İSLAM'DA GENÇLİK PROJESİ 2


 AİLE AKADEMİSİ DERNEĞİ

         İslamda Gençlik Projesi - 2

Projenin 2. Bölümünün Amaçları

Proje, popüler pedagoji ve kültürün 5 temel argümanına karşı, medeniyet ve inanç değerlerimize dayalı 5 alternatif ilkeyi ön plana çıkarıyor. Bu başlıklar aşağıdaki şekilde:

 • Özgüvene karşı Değerlere Güven
 • Özgürlüğe karşı Erdem
 • Birey(ciliğ)e karşı Toplum-Aile
 • Hazza karşı Anlam ve
 • Kariyere karşı Amaç Bilinci

Gençliği yakından ilgilendiren önemli konu başlıklarının yer aldığı projede, İslam'ın gençlere verdiği öneme vurgu yapılıyor. Gençlik dönemi, İslam düşünce geleneğinde modern psikolojinin aksine "problemli/sorunlu" bir dönem olarak değil, geleceği kurmak için hazırlıkların yapıldığı, öğrenme ve araştırma şevkinin yoğun olduğu bir dönem olarak görülmektedir. Proje bu bakımdan, geleceğin ailelerini kuracak gençlerimize modern dünyanın olumsuzluklarına karşı direnme ve derinlikli çalışma bilinci vermeyi amaçlamaktadır.

Projenin Sloganı: Bilgi değil, bilinç güçtür.

Projenin Hedef Kitlesi

-          Eğitimciler

-          Lise ve üniversite öğrencileri

Projenin ortakları:

Projenin ortaklarının aşağıdaki kurumlar olması planlanmaktadır. Haküdad derneği projenin paydaşı olmayı kabul etmiştir.

 • Bursa Aile Akademisi Derneği
 • Bursa Kültür A.Ş.
 • HAKÜDAD derneği

Eğitim Süreci

Toplam 5 hafta sürecektir. Projenin 2. Bölümü aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır.

 • Özgüvene karşı Değerlere Güven
 • Özgürlüğe karşı Erdem
 • Birey(ciliğ)e karşı Toplum-Aile
 • Hazza karşı Anlam ve
 • Kariyere karşı Amaç Bilinci

Projenin Zamanı : Projenin Nisan ayının 1. ya da 2. Haftası başlayabileceği öngörülmektedir.

Cumartesi 14.00 ile 18.00 saatleri arasında uygun bir saatte başlaması düşünülmektedir.

Uygun olmaması durumunda Pazar günleri aynı saatlerde başlaması düşünülmektedir.

Projenin bütçesi:

-          Programın afiş ve el ilanı ile duyurulması sağlanmaktadır.

-          Projenin başında ve sonunda katılımcılara anket uygulanmaktadır.

-          Katılımcılara “katılım belgesi” verilmektedir.

-          Şartlar uygun olduğunda proje öncesinde ya da arasında katılımcılara uygun ikramlar verilebilmektedir.

-          Projede derneğimiz eğitimcileri herhangi bir ücret almamaktadır. Ancak projelerden elde edilen olası gelirler dernek giderleri olarak kullanılmaktadır.

İletişim:

-          www.aileakademisi.org

-          Dernek Gsm: 551*215 19 02 – Yasin Kuruçay : 505* 645 44 56

                                                                                                              BURSA AİLE AKADEMİSİ DERNEĞİ

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim