KADEM'DEN ETCEP HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ BİZİM TOPLUMUMUZ İÇİN BELİRLEYİCİ BİR ROL ÜSTLENEMEZ


l9egolcy_400x400.jpg

Son zamanlarda gündemde yer alan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Uygulamaları konusunda KADEM( Kadın ve Demokrasi) Derneği de bir açıklamada bulundu. 

"Projede yer alan; eğitim süreçlerine erişim, eğitimden etkin faydalanma ve karar mekanizmalarına katılım gibi konularda kadın ve erkeğin eşit fırsatlara sahip olmasına ilişkin görüşleri anlamlı buluyoruz. Ancak projenin benimsediği cinsiyetler arasındaki farklılıkları tamamen yok sayan anlayışın, kadın ve erkek cinslerinin kendilerine özgü niteliklerini anlamsız kıldığı, dolayısıyla bu anlayışın cinsiyetsizlik algısını pekiştirdiğini düşünüyoruz. Ayrıca proje kılavuzunun “Veliler arasında dil, din, ırk, kültür, cinsiyet, cinsel yönelim vb. hiçbir ayrım yapılmaz” maddesinde geçen ‘cinsel yönelim’ ifadesinin insan tabiatından doğan niteliklerle birlikte anılmasını, farklı cinsel tercihleri meşrulaştırmaya yönelik bir davranış olarak görüyor ve kesinlikle kabul etmiyoruz.

Öte yandan rapordaki ölçeklerde ‘eşitlikçi görüş’ seçeneğinin karşısına ‘geleneksel görüş’ kavramının yerleştirilmesini, kültürel zenginliğimiz açısından kuşatıcı olmaktan uzak buluyoruz. Bu iki yaklaşım arasındaki mutedil düzlemin ancak, cinsiyet adaleti ile sağlanabileceği görüşünü savunuyoruz. Avrupa tarihinde yaşanan deneyimlerin bir sonucu olarak farklı kültürlere sirayet eden toplumsal cinsiyet eşitliği terkibinin, bizim toplumumuzun kadın erkek ilişkilerinin düzenlenmesinde belirleyici bir rol üstlenebileceği düşüncesini taşımıyoruz."

Açıklamanın tam metni: http://kadem.org.tr/etcep-hakkinda-kamuoyu-aciklamasi/

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim