Bilimsel Araştırmalar Komisyonu Nisan Ayı Toplantısını Yaptı


Komisyon: 
Bilimsel Araştırmalar Komisyonu

716 (AİLEAKADEMİSİ/29 NİSAN 2013)- Aile Akademisi Derneği Bilimsel Araştırmalar Komisyonu aşağıda belirtilen gündem maddeleri ve üyeler ile ikinci toplantısını 27.04.2013 Cumartesi günü yapmıştır.

Toplantıya katılan komisyon üyeleri

 1. Volkan Tekdemir ? Eğitimci ? Din Psikolojisi Dokt. Öğr.
 2. Fatma Gültekin ? Eğitimci ? Psikoloji Yüks. Lisans Öğr.
 3. Hacer Nur Aksu - Psikolog
 4. Zübeyde Şakalar ? Ev hanımı ? Çocuk Gelişimci
 5. Güler Tali ? Ziraat Mühendisi ? Sosyoloji Öğr.
 6. Sibel Tali ? Sanat Tarihçisi ? Sosyal Bilimler Öğr.

Toplantıya mazeretleri nedeniyle katılamayan komisyon üyeleri

 1. Şenay Aydın ? Psikolog
 2. Zahide Dügeroğlu ? Psikoloji Öğr.
 3. Sümeyye Bilici ? Psikoloji Öğr.

Gündem Maddeleri:

 1. Evliliğinde 25 yılı doldurmuş örnek ailelerle yapılacak mülakatın sorularının konuşulması
 2. Evlenme çağındaki gençlerle evlilik beklentileri üzerine yapılacak anketin sorularının değerlendirilmesi
 3. Önümüzdeki yıl yapılacak olan bir televizyon dizisinin içerik analizi için öneri sunulması

Alınan Kararlar

1.Evliliğinde 25 yılı doldurmuş örnek ailelerle yapılacak mülakatlar hakkında konuşuldu.

a)Bu mülakatların çift halinde mi yoksa tek tek mi yapılacağı konusu araştırılacak.

b)Mülakat yapılacak ailelerle ilgili bütün komisyon üyeleri örnek aileler tespitinde bulunacak.

c)Volkan Tekdemir?in sunduğu soru önerilerine eklemeler yapmak isteyen komisyon üyeleri bir aylık süreç içerisinde önümüzdeki toplantıya kadar grup mailinde sorularını paylaşacak.

d)      Kuram oluşturma yöntemi ile yapılacak olan araştırmanın mülakat sorularının hazırlanmasının anket sorularının hazırlanmasına göre nispeten daha kolay olduğu ve süreç içinde uygulanırken değiştirilebileceği, ana gövdeyi teşkil eden sorular dışında mülakatı genişletecek soruların bu ana gövdeye eklenebileceği görüşüldü. Öncelikle mülakatın ana gövdesini oluşturacak sorular üzerinde durulmasına karar verildi.

e)Örnek olarak sunulan soru önerileri incelendi.

2. Evlilik beklentileri üzerinde yapılacak anket için soru önerileri üzerinde konuşuldu.

a)Ankette soruların soru tarzında değil ifade tarzında beşli ya da dörtlü likert ölçeği kullanılarak düzenlenmesi kararlaştırıldı.

b)Ankette kullanılacak ifadeler, anketin güvenirlik ve geçerliliği için Mücahit Gültekin, Meryem Şahin ve gerek duyulursa üniversiteden bazı hocalardan yardım alınabileceği kararlaştırıldı.

c)Volkan Tekdemir?in sunduğu soru önerilerine eklemeler yapmak isteyen komisyon üyeleri bir aylık süreç içerisinde önümüzdeki toplantıya kadar grup mailinde sorularını paylaşacak.

d)Örnek olarak sunulan soru önerileri incelendi.

3.Önümüzdeki dönem 2013 Kasım ve Aralık aylarında yapılması planlanan dizi içeriği analizi için Volkan Tekdemir tarafından Pis Yedili dizisi önerildi. Bu çalışma yakın vadede planlanmamış olduğu için bu madde üzerinde kısa değerlendirmeler yapıldı.

 

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim