Aile Politikaları ve Mevzuat Takip Komisyonu İlk Toplantısını Yaptı


Komisyon: 
Aile Politikaları Takip Komisyonu


653 (AİLEAKADEMİSİ/22 Mart 2013)- Aile Akademisi Derneği komisyon çalışmaları başladı. ?Aile Politikaları ve Mevzuat Takip Komisyonu? ilk toplantısını dernek binasında gerçekleştirdi. Mücahit gültekin, Meryem Şahin, Hasibe Lekesiz ve Zehragül Direk?in katılımıyla gerçekleşen ilk toplantıda komisyonun faaliyet çerçevesi tartışıldı ve görev dağılımı yapıldı.

Komisyon üyelerinin görüşlerinin alınmasıyla başlayan toplantıda, komisyon çalışmalarının 4 alanda yapılmasının uygun olacağı ifade edildi:

1.Aile Bakanı?nın Takibi: Yurt İçi ve Yurt Dışı Programlar, Mesajlar, Konuşmalar, Basın Açıklamaları

2.Mevzuat Takibi: Yasa Tasarıları, Yönetmelikler, Protokoller, Eylem Planları

3.Uluslar arası Belgelerin İncelenmesi

4.Yasa ve Yönetmeliklere Kaynaklık Teşkil Eden Kavramsal Alt Yapının İncelenmesi

5.Alanda Çalışan STK Faaliyetlerinin İzlenmesi

Toplantıda ayrıca komisyon üyeleri Mücahit Gültekin ve Meryem Şahin?in yürüteceği ?Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Politika Üreten Ülkelerde Aile? konulu araştırmanın taslağı incelendi, araştırmaya ilişkin ayrıntılar üzerinde konuşuldu.

Yaklaşık 2 saat süren komisyon çalışmasında toplantı periyotlarının aylık olmasına karar verildi.

www.aileakademisi.org

 

untitled-1.jpg

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim