İSLAM PSİKOLOJİ DERSLERİ


 AİLE AKADEMİSİ DERNEĞİ 

İslam Psikolojisi Projesi

İslam Psikolojisi çerçevesi Aile Akademisi tarafından oluşturulan bir eğitim programıdır.

Projenin Özeti:

Ülkemiz de dâhil, insanlık bugün derin sarsıntılar geçiriyor, çok trajik sorunlar yaşıyor. İnsanlık bugün bencilliğin, gururun, kibrin, hırsın, hazzın, rekabetin, öfke ve husumetin motive ettiği bir sosyal iklimde yaşamak zorunda bırakılıyor.

Bütün bunlar önemli sorunlar, ama asıl sorun bu sorunların da kaynağı olan materyalist değerlere dayalı sosyal bilimlerden medet umarak bu sorunları çözmeye çalışmamız. Biz psikolojik ve pedagojik sorunlarımızı, aile sorunlarımızı, çocuklarımızın ve gençlerimizin davranış sorunlarını bu sorunları var eden batılı materyalist değerlere dayalı olarak üretilen bilgiyle çözemeyiz.  İnsanı son tahlilde sinir hücrelerine ve beyin kimyasallarına indirgeyen ve insanın öte dünyaya ait ihtiyaçlarına ilişkin hiçbir söylemeyen bir psikoloji anlayışıyla insanlığa huzur ve mutluluk vaat etmenin mümkün olmayacağına inanıyoruz.

Bu bağlamda dini hassasiyeti yüksek olan camialarda sık karşılaşılan bir yanlışı da belirtmek gerekir. Batının neoliberal değerlerine hizmet eden söylemler üreterek, bu söylemleri ayet ve hadislerle süslemek neoliberal değerlere hizmet etmek anlamına gelir. Örneğin ego şişmesine, narsizme, mükemmeliyetçi kişilik özelliğine neden olan ve şiddet ile yüksek bir korelasyon ilişkisi gösteren “ özgüven” kavramını yüceltmek için “ eğer inanıyorsanız üstün olan sizsiniz” ayetini göstermek bu yanlışa örnektir. Çünkü ayetin nüzul sebebi, öncesi ve sonrası bireylerin kendine güvenmesini sağlamak ile hiçbir ilgisi yoktur. Ayet tersine; kendinize değil Allah’a güvenin, güvenin kaynağı birey değil Yaratıcıdır, inandığınız değerler doğrultusunda yaşarsanız Allah size farklı nimetler ve imkanlar verir vb. anlamlara işaret etmektedir.

Bugün insanı yeniden erdem, ahlak ve özgürlük sınırlarına taşıyacak yeni bir bilim/bilme tarzına ihtiyacımız var. Bu bilgi;

 • İnsanı insan-ı kâmil yapan,
 • Dünya ve ahiret mutluluğu sağlayan,
 • Yaşadığı bireysel ve toplumsal sorunlara çözüm üreten,
 • İnsan yaşamını da kolaylaştıran bir bilgi olmalı.

İnsanın nasıl yaşaması gerektiğini, sorunlarını nasıl çözmesi gerektiğini, içine düştüğü bunalımları nasıl aşması gerektiğini, insanı ve varlık âlemini yaratandan öğrenmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlayışı referans alan bir psikolojik ve pedagojik düşünce sistematiğinin insanlığın kurtuluşuna vesile olacağına inanıyoruz.

Bu anlayışın İslam inanç ve medeniyet değerlerine dayalı olarak üretilen bir psikoloji ve pedagoji sonucunda ortaya çıkacağına inanıyoruz.

Projenin 1. Bölümünün Amaçları

Projenin 1. Bölümü dernek eğitimcilerimiz ve Uludağ üniversitesinin değerli akademisyenlerinin katkısıyla 8 hafta sürdü. 1. Bölümün konuları şunlar oldu:

 • İslam Psikolojisine Giriş
 • Kuran’da Psikolojik Kavramlar
 • Modern Psikoloji ve Değerler Çatışması
 • Değerler Eğitiminin Önemi
 • Örneklerle Değerler Eğitimi (Doğruluk ve Affedicilik)
 • İslam ve Batı Düşüncesinde Ödül-Ceza Dengesi
 • İslam’a Göre gençlik Psikolojisi
 • Er-Riaye – Nefs Psikolojisinin Temelleri

 

         www.aileakademisi.org

        Dernek Gsm: 551*215 19 02 – Yasin Kuruçay : 505* 645 44 56

                                                                                                              BURSA AİLE AKADEMİSİ DERNEĞİ

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim