ERKEN AİLE İLİŞKİLERİNİN KALİTESİNİN ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞINA ETKİSİ


resim1.png

ERKEN AİLE İLİŞKİLERİNİN KALİTESİNİN ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞINA ETKİSİ

Bir çocuğun doğumu, ebeveynler için genellikle uzun zamandır beklenen ve derinlemesine anlamlı bir olaydır. Ebeveynler yeni durumla nasıl başa çıkacaklarını öğrendikleri gibi, bebek de insan yaşamındaki en yoğun gelişim dönemlerinden birine girer.

Psikoloji alanındaki yapılan bir doktora çalışması, ilk olarak ailelerin ebeveynliğe geçişte nasıl değiştiğini ve yeniden düzenlendiğini; ikinci olarak da erken aile ilişkilerinin çocukların orta çocukluktaki duygusal gelişime etkilerini araştırmıştır. Daha spesifik olarak, erken aile ilişkilerinin çocukların duygusal düzenlemeleri, psikolojik savunma mekanizmaları ve bunlarla ilgili önyargıları, sosyal-duygusal bilgi işlemedeki etkileri incelenmiştir. Toplamda, 710 Finli aile sırasıyla hamilelik döneminde, çocuk iki ve on iki aylıkken ve orta çocukluk döneminde yapılan boylamsal çalışmaya katılmıştır. Aile ve çocuklar hamilelikten orta çocukluğa kadar takip edilmiştir.

Tezde elde edilen sonuçlara göre yedi benzersiz aile sistemi türü tanımlanmıştır. Aile sistemi türleri; birbirine bağlı (%35), otoriter (%14), kümeleşmiş (%6 ve ikinci dereceden%5 alt tiplerle), problemli (%4), boşanmış (%5) ve tutarsız (%15) olarak adlandırılmıştır. Her aile tipinin özgünlüğüne rağmen, problemli aile tipleri, çocukların orta çocukluktaki yetersiz duygu düzenlemelerini de benzer şekilde yordamaktadır.

Problemli aileler, çocukların olumsuz duygularını yönetmede güçlükler yaşamaktadırlar. Yaşanılan güçlükler çocukların ruh sağlığı için risk oluşturmakta ve depresif semptomlarını artırmaktadır. Ayrıca, problemli ailelerde büyüyen çocuklar psikolojik savunma mekanizmalarına daha fazla güvenmektedirler (kendine acı veren duyguları reddetmek ve bunun yerine başkalarını suçlamak gibi).

Genelde, sonuçlar çocukların duygu düzenlemelerini aile ortamlarının taleplerine yönelik uyarladıkları teorik bakış açısını desteklemektedir. Bu, hem psikodinamik süreçlere hem de gelişim süreçlerinde çocukların stres düzenleme sisteminin etkilerine dayanabilir. Bir bütün olarak aile, çocuğun duygu düzenlemesinin gelişimi için önemlidir. Bu nedenle ebeveyn olma sürecinde verilen sağlık hizmetleri anne babalar için önemlidir. Son olarak, erken aile ilişkilerinin orta çocukluktaki duygu düzenlemeyi etkilediği dikkate değerdir.

 

Kaynak:

Suomen Akatemia (Academy of Finland). "Quality of early family relationships affects children's mental health." ScienceDaily. ScienceDaily, 16 June 2017. https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170616091556.htm

                                                                                                             

Çeviren: Betül BÜYÜKPOLAT / PDR 4. Sınıf Öğrencisi

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim