AİLE AKADEMİSİ OLAĞAN AKTİF GÖNÜLLÜLER TOPLANTISI'NDA "KADINA ŞİDDET" KONUŞULDU.


img_6089_270.jpg

AİLE AKADEMİSİ OLAĞAN AKTİF GÖNÜLLÜLER TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Aile Akademisi Aktif Gönüllüler Toplantısı 4 Mart 2018 tarihinde Emir Buhari Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda üyeler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi ve yeni çalışma alanları üzerinde tartışıldı.

Toplantıda ayrıca Dr. Psikolog Meryem Şahin tarafından aile politikaları hakkında iç eğitim yapıldı. Şahin 2011 yılında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı'nın yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kuruluşuyla birlikte, aile politikalarının bu bakanlık üzerinden yürütüldüğünü belirtti. Aile ile ilgili politikalarda kadının ön planda olduğu, kadının da daha ziyade şiddet ile ilişkilendirilerek ele alındığı aktarıldı. Kadına ve aileye yönelik politikalarda öne çıkan bir kavram olan “şiddet”in ülkemiz açısından bağlayıcılığı olan uluslar arası sözleşmelerde ve resmi belgelerde yer alan tanımları analiz edildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Kadınlara Yönelik Şiddetin Bertaraf Edilmesine Dair Bildirge'sinin 1. maddesinde "İster kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik acı veya ıstırap veren ya da verebilecek olan cinsiyete dayalı bir eylem uygulama ya da bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma" şeklinde geçen şiddet tanımı üzerinden katılımcılarla birlikte değerlendirmeler yapıldı.

Şahin şiddetin, tarih, kültür, sosyal koşullar gibi pek çok faktöre göre farklılaşabilen bir kavram olduğunu, bu nedenle şiddetin basit ve kolay bir tanımını yapmanın mümkün görünmediğini ifade etti. Ayrıca şiddetin tanımında yer alan zarar, acı, özgürlük, ihtimal gibi kavramların öznel değerlendirmeye açık olduğu, bu nedenle ne kastedildiğinin açık olmadığı, seçilen bu kavramların tanımı belirsizleştirdiği vurgulandı.

Şiddetin türlerinin ve bu türler içine sokulan davranışların nasıl tespit edildiğinin belirsiz olduğu; şiddetin tanımı ve şiddet türlerinin genel olarak feminist perspektif doğrultusunda yapıldığı ifade edildi.

Aile ve kadın politikaları ile ilgili eğitime sonraki aktif gönüllüler toplantısında da devam edilmesi kararlaştırıldı.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim