Aile Akademisi Derneği TüRAP toplantısına katıldı.


img_6675_650x450.jpg
img_6826_650x450.jpg
img_6930_650x450.jpg

Derneğimiz üyesi olduğu Türkiye Aile Platformunun Kocaeli’de yaptığı toplantıya katıldı. Toplantıya 12 İlden Üye Statüsündeki 50 STK’dan 72 temsilci,  Misafir Statüsünde STK, yerel-kamu ve üniversitelerden 122 temsilci, 1 Basın olmak üzere 195 kişi katıldı.

Toplantıda, Milletvekili Dr. Ravza Kavakçı Kan, Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Muhammet Örnek ve Düzce Valisi Zülküf Dağlı selamlama konuşması yaptı.

Toplantının ilk günü, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş “Aile ve Aile Odaklı Çalışan STK’lar İçin Yeni Faaliyet Alanları/Çalışılması Elzem Konular” ve AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Uzmanı Makbule Okat “2017 AB Hibe Programları ve STK’lara Yönelik Fırsatlar” konu başlıklarında sunum gerçekleştirdi.

Toplantının ikinci günü, TÜRAP komisyon ve grupları yarım günlük bir çalıştay ve raporlama gerçekleştirdiler.

Aile ve Toplumsal Cinsiyet Komisyonun başkanlığını yapan derneğimiz, Aile Akademisinin hazırladığı kitaplar ve taslak plan üzerinden 6 aylık bir çalışma planı üzerinde komisyonun faaliyetlerini organize etti.

Komisyon kendisine iki temel stratejik amaç belirledi. Bu amaçlar:

  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Aileye (Kadın-Erkek-Çocuk) Olumsuz Etkisine Yönelik Eleştirel Farkındalık Kazandırmak.
  • Bu konudaki yanlış ve eksik uygulamaların düzenlenmesi ve düzeltilmesi için faaliyetler gerçekleştirmek.

9 farklı başlıkta çalışma yapmayı amaçlayan Aile ve Toplumsal Cinsiyet Komisyonu, her başlıkla ilgili olarak afişler, sunular ve raporlar hazırlama kararı aldı. Komisyonun başlıkları ve sorumluları aşağıdadır.

Ortaya çıkan çalışmaların TÜRAP’ın tüm bileşenleriyle paylaşılması ve çalışma yürütülen illerde kullanılması kararlaştırıldı. 

GÖREV

SORUMLU KİŞİ

1.Cinsiyet Rolleri Sonradan mı kazanılıyor?

ÇAĞDAŞ AİLE DERNEĞİ – KONYA

HATİCE CANSU HEVESLİ

2. Kadın-Erkek farklılıklarını nelerdir? Bilimsel araştırma sonuçları

MUTLU AİLE MUTLU ÇOCUK DERNEĞİ – İSTANBUL

3. Cinsiyet Kaynaklı Farklılıkları Korumak: Ayrımcılığın Kaynağı Farklılıklar mıdır?

İNSANİ DEĞERLER PLATFORMU – İSTANBUL

NİGAR BAŞAR

4.TCE hangi kültürü esas alıyor, Neden?

İMHAD – İZMİR

SEHER SAADET KANSIZOĞLU

5.TCE İslam’ı ayrımcılık yapan bir din olarak görüyor mu?

İMHAD – İZMİR

SEHER SAADET KANSIZOĞLU

6.TCE ve kapitalist-ekonomik sistem arasındaki ilişki: Kadın istihdamı niçin TCE’nin en önemli göstergeleri arasındadır?

KASAV – İSTANBUL

SEVİNÇ SANİSOĞLU

7.Kadın Çalışmayı İstiyor mu?

Kadının çalışmasını kim İstiyor?

Amerika’da Çalışan Kadınların Eve Dönüş Olgusu.

KENT KADINLARI DERNEĞİ – KOCAELİ

EMİNE KALKAN

8.TCE ve liberal özgürlük felsefesiyle ilişkisi

ÇAĞDAŞ AİLE DERNEĞİ - KONYA

HATİCE CANSU HEVESLİ - İMHAD – İZMİR

SEHER SAADET KANSIZOĞLU

9. TCE politikalarını en iyi uygulayan 4 ülkede (İzlanda, Finlandiya, Norveç, İsveç) kadın ve ailenin durumunun istatistiklerle analizi.

AİLE AKADEMİSİ DERNEĞİ – BURSA

YASİN KURUÇAY

10.  Toplumsal cinsiyet adaleti ile ilgili kavramsal çerçeveyi anlamak ve ortaya koymak

 

Koordinatör

Yasin Kuruçay

Bursa Aile Akademisi

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim