Gelişimsel Rehberlik Projesi


Gelişimsel Rehberlik Projesi

5 Gelişimsel Rehberlik Projesi

Gelişimsel rehberlik projesi, önleyici aile eğitimi almış anne-babalarımıza hizmet verecektir. Bu hizmet, 3 aylık eğitimden geçmiş anne-babalarımıza akademide eğitim almış gönüllülerimiz eliyle ulaştırılacak. Bu proje aşağıdaki hedeflere ulaşmayı amaçlanmaktadır:


? Çocuklarımıza doğru ve uygun bir model sunabilmek
? Anne-baba-çocuk arasında bir köprü olmak ve ailenin çocuğuyla iletişimini güçlendirmek
? Çocuklarla eğitici oyunlar oynamak, eğitici etkinlikler yapmak
? Çocukların iyi bir okuyucu olmalarını sağlamak


Proje Nasıl işleyecek?

Anne-babaların bu proje kapsamında verilen hizmetten faydalanabilmeleri için ?Önleyici Aile Eğitimi?ni almış olmaları gerekmektedir. Bu eğitimden geçmiş aileler gelişimsel rehberlik eğitiminden faydalanmak için eğitim sonunda verilen başvuru formunu doldurmalıdır.


Bu projede Aile Akademisi?nde gönüllü eğitiminden geçmiş rehber ağabey ve rehber ablalar görev alacaklardır. Her rehber en fazla üç aileden sorumlu olacaktır. Rehberler en uzun bir aylık periyotlarla çocuklarımızı evlerde ziyaret edeceklerdir. Ziyaretlerde çocuklarımızla onların gelişimsel dönemine uygun oyunlar oynayacak, etkinlikler yapacak onlara kitap okuyacak ya da kitap tavsiye edecek/hediye edecek, okudukları kitaplar hakkında onlarca konuşacak ve onlara geliştirici tavsiye ve yönlendirmelerde bulunacaklardır. Ayrıca rehberler TV, internet, müzik, arkadaş gibi risk faktörleri hakkında çocuklarımıza uyarıcı bilgiler vereceklerdir. Çocukların TV, internet vb. araçları nasıl kullanacakları hakkında çocuklarla birlikte kurallar koyacak ve bu kurallara uyulması için aileyle işbirliği yapacaklardır.

Proje sadece ilköğretim dönemi çocuklarına yönelik olacaktır. Gelişimsel rehberlik hizmeti alan çocuklar arasında bir gruplar oluşturulmasına ve uygun arkadaşlıkların kurulmasına yardımcı olunacaktır. Bunun için rehberlerin kendi aralarında koordineli olmaları gerekmektedir.

Rehberler bununla birlikte çocuklarımızla internet üzerinden haberleşecek ve çocuklarımızla geliştirici iletişim içerisinde olacaklardır. Rehberler ayrıca çocuklarıyla yaşadıkları sorunları aşmalarında anne-babalara öneri ve tavsiyelerde bulunacaklardır. Rehber ablalar kız çocuklarına, rehber ağabeyler ise erkek çocuklarına rehberlik yapacaklardır.

 

Rehber Ağabey ve Rehber Ablalar Nasıl Seçilecek?

Projede görev alacak rehber abi ve rehber ablaların en az üniversite öğrencisi olması ve Aile Akademisi uzmanlarının verdiği gönüllü eğitiminden geçmiş olması gerekmektedir.Projeden Hangi Çocuklar Faydalanabilir?

Projeden 7-12 yaş arasındaki çocuklar faydalanabilecektir. Ayrıca çocukların her hangi bir psikolojik/psikiyatrik sorunu ve uzman desteği gerektirecek bir probleminin olmaması gerekmektedir.


Rehberlerin Hizmeti Ne Kadar Sürecek?

Çocuklar bu projeden ?sadece okul dönemlerinde olmak üzere- en fazla 5 yıl faydalanabilecektir. Mümkün olduğunca aynı çocuğa aynı rehberin hizmet vermesi sağlanacaktır. Rehber değişiminde aile akademisi tarafından çocukla ilgili tutulan notlar ve formlar yeni rehbere verilecek ve kısa bir oryantasyon eğitiminden sonra rehberlik hizmetine yeni rehber devam edecektir.

Projeye nasıl destek verebileceğinizi projeye yardım et ve   Gönüllü ol menülerini tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim