdaki şekilde devam etmesi öngörülmektedir.
 •  İlmi önderler, Dini önderler, Siyasi önderler, Hareket önderleri, Felsefi-düşünsel-entelektüel önderler
 1. 5.      Evin Okula Yakınlaşması Ve Değişen Anne Baba Rolleri Projesi
 • Öğrenci, veli, okul işbirliği ile öğrencilerin küreselleşme ve teknolojinin getirmiş olduğu sorunlar ile başa çıkma konusunda anne ve babalara dini ve bilimsel veriler ışığında yardımcı olmayı amaçlayan projenin amaçları şunlar:
 • Öğrenci velilerine, çocuklarının gelişim ve ergenlik dönemi özelliklerini, bireysel farklılıklarını anlamalarında yardımcı olmak,
 • Velilere, öğrencilerin karşılaşabileceği sorunları anlatmak ve bu sorunlara çözüm üretme noktasında alternatifler göstermek,
 • Sağlıklı aile, sağlıklı toplum için anne babaların birbirleriyle ve çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmalarının önündeki engellerin farkındalığını oluşturmak,
 • Anne babaların çocuklarına istenilen davranış ve alışkanlıkları kazandırabilmelerine, onların kendi kendini denetleyen, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, girişimci, kendini tanıyan,  kendini gerçekleştiren çocuklar ve gençler olarak yetişmesine katkıda bulunmak.
 • Projenin isim hakkı Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne aittir.  Bununla birlikte farklı okullardan proje kapsamında derneğimize başvuran okullar için isme bağlı kalmak kaydıyla eğitimin içeriği tümüyle derneğimiz tarafından oluşturulmuştur.
 • Proje anne, baba ve eğitimcilere yöneliktir.
 • Proje 6 haftadır ve aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır.
  • Gençlik Dönemi Ve Sorunları
  • Madde Bağımlılığı Ve Zararlı Alışkanlıklarla Mücadele
  • Çocuklarda Ahlâkî Gelişim
  • Aile İçi İletişim
  • Karakter eğitimi
  • İnternet ve Sosyal Medya
 1. 6.      Psikolojik danışmaya ek olarak eğitim ve pedagojik destek de verilmektedir. Yapılacak çalışmalarda modern batı biliminin faydalı çalışmaları kullanılmaktadır. Bununla birlikte derneğimizin temel referansı İslam inanç ve medeniyetinin ürettiği bilgiler ve kavramsal çerçevedir. Bu nokta çoğu muhafazakâr ve milliyetçi camialarca göz ardı edilmektedir.
 2. 7.      Derneğimiz uzmanları farklı alanlarda tekil konferanslar vermektedir. Yukarıdaki projenin her haftasına ait başlıklar farklı grup ve kurumlara bağımsız konferanslar şeklinde de verilmektedir. Bunlardan bazıları aşağıdadır:
 • Mutlu Aile Erdemli Nesiller
 • Madde Bağımlılığı
 • Müzik Psikolojisi ve Gençlik
 • İletişim ve İkna Becerileri
 • Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi
 • Gençlik Döneminde Kimlik Gelişimi
 • Hedef Belirlemek
 • İslam’a Göre Gençlik Psikolojisi
 • Medya ve Manipülasyon

 

Çalıştay devamının geleceği ifade edilerek bitirildi.
[7] Ana Destek, Baba Destek, 7-19 yaş Aile Eğitimleri gibi tüm Türkiye’de uygulanan programlar AB ülkelerinde uygulanıp Türkçeye çevrilmiş programlardır. 

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim