Önleyici Aile Eğitiminde:Olumsuz Arkadaş Etkisi


resim_022_3_270x203.jpg

İKİLİ İLİŞKİLERDE OLUMSUZ ARKADAŞ ETKİSİ

Çocuğun Olumsuz Arkadaşlığın Etkisine Girme Nedenleri

Çocukların arkadaşlık ilişkilerini belirlerken onları bu tercihlere iten pek çok etken vardır. Bu etkenler çocuktan çocuğa, ortamdan ortama ve taşıdıkları genetik faktörlere göre değişiklik arzetmektedir.

Her bir gelişim döneminde çocuk arkadaş edinme ihtiyacı hisseder. İlk arkadaşı ise annesidir. Çocuğun annesi ile kurduğu iletişim dili, daha sonraki yıllarda hayatında seçtiği arkadaşlık tercihlerine önemli etkiler oluşturacaktır.  Yaşı ilerledikçe, olumsuz arkadaş etkisine çok çabuk girip onunla özdeşlemeye çalışan çocuklar olduğu gibi olumsuz karakterin etkisine girmeyip kendi arkadaş grubunu oluşturan çocuklar da vardır. Bazıları ise yalnız kalmayı tercih edip tek başına oyun kurmaktadır.

İlkokul dönemine giren çocuk farklı arkadaşlar edindikçe çevrenin çocuk üzerindeki etkisi daha da artar ve ailenin çocuğu üzerindeki kontrol ve hakimiyet noktaları zayıflamaya başlar. Bu noktada ailelerin tutumları da değişmektedir.

Çocuğun olumsuz gruplara girmesinde ya da olumsuz bir arkadaşın hakimiyeti altına girmesinde bir çok nedeni sıralamak mümkündür. Ancak en önemlisi olarak çocuğun eğitimine bakış açısı kazandıran negatif ideolojileri görmek mümkündür.

Kapitalist bir sistemi benimseyen, materyal olmadan yaşayamayan, özgürlüğü alabildiğine yaşayan bireyler olarak, materyalizmin, kapitalizmin ve en son olarak da liberalizmin etkisiyle eğitim anlayışımız şekillendi.

Olumsuz arkadaşın etkisine çok çabuk giren ve özdeşleşen çocukların karakterlerine, davranışlarına hakim olan genel eğilim bu zararlı ideoloji ve politikaların ürünüdür. Bu ideolojileri atmosfere yayılan kirli hava gibi düşünmek lazım. Kirli hava ile en etkili mücadele yolu bir fidan dikmektir. (eğitim)

Olumsuz arkadaşı, karakter yapılarına göre izah edip açıklamak gerekir.

Karakter Yapılarına Göre Arkadaş Çeşitleri;

Kibirli Arkadaş Etkisi; Kendisini sürekli olarak üst konumda konumlandıran ve sahip olduklarıyla övünen, sahip olduğu şeyleri (akraba, mal, aile..) bir güç aracı olarak kullanan arkadaş? Kibirli çocuk, eşsiz olma duygusunuöylesine çok yaşar ki kimseyle bütünleşemez. Grup çalışmalarında hep bir karışıklık ve kaos oluştururlar. Çünkü arkadaşında gördüğü doğru ve güzel bir çalışmayı kabullenmek istemez. Bu çocuğun arkadaşlarında zamanla asabiyet görülmeye başlanır. Sürekli eleştirilen, aşağılanan, ve yargısız infaza uğrayan çocuk zamanla yetersizlik duyguları yaşamaya başlayabilir. Çocuğu, sürekli açıklama ve savunma yapmaya itebilir.

Kıskanç Arkadaş Etkisi

Kıskanç sözlük anlamı:  Bir kimse bir üstünlük gösterdiğinde veya sevilen birisinin, başkalarıyla ilgilendiği kanısına varıldığında takınılan olumsuz tutum veya acı duyma hali olarak ifade edebiliriz. Arkadaşının hangi konularda yoksunluk yaşadığını ve hangi noktalarda kendisini başkalarıyla kıyasladığını tespit etmesini isteyin. Kıskançlığın temelinde kişinin kendisini başkasıyla kıyaslaması yatar. Bu kıyaslamayı önder ve öncü kahraman/şahsiyetlerle yapmasını sağlayın.

 

Pasif Saldırgan Arkadaş Etkisi:

Tanım: Gülerken ısırırlar.. Nevzat Tarhan

        Kuran?da 42 alay ve eğlenti edinerek itibarsızlaştırma davranışıyla ilgilidir. Ayetlerden alay konusu ve eğlence edinmenin iki ayeti insan ve toplumla ilgilidir. Diğer ayetler hak dava ile ilgilidir. Yani Yüce Allah Kitabına ve peygamberine olan pasif saldırılara öfkeleniyor ve uyarıyor. Sadece bir tanesi insanların kendi arasındaki ilişkiyle alakalıdır. Orada da kadınlara yapılan, ayrıca, uyarının manidar olduğunu görüyoruz.

         Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sora fâsıklık ne kötü bir isimdir! Kim de tevbe etmezse işte bu kimseler zalimlerdir. (Hucurat 11)

Hedonist Arkadaş Etkisi;

Hedonist: Zevkperest?

