Kendi İstediği Zaman Beslenen Bebekler Daha Zeki


378649_5062.jpg

240 (AİLE AKADEMİSİ/24.03.2012) The European Journal of Public Health?te yayınlanan yeni bir araştırma kendi istedikleri zaman beslenebilen bebeklerin gelecekte akademik başarılarının daha yüksek olduğunu gösterdi.

 Essex ve Oxford Üniversiteleri ile Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsündeki (ISER) araştırmacılar tarafından yürütülen araştırma, bir program dahilinde beslenen bebekler ile kendi istedikleri zamanlarda beslenebilen bebekler arasında ilk geniş ölçekli ve uzun süreli araştırma olma özelliğine sahip. Araştırmaya etki edebilecek, anne babaların sosyal statüsü, eğitim durumları, ekonomik şartları, çocukların sağlık koşullar açısından eşit bir denek grubu oluşturuldu.

Araştırmacılar annenin kendinin beslemesi ya da biberondan beslenme arasında büyük farlar oluşmadığını ancak belirli bir program dahilinde beslenebilen bebekler ile kendi istediği zaman beslenebilen bebekler arasında belirgin bir farkın ortaya çıktığını ifade ettiler. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsünden (ISER) Dr Maria Iacovou, dört-beş puanlık IQ farkının çocukları bir anda sınıfın en tepesine yükseltmediğini ancak örneğin ortalama 30 kişilik bir sınıfta 15. sırada yer alabilecek bir öğrencinin 4-5 puanlık IQ puanı farkıyla 11. 12. sıralara yükselebileceğini vurguladı.

Bebeklik döneminde ihtiyaçların zamanında karşılanmasının bebeğin çevresine, özellikle de annesine karşı güven bağlarının oluşmasında büyük bir önem taşıdığı bilinmekteydi. Bu araştırmayla birlikte ilk kez geniş ölçekte bebeğin ihtiyaçlarının zamanında karşılanmasının zihinsel performansına etkisi de ortaya konulmuş oluyor.

Bilindiği gibi özellikle iş hayatında olan annelerin çalışma saatleri dolayısıyla bebeklerini ya bir kuruma ya da bakıcıya vermekteler. Her iki durumda da bebeğin isteklerinin zamanında yerine getirilmesini sağlayacak bir anne-bebek ilişkisi kurulamamakta. Bununla birlikte iş ortamlarında kurulan kreşlerde de benzer bir şekilde anne iş ilişkilerinin bağlayıcılığından dolayı bebeğin istediği zamanda değil de kendisine izin verilen zamanda bebeğin ihtiyaçlarını karşılayabilmekte.

İş hayatının içindeki bir annenin ekonomiye sağladığı katkıyı bilemiyoruz ama yapılan yeni araştırmalar anneyi iş hayatının içine çekmekle gelecek nesillerin nasıl bir risk altına atıldığını göstermeye devam edecek gibi görünüyor.

www.aileakademisi.org

Çeviren: Volkan Tekdemir

 

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim