Aile Politikaları ve Mevzuat Takip Komisyonu Mayıs Ayı Toplantısını Yaptı


Komisyon: 
Aile Politikaları Takip Komisyonu

 

(AİLE AKADEMİSİ/30 MAYIS 2013)- Aile Akademisi Derneği Aile Politikaları ve Mevzuat Takip Komisyonu Mayıs ayı toplantısını yaptı. Mücahit Gültekin, Hasibe Lekesiz, Gülay Öncil ve Zehragül Direk?in katıldığı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplantıda ilk olarak Hasibe Lekesiz tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı?nın teşkilat birimleri ve işleyişi hakkında bilgilendirici sunum yapıldı. Hasibe Lekesiz, Bakanlığın 5 genel müdürlüğünün bulunduğunu ve çalışmalarını bu genel müdürlükler ve genel müdürlüklere bağlı daire başkanlıkları aracılığıyla yürüttüğünü belirtti. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü hakkında bilgi veren Lekesiz, her bir genel müdürlüğün yürüttüğü çalışmalar hakkında ayrıntılı açıklamalrda bulundu.

Daha sonra Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği hakkında Gülay Öncil tarafından yapılan araştırma sunuldu. Öncil derneğin kuruluşundan itibaren yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Derneğin özellikle KİHEP (Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı) çalışmasıyla öne çıktığını belirtti. Derneğin bu çalışmayı 1995 yılından itibaren SHÇEK (Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu) desteğiyle kesintisiz yürüttüğünü belirten Öncil, 2009 yılı itibariyle bu eğitim programına 42 ilde 7500?ü aşkın kadının katıldığını belirtti. Eğitimlerin SHÇEK'e bağlı Toplum Merkezleri'nde yürütüldüğü ifade edildi. Derneğin öne çıkan bir başka çalışmasının ise Kadın Bakış Açısından Türk Ceza Kanunu(TCK) adlı kampanya olduğu ifade edildi. 2002-2004 yılları arasında yürütülen bu kampanya sonucunda Türk Ceza Kanunu?ndan edeb, namus, ırz, töre, ahlak, ayıp gibi kavramların  çıkarıldığını belirtildi. Derneğin yaptığı çalışmalar sebebiyle AWID (Uluslar Arası Kadın Kalkınma Örgütü) ödülünü aldığını söyleyen Öncil, derneğin ulusal ve uluslar arası karar mekanizmalarını etkilemek için lobi faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.

Toplantıda ayrıca komisyon üyesi Hasibe Lekesiz tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin?in mayıs içindeki açıklama, gezi, basın toplantısı, imzalanan protokolleri vb. içeren haberlerin yer aldığı bir rapor da gündeme alındı. Her ay Bakan?ın yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini takip etmeyi amaçlayan çalışmanın Nisan ayı raporunun da hazırlandığı belirtildi. Bakan?ın demeç, açıklama ve faaliyetlerini içeren haberler aylık raporlar halinde sitemizde yayınlanacaktır.

Mayıs ayı toplantısında ayrıca komisyon üyesi Zehragül Direk tarafından BM CEDAW sözleşmesinin incelendiği bir araştırma raporunun da hazırlandığı ifade edildi. CEDAW inceleme raporunun da dernek sitesinde yayınlanacağı belirtildi.

Bir sonraki komisyon toplantısının 27 Haziran Perşembe Günü saat 18.00?de dernek binasında yapılmasına karar verildi.

Gelecek toplantının gündemi:

1.Koruyucu Aile hakkında bilgilendirme (Hasibe Lekesiz)

2.Aile Şuraları Hakkında Bilgilendirme (Hasibe Lekesiz)

3.KAMER (Kadın Merkezi) araştırması (Gülay Öncil)

4.Toplumsal Cinsiyete Dayalı Politika Üreten Ülkelerde Kadın-Erkek ve Ailenin Durumu Araştırması sonuç raporunun hazırlanması (Mücahit Gültekin-Meryem Şahin) 

www.aileakademisi.org

 

komisyon_kalip.jpg

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim