Çocuklarınızı Shrek’ten Uzak Tutun!

Akademimizin eğitimcilerinden Uzm. Psikolojik Danışman Mücahit Gültekin ve Eğitimci Volkan Tekdemir üç bölümden oluşan Shrek dizisine ilişkin nitel bir araştırma gerçekleştirmiştir. Araştırmada Shrek serisinde çocuklar açısından yer alan negatif içerik nitel araştırma yöntemi olan doküman incelemesi ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, Shrek serisinde çocuklar için önemli oranda olumsuz model teşkil edebilecek negatif içerik belirlenmiştir. Araştırmanın; literatür taraması, sonuç ve […]