ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİCİ OYUN "DOKUN KURTAR"


ytu270.png

DOKUN KURTAR

Oynanacak Yer: Sınırlandırılmış bir mekân

Oyuncuların Cinsiyeti: Kızlar ve erkekler

Oyuncu Sayısı: 5 ve daha fazla

Kullanılacak Oyuncak/Malzeme: -

Süre: -

Oyun Açıklaması

Sınırlandırılmış bir alan içerisinde oyunculardan 2 ebe seçilir. Diğerleri dağınık düzende bekler. Ebeler kovalama sırasında kime dokunurlar ise vurulanlar oldukları yerde kalmak zorundadırlar. Bu sırada diğer çocuklar vurulan çocukları dokunarak kurtarabilirler. Ebeler bütün çocukları vurup, etkisiz hale getirirlerse başarılı sayılırlar. Ebe tarafından vurulan çocuklar diğer çocuklar tarafından kurtarılmadıkça yerlerinden kımıldayamazlar. Kımıldayanlar oyun dışı bırakılır.

KAZANIM VE GÖSTERGELER

BİLİŞSEL ALAN
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ:

Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. 
Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.

Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar. 
Göstergeleri:
Bir olayın olası nedenlerini söyler. 
Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

MOTOR GELİŞİM
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Yönergeler doğrultusunda koşar. 

Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. 
Konma ile ilgili denge hareketlerini yapar.
Başlama ile ilgili denge hareketlerini yapar.
Durma ile ilgili denge hareketlerini yapar.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Kazanım 5: Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.
Göstergeleri:
Olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar.
Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir.

Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar. 
Göstergeleri:
Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler.
Kuralların gerekli olduğunu söyler.
İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır. 
Nezaket kurallarına uyar.

ÖZBAKIM BECERİLERİ
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Kazanım 5: Dinlenmenin önemini açıklar.
Göstergeleri:
Kendisi için dinlendirici olan etkinliklerin neler olduğunu söyler. 
Dinlendirici etkinliklere katılır.
Dinlenmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları söyler.

 

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim