Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırması Kitap Olarak Yayınlandı


adsiz.jpg

(AİLE AKADEMİSİ DERNEĞİ)- Aile Akademisi Derneği Başkanı Mücahit Gültekin ve yönetim kurulu üyesi Meryem Şahin?in yapmış oldukları ?Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dayalı Politika Uygulayan Ülkelerde Kadın ve Aile? araştırması kitap olarak yayınlandı. SEKAM (Sosyal Ekonomik Araştırmalar Merkezi) yayınları arasından çıkan kitap 6 bölümden oluşuyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını en iyi uygulayan 4 ülkenin araştırıldığı kitapta, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının eleştirel analizi yapılıyor. Ülkemizde kadın ve aile sorunlarının çözüm yolu olarak sunulan ?toplumsal cinsiyet eşitliği? politikalarını 50 yıldan bu yana titizlikle uygulayan bu ülkelerde aile ve kadın 5 kriter doğrultusunda araştırılmış.

Bu çerçevede sözü edilen ülkelerde evlilik ve boşanma oranları nelerdir, aile yapısı nasıldır, gayr-i meşru doğum oranları nedir, alkol ve uyuşturucu kullanım oranları nelerdir ve intihar oranları nelerdir gibi sorulara cevap aranmış. Sonuçlar istatistik tablolar halinde sunulmuş. Araştırmacılar söz konusu ülkelerin son 50 yılını ele almışlar. Böylelikle geçmiş ve şimdiki durumları arasındaki farkı da göstermişler. Ayrıca araştırmada söz konusu ülkeler Türkiye ile de karşılaştırılıyor.

Araştırmadan oldukça çarpıcı sonuçlar çıkmış. Bu sonuçlar Türkiye?nin de aile politikalarını yeniden gözden geçirmesini gerekli kılıyor: Araştırmacılar bu durumu kitaba yazdıkları önsözde şu şekilde dile getiriyorlar:

?Biz Aile Akademisi Derneği olarak bu araştırmada toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını dünyada en iyi uygulayan dört ülkedeki kadının ve ailenin durumunu araştırdık. Yazılıp çizilenler TCE (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) politikalarının, başta kadına şiddet olmak üzere kadın ve aileye ilişkin sorunların çözümünde en etkili değişken olduğunu gösteriyordu. Biz bu iddianın doğru olup olmadığını göstermek istedik. Eğer öyleyse yaklaşık 40 yıldır bu politikayı uygulayan ülkelerde kadının ve ailenin durumu çok daha iyi olmalıydı. Sözü edilen sorunların çözümünde kayda değer bir ilerleme görmeliydik. Ancak araştırmanın bulgular bölümünde de görüleceği üzere bu ülkelerin araştırmamıza konu olan 5 değişkenin tamamında da Türkiye?den daha kötü durumda olduğunu gözlemledik. Bu sonuç TCE politikalarının bu sorunlarının çözümünde etkisiz kaldığını ortaya koyması açısından önemlidir. O zaman şu soruyu sormalıyız: Niçin kadın ve aileye ilişkin sorunların çözümünde TCE politikalarının uygulanmasında ısrar ediliyor? Eğer TCE politikaları bu sorunların çözümünde etkili olsaydı öncelikle uzun yıllardır bu politikayı en iyi şekilde uygulayan ülkelerde etkili olması gerekmez miydi? Başta hükümet yetkilileri olmak üzere, konuyla ilgili bütün çevrelerin bu sorular hakkında önemle durması gerekiyor.

www.aileakademisi.org

 

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim