İffet Özgürlüktür

Faziletler Bahsi (İnsani Erdemler) İslam Ahlakında oldukça geniş bir alan, iffet ise insani erdemlerin temel kavramlarındandır. Günümüzde kapitalist ve materyalist ahlakın dayattığı dünyevi değerlerin yok etmek üzere olduğu bir faziletimiz olduğu için, İffet konusu önemlidir. İffet, İslam Ansiklopedisi’nde[1] şöyle tarif edilir: “Haramdan uzak durmak, helal ve güzel olmayan söz ve davranışlardan sakınmak” Ragıp el İsfehani […]