 1. Ahlak ve değer eğitimini sürekli olarak gündemde tutun. Örnek ve model alacağı tarihi şahsiyetleri ve şehitlerin hayatını öğretin?
 2. Ahiret Bilinci: Çoğunlukla hedonistlerde sekülerleşmiş bir ahiret algısı vardır. Dünyaya dönük yaşamı ve hedefi bu dünya ile sınırlı tutma eğilimi vardır. Sanki öbür dünyada hayat sıfırdan başlayacakmış gibi hareket ettiği için hedonist bütün mutluluğu bu dünyada arama eğilimindedir. Hedonistlerdeki bu ahiret algısını değiştirmek sorunu köklü çözmek için önemli bir adımdır. Bu dünyadaki hedeflerimizin ve tercilerimizin öbür dünyaya olan etkisini ve ahretin dünya hayatının bir devamı olduğunu bilmesi mutluluk ve huzur arayışında ahrete dönük hedefler ve yaşam biçimi oluşturmasını sağlayacaktır.
 3. Ölüm ve mezar ziyaretleri: Yaşamın ölümle sonuçlanmadığını ölümün diğer dünyaya geçiş için ince bir çizgiden ibaret olduğunu, verilecek hesaptan sonra orada hayatın devam edeceğini bilmesi ile insanın bu dünya hayatından zevk alması azalacaktır. İnsanın oradaki mutluluk için çalışmasını sağlayacaktır. Bu yüzden çocukları okulöncesi çağlardan başlayarak cenaze törenlerine katılmasını sağlamak birlikte şehitlikleri ve mezarları ziyaret etmek, türbe ziyaretleri yapmak bu dünya zevklerinin geçiciliğini hatırlamak açısından önemlidir.
 4. Eski helak olmuş zevkperest milletlerin kıssalarını okuyun. Şu anda var olan şehir kalıntılarını, müzede sergilenen kalıntıları gösterin. Ziyaret edin. (Lut Kavmi gibi)

Sağlam bir karakter ile olumsuz arkadaş etkisini kırmak ve olumsuz arkadaşa karşı mücadele etmek için: üç yaşından itibaren sabırlı olmayı, paylaşmayı, adaletli olmayı öğretin;

Olumsuz Arkadaş Grupları Ve Etkisi

Popüler Gruplar

Hemen hemen her okulda popülist bir arkadaş grubu bulunur. Bu grubun zevkleri, hobileri aynıdır ve modaya uygundur. Güç, güzellik, başarı, yeteneklerin birleştiği bu grubun çevrelerinde hayran kitlesi de oluşur.

Gençler Üzerindeki Etkisi;

 • Çocukta popüler gruba uyum sağlama isteği ve çabası oluşabilir. (Eğer popüler grup zararlı madde kullanıyorsa o da yapacaktır. )
 • Çocuklar arasında gruba ?kabul edilenler? ve ?edilmeyenler? olarak ayrışma olur.  Dışlanan çocuklar kendi gruplarını oluşturmaya başlarlar.
 • Çocuk gruba girdikten sonra grubun tercihleri ve kararları doğrultusunda hareket etmeye başlayabilir.
 • Gruba dahil olamayanlara ötekileştirme yapılabilir: Biz ve siz ayırımı belirginleştirilerek ve altı çizilerek yapılır. ?Yabancılar çok soğuk, bizler kadar sıcakkanlı ve birbirine bağlı değil? ? Siz bizim gibi top oynayamazsınız.?  ?Bizim müzik zevkimizi siz algılayamazsınız?
 • Grubun içinde de hiyerarşik düzen olabilir.  Aşağıdakiler ve yukarıdakiler olarak ayırım gerçekleşebilir. Bu rekabete yol açacak bir duruma dönüşebilir. (Patron çocukları, mühendis çocukları , metropol çocukları vs?)

Emo Çocuklar

Avrupa kaynaklı bir örgütlenmedir. 1960 lı yılların pankçı diye nitelendirilen asi gençliğin modern versiyonudurlar. İnternette örgütleniyorlar.

 Gençler Üzerindeki Etkisi

 • Çocuk sınırsız ve sorumsuz hareket etmeye başlar.  Amacı amaçsızlıktır. Buna özgürlük der.
 • Grubun tarzına uygun olarak ,hazzına dönük yaşamaya başlar.
 • Aileye daha çok başkaldırmaya başlar.  Umarsızdır.
 • Sürekli mutsuz, üzgün bir ruh haline girer.

Apaçi Gençlik Ve Gençler Üzerindeki Etkileri

Çoğunluğu doğunun kırsal kentlerinden gelen ve metropol şehirlere uyum sağlamakta zorlanan gençlerin topluma kendilerini kabul ettirmenin bir yolu olarak seçtikleri apaçilik akımı ve örgütlenmesi oldukça tehlikeli bir örgütlenmedir. Kimlik bunalımı yaşayan gencin bu örgütlenme içinde adi suçlara bulaşma olasılığı yüksektir.

Gençler Üzerindeki Etkisi:

 • Suç işlemeye teşvik (hırsızlık, kavga, yaralama?)
 • Okul ve ders başarısında düşüş, öğretmene saygısızlık, okul içi disiplin suçları işlemek
 • Uyuşturucu madde kullanımı
 • 13-14 yaşında cinselliğin karı koca ilişkisi boyutunda yaşanmasıdır.

Seminer olumsuz arkadaş etkisiyle ilgili çözüm önerileriyle bitti.

 

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim