Anne Sütü Bankası Basın Açıklaması

Sağlık Bakanlığı’nın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde İzmir’de açmayı planladığı “Anne Sütü Bankası” uygulaması farklı boyutlarıyla kamuoyunda tartışıldı. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tedbir, hukuk ve kayıt sistematiği üzerine daha fazla çalışılması gerektiğini sebep göstererek uygulamanın ertelendiğini açıkladı. Uygulamanın İslam hukuku açısından taşıdığı sakıncalar uzmanlar tarafından dile getirildi ve bu projeden vazgeçilmesi ifade edildi. Aile Akademisi […]

“Kadın Hakları” Kavramı İstismar Edilmemelidir

8 Mart Dünya kadınlar Günü ülkemizde ve bütün dünyada çeşitli etkinliklerle anılıyor. Kadına ve kadın haklarına yapılan bunca vurguya rağmen ülkemizde ve dünyada kadına yapılan zulüm ve haksızlıklar azalma göstermiyor. Sadece kadına değil, insanın insana ve insanın doğaya uyguladığı şiddetin çok çeşitli yönleriyle karşılaşmaya devam ediyoruz. Bunun sebebi, güce/rekabete/kâra odaklı materyalist/kapitalist dünya görüşüdür. Bir ailenin […]