KADEM ANKARA’DA “TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA KADINA ŞİDDET” ARAŞTIRMASI TARTIŞILDI


kadem1.jpg

KADEM ANKARA’DA “TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA KADINA ŞİDDET” ARAŞTIRMASI TARTIŞILDI

KADEM tarafından yürütülen OKU’YORUM etkinliği kapsamında, KADEM Ankara Temsilciği “Türkiye’de ve Dünyada Kadına Şiddet” araştırmasını ele aldı. “Türkiye’de ve Dünyada Kadına Şiddet” araştırması Aile Akademisi Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mücahit GÜLTEKİN ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Meryem ŞAHİN tarafından gerçekleştirilmiş ve 2015 yılında SEKAM Yayınları tarafından basılmıştı.

1 Aralık tarihinde KADEM Ankara temsilciliğinde, İl Temsilcisi Asiye GÜNEŞ’ün moderatörlüğü, Mücahit GÜLTEKİN ve Meryem ŞAHİN’in aktarımları ve okuyucuların soruları üzerinden araştırmanın kritiği yapıldı. Sözü ilk olarak Dr. Mücahit GÜLTEKİN alarak, kadına yönelik şiddet söylemini, kadınlara sigara satışı konusundaki başarısı ile tanınan Edward BERNAYS’ın ve cinsel devrimin öncüsü olarak anılan Alfred KİNSEY’in çalışmalarının dayandığı argümanlar üzerinden tartıştı. Verdiği örneklerle bilimin araçsallaştırılarak “hak” kavramının manipüle edildiği aktaran GÜLTEKİN, kadına yönelik şiddet kavramının da günümüzde bir araç olarak kullanıldığını vurguladı.

İkinci konuşması olarak söz alan Dr. Meryem ŞAHİN ise kadına yönelik şiddet literatüründe yoğun olarak yer tutmasına rağmen, güncel politik söylemlerde gözden kaçan bir unsur olan risk faktörlerini ele aldı. Kadına yönelik şiddetin önemli risk faktörleri olarak ele alınan, psikiyatrik faktörler, çocukluk çağı yaşantıları, yoksulluk, alkol-madde kullanımı üzerinde durdu. Kadına yönelik şiddet hakkında yürütülen araştırmalara da değinen ŞAHİN, yürütülen araştırmaların çoğunlukla feminist perspektifle yürütüldüğü, bu durumun da araştırma sorularının hazırlanmasından bulguların yorumlanmasına kadar her aşamada kendisini hissettirdiği ve araştırmaların güvenirliğine gölge düşürdüğünü ifade etti.

Program katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim