Bilimsel Araştırmalar Komisyonu Mart Ayı Toplantısı


Komisyon: 
Bilimsel Araştırmalar Komisyonu

650 (AİLE AKADEMİSİ/30 Mart 2013)-Aile Akademisi Derneği Bilimsel Araştırmalar Komisyonu aşağıda belirtilen gündem maddeleri ve üyeler ile ilk toplantısını 30.03.2013 Cumartesi günü toplanmıştır.

Toplantıya katılan komisyon üyeleri

 1. Volkan Tekdemir ? Eğitimci ? Din Psikolojisi Dokt. Öğr.
 2. Fatma Gültekin ? Eğitimci ? Psikoloji Yüks. Lisans Öğr.
 3. Zahide Dügeroğlu ? Psikoloji Öğr.
 4. Sümeyye Bilici ? Psikoloji Öğr.
 5. Hacer Nur Aksu - Psikolog
 6. Zübeyde Şakalar ? Ev hanımı ? Çocuk Gelişimci
 7. Güler Tali ? Ziraat Mühendisi ? Sosyoloji Öğr.
 8. Sibel Tali ? Sanat Tarihçisi ? Sosyal Bilimler Öğr.

Toplantıya mazeretleri nedeniyle katılamayan komisyon üyeleri

 1. Şenay Aydın - Psikolog
 2. Emre Aydın ? Edebiyat Öğretmeni

Gündem Maddeleri:

 1. Aile Akademisi Derneği Bilimsel Araştırmalar Komisyonunun amaç, misyon ve vizyonu üzerinde konuşularak yazılması
 2. Bilimsel Araştırmalar Komisyonunun 2013 yılı içerisinde yapabileceği faaliyetlerin tespiti
 3. Komisyon toplantılarının toplanma tarih ve esaslarının belirlenmesi

Alınan Kararlar:

 1. Aile Akademisi Derneği Bilimsel Araştırmalar Komisyonunun amaç, misyon ve vizyonu üzerinde konuşuldu. Üzerinde anlaşılan amaç, misyon ve vizyon şu şekilde yazıldı.

Amaç: Bilimsel Araştırmalar Komisyonu Aile Akademisi Derneği?nin genel amaçlarına uygun amaçlar taşır. Bu çerçevede komisyonun amacı, aileyi modern dünyanın yarattığı tehlikeler karşısında korumak, uyarmak, güçlendirmek, toplumun birlik ve bütünlüğünün korunması için ailenin birlik ve bütünlüğünün sağlanması amacıyla bilimsel bilgi üretmektir.

Misyon: Yukarıda ifade edilen amaç çerçevesinde bilimsel araştırmalar komisyonunun misyonu, Aile Akademisi Derneği?nin genel amaçlarına hizmet eden, bunun içinde kendi değerlerinden yola çıkarak bilgi üreten bir komisyondur.

Vizyon: Aile Akademisi Derneği Bilimsel Araştırmalar Komisyonu, Aile söz konusu olduğunda bilimsel bir otör ve bilgi kaynağı olmayı hedeflemektedir.

Amaç, ilke ve vizyon bahsinde üretilen bilginin bilimsel bilgi kabulünü görebilmesi için yöntem bahsi üzerinde duruldu. Aileden taraf olan bir komisyon olarak bilimsel nesnelliğimizi kullandığımız yöntemle sağlayabileceğimiz, bunun için de bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin kullanımında hassasiyet gösterilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

 1. Bilimsel Araştırmalar Komisyonu olarak üç ana çalışma alanı tespit edildi. Bunlar;
  1. Nitel ya da Nicel araştırma yöntemleri kullanarak bilimsel araştırmalar yapmak
  2. Bilimsel araştırmalara zemin oluşturmak için makale, test, anket gibi kaynakların arşivini oluşturmak
  3. Yabancı dilde yapılmış olan değerli araştırmaları ya da haberleri Türkçeye çevirmek

Yukarıda sayılan üç ana çalışma alanında ilki için 2013 yılına ilişkin bir plan çıkartıldı. Buna göre;

                    i.            Kuram oluşturma yöntemine dayalı olarak evliliklerinde 20 yılı doldurmuş, örnek ailelerle derinlemesine mülakatlar yapılacak. Bu ailelerin evliliklerine bakış açıları, beklentileri, sorunlarını çözme biçimleri soruşturulacak. Elden edilen verinin toplandığı ortak temalar çıkartılarak çözüm önerisi oluşturulacak. Bu araştırma için önümüzdeki aya mülakat soru önerileri getirilecek.

                   ii.            Anket yöntemi kullanılarak farklı yaş gruplarından evli çiftlere evlilik beklentileri, karşılaştıkları sorunlar, çözüm yolları gibi sorular sorularak, farklı yaş dönemlerindeki kişilerin evliliğe bakış açıları betimlenecek. Bu araştırma için gelecek ayki toplantı için anket soru önerileri getirilecek.

                 iii.            İçerik analizi yöntemine dayalı olarak televizyonda en çok izlenen bir ya da iki farklı dizinin içerik analizi yapılacak. Bu amaçla bir sonraki toplantıya kadar incelenebilecek diziler için bir ön gözlem yapılacak. Bu araştırmanın toplumsal etkide bulunabilmesi için 2013 ekim-kasım-aralık aylarında yapılması kararlaştırıldı.

                 iv.            Fatma Gültekin?den tek denekli araştırma önerisi alınacak. Bunun için Fatma Hanım?ın konuyla ilgili araştırma yöntemini incelemesi istenecek.

 1. Bilimsel Araştırmalar Komisyonunun her ay düzenli olarak toplanmasına komisyon toplantı tarihinin de her ayın son cumartesi günü saat 16.00 olmasına karar verildi.

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim