Gülsüm Süslü Pepee'yi Analiz Etti


Komisyon: 
Medya Takip Komisyonu

Değerlendirme Alanı: Çocuk Kanalları Ve Programları

KANAL: TRT ÇOCUK (20 Ocak 2014'ten İtibaren Show TV'de) 

PROGRAM: PEPEE

YAPIMCISI : Ayşe Şule BİLGİÇ

HEDEF KİTLE: 3-6 yaş

İÇERİK: İlk Türk çizgi yapımı olup, 3-6 yaş çocuğunun gelişimsel seyri takip edilmektedir.

 

Gülsüm Süslü

Medya Takip Komisyonu/Çocuk Programları Sorumlusu

 

DEĞERLENDİRME:

Günümüzde en etkili ve en yaygın medya aracı televizyondur. Yoğun bir şekilde çocuğu kuşatan televizyon, çocuk eğitiminde bazen anne-baba,-öğretmen ve sosyal çevrenin önüne geçebilmektedir. Bu tehlikeyi fark eden Aile Akademisi Derneği Medya Takip Komisyonu çocuk kanallarını ve sunulan çizgi dizileri takip altına aldık. Sizlere her ay çok izlenilen bir çocuk programının değerlendirmesini sunacağız. Bu ayki değerlendireceğimiz program Pepee.

Ülkemizde çeşitli çocuk programları ve yerli çizgi filmler üretilmiştir. Bu çizgi filmlerin başarılı örneklerinden biri de kuşkusuz Pepee adlı animasyon çizgi filmdir. Pepee yayınlandığı günden beri sevimliliğiyle çocukların ilgiyle izlediği bir dizi halini almıştır.

Pepe aile yapısı, konuşması ve mizacıyla klasik bir Anadolu çocuğu görünümündedir. Anadolu?da kekeleyerek,  biraz bozuk konuşanlara ?pepe? denmesinden yola çıkılarak, karakterin ismi oluşturulmuştur. Çocuklara düzgün konuşmayı öğretmek amacının güdülmesi de model alındığından bu karakter isimlendirmesi yapılmıştır.

Pepee izleyenlerini coşkulu yerli müzikler eşliğinde eğlendirirken, eğitici yönüyle de dikkat çekmektedir. Pepee?nin eğitici yönü, eğitim danışmanı, akademisyenlerden oluşan bir kadro tarafından yapılan titiz bir çalışmayla belirlenmiş, çalışma sonucu Pepee?yi bir sene boyunca izleyen bir çocuğun öğrenmiş olacaklarını içeren bir müfredat hazırlanmıştır. Pepee çizgi dizisinin senaryo alt metinlerini okuduğumuzda, büyüklük, küçüklük gibi kavramların yanı sıra arkadaşlarla paylaşmak, kardeşlerle ilişkiler, tuvalet eğitimi gibi konular da  işlenmektedir.

Çizgi dizide aile yapısından öğeler gösterilerek aile yaşamındaki kişilerin çocuktaki imajlarının oluşturulmasına katkıda bulunulmaya çalışılmaktadır. Örneğin dizinin ana karakterlerini oluşturan ?Annee, Babaa, Nenee, Dedee, Bebee ve şila? isimli karakterlerle, annenin ve babanın ailedeki konumu, nene ve dede rollerinin gösterilmesi ve onlarla ilişkilerin yansıtılması, bebe karakteriyle kardeşlik ilişkisinin anlatılması ve şila karakteriyle kuzen gibi akrabalık ilişkilerinin çocuk tarafından anlamlandırılması sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu karakterlere ek olarak çocuklarda arkadaşlık olgusuna dikkat çekmek ve hayvan sevgisine katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan karakterler de bulunmaktadır. Zulu, Köpüş ve Maymuş isimli karakterler ve buna ek bölümlerde kullanılan yan hayvan karakterlerle, hem arkadaşlık ilişkisi hem de hayvan sevgisi yansıtılmaya çalışılmaktadır.

Pepee?deki karakterlerin giyim kuşamları, konuşma biçimleri Anadolu kültürüne uygun olarak belirlenmektedir. Örneğin; Pepee?nin Karadeniz yöresine ait ?Horon? halk oyununu öğrenmesi, Türk kültürüne ait türküler söylemesiyle çocuklardaki kültürel ve yöresel bilincin/ilginin oluşturulmasında kullanılmaktadır.

Bununla birlikte Pepee çizgi dizisine yönelik eleştiriler de yok değildir. Bu şikâyetler arasında ?Pepe?nin sürekli küserek, yemek yemeyerek, huysuzluk ederek kendisini izleyen çocukları olumsuz etkilediği, Pepe?nin kıskanç, bencil ve düşüncesiz olduğu? vb. bulunmaktadır.

Pepe?nin huysuzluk yapmadığı, küsmediği, arkadaşlarıyla rekabete girip çekişmediği bir bölüm neredeyse yok gibidir. Kimi zaman yıkanmamak için yerlerde sürünmekte, kimi zaman yemek yememek için huysuzlanmaktadır.

Pepe?nin en belirgin olumsuz davranışı yukarıda da ifade ettiğimiz gibi küsmesidir. Pepe hoşuna gitmeyen bütün davranışlara ya da durumlara küserek karşılık vermektedir. Pepe çok basit durumlarda bile küsme davranışını göstermektedir. Örneğin halay çekmeyi bilmediği için, Şila?yı yakalayamadığı için, Zulu kadar iyi dans edemediği ve Zulu dans öğretmeyi teklif ettiği için, kuşlar gibi uçamadığı için, kış mevsimini sevmediği için, kardeşi bebe yarışı kazandığı için vb. küstüğü görülmektedir.

Pepe?nin bir diğer olumsuz karakteri sürekli rekabet eden, çekişen bir yapıya sahip olmasıdır. 16. bölümde Şila kendi payına düşen çuvalın daha ağır olduğunu söylerken Pepe bunu kabullenmek yerine hayır değil diyerek çekişmeyi ve bağrışmayı tercih etmektedir. Kimin babasını daha çok sevdiği konusunda Bebe ile, kimin daha iyi çadır kuracağı konusunda Zulu ile çekişmektedir. Pepe?nin zaman zaman yalan söylediği de görülmektedir. Örneğin bir bölümde ise okuma yazma bildiğini iddia ederek Şuşu?ya yalan söylemektedir.

Sonuç

Pepee çizgi filmi yerli bir yapım olması, kültürel değerleri aktarmayı hedef edinmesi bakımından takdiri hak eden bir yapımdır. Ayrıca hiçbir bölümünde cinselliği çağrıştırıcı herhangi bir söz, fiil ya da görüntüye yer verilmemesi de ikinci bir takdir sebebidir. 

Fakat Pepee?nin bu olumlu özellikleri yanında din ve değerler eğitimi açısından problemli özellikleri de bulunmaktadır.  Öncelikle Pepee?de verilen Türk kültürü İslam?dan soyutlanmış bir mahiyettedir. İslam Dini, Türk kültürüne şekil verdiği ve ayrılmaz bir parçası olduğu halde sanki yokmuş gibi davranılmış ve günlük hayatta kullanılabilecek birçok dini ifade, eylem ve davranış görmezden gelinmiştir. Uzakdoğu ve Batı medeniyetine ait unsurlara Pepee?de yer verildiği halde bu tolerans İslam medeniyetinden esirgenmiştir. Bu eksiklik çocuklarımızla Pepee?nin bu yönü seviyesine uygun bir şekilde konuşularak giderilmeye çalışılabilir.

Ayrıca bir marka haline gelen Pepe, çocukları tüketim alışkanlığına da sevk edebilir. Çünkü,  ihtiyacı yokken sırf Pepeyi sevdiği için bir oyuncak, bardak, kalem, çanta vb. eşyaları ısrarla almak isteyebilirler. Olumlu yönleri olan bir kahramanın çocuğumuzu Kapitalizmin tüketim nesnesi haline getirmesine karşı da dikkat etmek gerekmektedir. Pepee?den bir tüketim kahramanı çıkmamalıdır.

Pepee ile ilgili anne babaların unutmaması gereken bir başka nokta da aynı bölümlerin çocuklar tarafından CD?den veya kanaldan tekrar tekrar izlemesinin ekran bağımlılığına yol açabilme riskidir.

Ebeveynleri bu konuda da bir bölümü bir defaya mahsus ve eğitici yönlerini ön plana çıkararak, çocuğumuzla birlikte izlemeyi öneriyoruz.

 www.aileakademisi.org

                                

                                                                                                                                            

 

pepe-evi-resmi-resimleri-7828_copy.jpg

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim