BM'den "Aile" ye Darbe: "Kadın için en tehlikeli yer evidir"


733542.jpg

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi gündem olduğundan beri bazı STK'lar tarafından eleştirilmiş ve projenin iptali konusunda çalışmalar yapılmıştır.Bu projenin sözde kadın haklarını koruma ve kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik bir proje olduğu dile getirilse de 25 Haziran' da BM'in "Değişen Dünyada Aile" başlığı ile hazırladığı rapor ile bir kez daha gördük ki amaç aile birliğini yok etmek.Raporda geçen "kadın için en tehlikeli yer evidir" ifadesi aile kurumunu doğrudan hedef almaktadır. Ailesiz bir topluma geçişi engellemek adına Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesinde bir basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına Türkiye Aile Meclisi Başkanı Âdem Çevik, HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük, Köklü Değişim Dergisi yazarlarından Mahmut Kar, Türkiye ULAŞ-İŞ Sendikası Başkanı Abdürrahim Barın, Aile Hakları Başkan Yardımcısı Mustafa Aslan ve Memur ve Emekli Sendikası Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nail Sarıkaya katıldı. Yaplan basın açıklaması aşağıda yer almaktadır.

BM Aileyi Yoketmek için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Eşcinselliği Destekliyor
25 Haziran Salı günü Birleşmiş Milletler Kadın Birimi UN WOMEN tarafından “Değişen Dünyada Aile” başlığı ile açıklanan skandal rapor, nikahlı eşler arasındaki cinsel birlikteliklerde “evlilik içi tecavüz” yaptırımının uygulanmasını önerirken, yayınladıkları sözde araştırma sonuçlarına göre kadınlar için en tehlikeli yerin kendi yuvaları olduğunu iddia ediyor. BM’nin aile yapısını bozmaya yönelik faaliyetleri özellikle İslam toplumlarının aile yapısını hedef alıyor. Ülkemizde eşine tecavüzden binlerce baba var. Aileyi ifsat eden CEDAW Sözleşmesi ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği fitne projelerini dünya çapında yaygınlaştırarak cinsel kimlikleri bozmayı ve aile yapısını yok etmeyi hedefleyen Birleşmiş Milletler, dünya ülkelerine aileye ilişkin hukuki düzenlemeler konusunda da baskı yapıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi’nin 25 Haziran 2019 tarihinde yayınladığı “Değişen Dünyada Aile” başlıklı raporu, kadını aileden kopararak vahşi kapitalizmin feminizmin sömürü çarklarında sömürmeyi hedefliyor.
Meşru ilişkinin evlilik içi tecavüz sayılmasını istiyor
BM Kadın Birimi tarafından yayınlanan raporda, her 10 ülkeden sadece 4'ünün evlilik içi tecavüzü suç saydığını vurgulanarak, ülkelere hukuki reform yapılması çağrısında bulunuldu. BM’nin sözde araştırmalara dayandırdığı iddia edilen sözde raporunda, kadınlar için en tehlikeli yerin kendi evleri olduğu öne sürüldü. BM Kadın Birimi Genel Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka’nun, “Aile içi şiddetin şaşırtıcı derecede yaygınlaştığını gösteren istatistikler, kadınlar için en tehlikeli yerlerden birinin evleri olduğunu gösteriyor.” ifadeleri, BM’nin İslam toplumlarındaki güçlü aile yapısını bozarak, ailenin temeli olan kadını aileden koparmayı amaçlıyorlar. Her İnsan kendi dinine ve felsefi inancına göre evlenebilmeli ve boşanabilmelidir. Eşcinselik teşviki insanlığa karşı bir suçtur.
Müslüman ülkelerin aile yapısını hedef alıyorlar
BM’nin skandal raporunda, özellikle Müslüman ülkelerdeki uygulamalardan örnekler verilirken, BM’de toplantıya katılan Mısırlı kadın hakları aktivisti Marwa Sharafeldin’in, “Aile Hukuku'nda kadınlara kimle ve ne zaman evleneceklerini seçme, boşanma, kadınların aile kaynaklarına ulaşma hakları sağlandığı gibi bu konuda da kadınları korumak için bir politika reformu yapılması gerekiyor.” çağrısına da yer verildi. BM’nin dünya genelinde ve özellikle de İslam ülkelerindeki aile yapısını değiştirmeye yönelik hamleleri, Aile düşmanı Siyonist küresel aktörlerin “Cinsiyetsiz, ailesiz, devletsiz, dinsiz tek dünya devleti” idealine hizmet ediyor. Aileyi yoketmeye yönelik tüm çalışmalar insanlığa karşı bir suçtur. Aileyi ifsat eden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği şemsiyesiyle Eşcinseliği teşvik eden 24 Temmuz 1985'de Bakanlar Kurulu'nca kabul edilen CEDAW Sözleşmesi'nin ve ona bağlı İstanbul Sözleşmesinin fesh edilmesi 6284 nolu yasanın ıslah edilmesi insanlık görevidir. 6284 yasası 2018'de 358 bin, 2019 nisanında 92bin uzaklaştırma kararı vererek canlı bomba yetiştiriyor.
BM'nin Aileyi tehlikeli güvensiz göstermesini şiddetle kınıyoruz.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün KSGM’nin yayımladığı “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” adlı raporda; “Aile kadınlar için güvenli ortam değildir” aile kurumunun kötülendiği, kadına şiddetin ana kaynağı olarak aile gösteriliyor
“Dünyada ve Türkiye’de Kadın Cinayetleri, 2016 2017 2018 Verileri ve Analizler” Polis Akademisi Yayını 2019 raporda da son üç yılda 932 kadın aile yakınlarınca öldürüldü iddialarını taraflı yayını esefle karşılıyoruz. Aileyi Yoketme küresel savaşına dur de. Cinayetleri ve Şiddeti engellemek için; #ÖnceAİLE Aile Yıkan Yasalar Kalksın. Ortak velayet olsun velayeti istismar edenden velayet alınmalı

AileMeclisi.net AileHaklari.org t.me/insanhaklari

05322033274
3000 STK adına Türkiye AİLE Meclisi ve Bileşenleri. 1 Ağustos İstanbul Sözleşmesi Basın Açıklaması

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim