Medya Takip Komisyonu Mart Ayı Toplantısını Yaptı


Komisyon: 
Medya Takip Komisyonu

662 (AİLEAKADEMİSİ/4 Nisan 2913)- Medya Takip Komisyonu üyeleriyle ilk toplantısını 03 Nisan 2013 Çarşamba tarihinde yapmıştır. Mart ayında yapılması gereken toplantı bir kaç gün gecikmeyle yapılmıştır. 

Toplantıya Katılan Komisyon Üyeleri:

1-Yasin Kuruçay

2-Zehra Serbest

3-Büşra Doğru

4-Gülsüm Süslü

5-Remziye Işık

6-Yasemin Gezer

7-Meryem Aktaş

8-Rabia Coşkun

9-Elif Güner

10-Semra Kaplan

Toplantıya Mazeretleri Nedeniyle Katılamayan Komisyon Üyeleri:

1-Erol Nal

2-Nermin Serbest

3-Yasin Serbest

GÜNDEM MADDELERİ

1- YAZMAN SEÇİMİ

2- KOMİSYON İÇİN TEMEL AMACIN BELİRLENMESİ

3-MEDYA TAKİP KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4-GÖREV ALANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

5-SORUMLULUK ALANLARI VE SORUMLULARIN TESPİTİ

6-TOPLANTI PERİYODUNUN BELİRLENMESİ

GÜNDEM MADDELERİ

1- YAZMAN SEÇİMİ

Zehra Serbest oybirliğiyle yazman seçildi.

2- KOMİSYON İÇİN TEMEL AMACIN BELİRLENMESİ

Komisyonumuzun temel amacının;  ?Medya?nın aile yapımızı ve değerlerimizi tahrip eden yayınlarına ilişkin sivil baskı ve toplumsal duyarlılık oluşturmak? olduğu konusunda görüş birliğine varıldı.

3-MEDYA TAKİP KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Komisyonun kendi arasında yaptığı müzakereler sonucunda medya takip kriterlerinin aşağıdaki hususlar olması kararlaştırıldı:

*Cinsellik/Cinsel İstismar

Cinsel istismar kriterlerinin, cinsel amaçlı fiziksel yakınlık, çarpık ilişkiler, aldatma, eşcinsellik, beraber yaşama ve kadının cinsel bir obje olarak kullanılması olması kararlaştırıldı.

*Şiddet / argo / küfür

*Sigara, Uyuşturucu, Alkol

*Şans Oyunları ve Kumar

*Çocuk istismarı

*Lüks tüketim ve israfa özendirme

*Magazin kültürüne alıştırma

*Yanlış modellere  ve olumsuz davranışlara özendirme

*Özel hayatın mahremiyet sınırlarının aşılması

*Dini ve kültürel değerleri tahfif etme

4-GÖREV ALANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Komisyon toplantımızda görev alanları aşağıdaki şekilde belirlendi:

*Aileyi ve toplumsal değerleri medya açısından tehdit eden yapılarla ilgili çalışma yapan kişi, yayın ve kurumların tespiti

*Bu konudaki yayınların çalışmaların tespiti

*RTÜK?e şikâyet

*Kara, gri ve beyaz listelerin oluşturulması:

Televizyonda yayımlanan yayınlarla ve internetle ilgili olarak takip edilen alanlarda kara, gri, beyaz listelerin oluşturulmasına kara verildi.

*İlgili Yayın Kuruluşuna Uyarı

*Olumsuz yayınlara sponsor olan firmalara uyarı

*Olumlu yayınları destekleme ve ilgili yayın kuruluşuna olumlu düşüncelerin bildirilmesi

*Basın Açıklaması, basın yayın İşleri ve yazman

*Aylık Raporlama

5-SORUMLULUK ALANLARI VE SORUMLULARIN TESPİTİ

Sorumluluk Alanları televizyon ve internet olarak iki ana alana ayrıldı. Alanlar ve inceleme alt başlıkları aşağıdaki şekilde oluşturuldu.

A. TELEVİZYON

 • Eğlence programları
 • Kadın programları
 • Çocuk kanalları ve programları
 • Haber programları
 • Reklamlar
 • Diziler
 • Filmler
 • Talk showlar
 • Müzik kanalları
 • Yarışma programları

B. İNTERNET

 • Oyunlar ve çevrimiçi oyunlar
 • Haber siteleri
 • Aile haberleri
 • Çocuk siteleri
 • Güvenli sitelerin belirlenmesi
 • Nitelik katan sitelerin tespit edilmesi
 • Sosyal paylaşım siteleri
 • Çocuk ve gençlerin en çok girdiği sitelerin belirlenmesi ve kriterler açısından incelenip raporlaştırılması

 

Toplantıda sorumluluk alanları ise aşağıdaki şekilde gerçekleştirildi.

 • Yasin Kuruçay, Zehra Serbest, Büşra Doğan, Gülsüm Süslü, Meryem Aktaş, Rabia Coşkun internet alanını olumlu ve olumsuz yönleriyle siteleri inceleyip rapor hazırlayacak.
 • Semra Kaplan, Elif Güner, Yasemin Gezer, Remziye Işık televizyon alanında yayınlanan programları olumlu-olumsuz yönleriyle inceleyip rapor hazırlayacak.
 • Gülsüm Süslü, Büşra Doğru, Yasin Kuruçay internetle ilgili yapılan tezleri ve çalışmaları araştıracak.
 • Zehra Serbest, televizyonda olumsuz yayın yapılan programlarla ilgili yapılmış tezleri ve çalışmaları araştıracak.

6-TOPLANTI PERİYODUNUN BELİRLENMESİ

Toplantı periyodumuz ayda bir kere olmak üzere karar alındı. Her ayın ilk Çarşamba günü saat 18.00 da toplanma kararı alınarak toplantı bitirildi.

www.aileakademisi.org

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim