Olumlu İlişkiler Özgüveni Artırır, ve Tam Tersi


ozguven-nedir-300x300.jpg

Olumlu ilişkiler özgüveni artırır, ve tam tersi

Yakın arkadaşlara sahip olmak özgüveninizi artırıyor mu ya da yüksek özgüvene sahip olmak arkadaşlıklarınızın kalitesini etkiliyor mu?

Amerikan Psikologlar Birliği tarafından her ikisi de araştırıldı ve araştırma Kişilik ve Sosyal Psikoloji Dergisi’nde yayımlandı. Texas Üniversitesi’nden çalışma yazarı Austin, ‘İlk defa, benlik saygısı araştırması alanındaki kilit bir soruya yani ‘Bir insanın sosyal ilişkilerinin kendi kendine saygınlık gelişimini ne derece etkilediği ve tam tersi hakkında‘ sistematik bir cevabı olduğunu söyledi.

Bern Üniversitesi'nden araştırmacılar, Harris ve yardımcı yazarlar, özgüvenin zaman içindeki sosyal ilişkiler üzerindeki etkisini veya olumsuz etkiyi değerlendiren 47.000'den fazla katılımcıyı (% 54 kadın) içeren 52 çalışmayı analiz etti. 1992 ve 2016 yılları arasında yayınlanan çalışmalara birden fazla ülke dahil edildi. Örneğin, ABD'den 30, İsviçre'den 4, Almanya'dan 3, ikisi Avustralya, Belçika, Kanada, Finlandiya, Yunanistan, Rusya ve İsveç'ten katılımcı çalışması analiz edildi. Katılımcıların % 60 beyaz, % 2 İspanyol / Latin, % 12 diğer (ağırlıklı olarak başka bir etnik köken) ve %19 karışık etnik kökendendi. Katılımcıların yaş grubu erken çocukluktan geç yetişkinliğe kadar değişmekteydi.

Yazarlar pozitif sosyal ilişkilerin, sosyal desteğin ve sosyal kabulün, 4 ila 76 yaş arasındaki insanlarda zaman içinde kendilerine olan saygınlık gelişimini şekillendirmeye yardımcı olduğunu bulmuşlardır. Daha önce yapılan araştırmalar tutarsız bulgular ortaya koyarken, meta-analiz, benlik saygısının sosyal bağlantılar üzerindeki etkisinin klasik ve çağdaş teorilerini ve Harris'e göre sosyal bağlantıların benlik saygısı üzerindeki etkisini desteklemektedir.

Harris'e göre, benlik saygısı ve sosyal ilişkiler arasındaki karşılıklı bağlantı, olumlu bir geri dönüt döngüsünün etkilerinin zaman içinde biriktiği ve insanların hayatta ilerledikçe önemli olabileceği anlamına geliyor.

Araştırmacılar ebeveynlerle pozitif ilişkilerin çocuklarda benlik saygısını artırabileceğini belirtti ve bu durumun ergenlikte akranlarla daha olumlu ilişkilere yol açabileceğini ifade etti. Bu durum yetişkinlerin özgüvenlerini daha da güçlendirir ve böylece geç yetişkinlik dönemine kadar devam eder.

Harris, benlik saygısı veya sosyal ilişkilerin kalitesi düşük olduğunda,  diğer faktörü olumsuz yönde etkileyebileceğini ve bu olumsuz etkiyi dengelemek için özellikle önemli olan klinik müdahaleleri azaltacağını belirtti. Bunun yanında, benlik saygısı ve erişkinlikteki özgül ilişkiler üzerine sınırlı sayıda uzunlamasına araştırmalar ve öz raporlama dışındaki önlemleri kullanan çalışmalar bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Amerika Psikoloji Derneği

Tarih: 26 Eylül 2019

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190926092416.htm

 

Çeviren: Emine ERDEM (Sakarya Üniversitesi, PDR 4. Sınıf Öğrencisi)

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim