Bağımlılık Araştırma ve Teori dergisinde yayımlanan ilk araştırmada, Facebook bağımlılığı ile "dürtüsel karar verme" arasındaki ilişkiye dair kanıtlar bulundu.


photo-2018-12-16-16-07-17.jpg

FACEBOOK BAĞIMLILIĞI DÜRTÜSEL KARAR VERMEYLE İLİŞKİLİ BULUNDU

Yapılan araştırmalar, Facebook bağımlılığı ile "dürtüsel karar verme"nin ilişkili olduğunu gösteriyor.

Bağımlılık Araştırma ve Teori dergisinde yayımlanan ilk araştırmada, Facebook bağımlılığı ile "dürtüsel karar verme" arasındaki ilişkiye dair kanıtlar bulundu.

Midwestern Üniversitesi'nden seçilen 75 öğrenci üzerinde yapılan çalışmada, "Bergen Facebook Bağımlılık Skalası"ndan* yüksek puan alan öğrencilerin "delay discounting" davranışı göstermeye daha yatkın oldukları gözlemlendi.

"Delay Discounting";  o an mevcut olan daha küçük bir ödülü gelecekteki daha büyük bir ödüle tercih etme davranışı şeklinde tanımlanabilir.

Bu çalışmada, katılımcılara hemen 70 doları mı, yoksa iki hafta içinde 200 doları mı tercih edecekleri soruldu.

Facebook'u kişisel problemlerini unutmak için kullandığını söyleyen, Facebook kullanımını azaltmayı deneyip başarısız olanlar ve yaptıkları iş ya da çalışmalarını olumsuz yönde etkileyecek kadar fazla kullanan öğrencilerin, 70 doları daha sonraki 200 dolara tercih etmeye daha yatkın oldukları gözlemlendi.

Araştırmacılar çalışmalarında, aşırı "delay discounting" ya da başka bir deyişle, anlık küçük kazançları, gelecekte daha büyük kazanç sağlayacak yatımlara tercih etmenin, bağımlılıklar arasında gözlemlenen bir davranış olduğunu belirtiyor. Bu bulgu, Facebook bağımlılığının, diğer bağımlıklara benzer nörobilişsel süreçler ile ortak noktaları olduğu önerisini güçlendiriyor.

Bu çalışma daha büyük ve daha çeşitli katılımcıların yer aldığı başka çalışmalarla desteklenmeye ihtiyaç duymakla birlikte elde edilen sonuçlar, Facebook bağımlılığının arttırılmış dürtüsellik ile ilişkisini, go/no-go (yap/yapma) testi** ile ölçümlenen bir önceki çalışma ile de uyumlu olduğunu ortaya koymuştur.

Araştırmacılar, bu konuda daha gelişmiş ve daha güçlü bir araştırmaya ihtiyaç olduğu; Facebook'un birçok kullanıcı için zararsız olabileceği ve hatta bazı kişiler için sosyal ilişkileri koruyarak belirgin bir fayda sağlayabileceği gibi bazı kişiler için ise Facebook kullanımının sorunlu olabileceği sonucuna vardılar.

Çeviren: Emre Yumrukaya

Kaynak:https://www.psypost.org/2018/10/facebook-addiction-is-associated-with-impulsive-decision-making-study-finds-52373

______________

*Facebook'a bağımlılığı ölçmek için geliştirilmiş bir ölçek.

**go/no-go (yap/yapma) testi: Yap/yapma testinde denekten belli bir uyarana motor yanıt vermesi, başka bir uyarana ise bu yanıtı vermemesi istenir. Örneğin; ekranda siyah renk gördüğünde bir düğmeye basması, beyaz renk gördüğünde ise basmaması gibi.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim