İstanbul Sözleşmesi̇ Tartışmalarında Sık Kullanılan 14 Manipülasyon

İstanbul Sözleşmesi Türkiye’de sorgulanmaya başlandıktan sonra, kitlelerin kafasını karıştırmak ve Sözleşme’ye yönelik eleştirilerin önünü kesmek için kimi manipülasyonlar dolaşıma sokulmuştur. Manipülasyon kelimesi, kısaca gerçekleri saklayarak, gerçeklere bazı eklemeler yaparak ya da gerçekleri olduğundan farklı yorumlayarak insanları yanlış yönlendirmek anlamına gelmektedir. Manipülasyonun kaynağı bazen bilinemez. Konu hakkında yeteri kadar bilgisi olmayan kişiler, manipülasyon yapmak amacı gütmeseler […]

İstanbul Sözleşmesi̇’ne Karşı Çıkanlar Hakkında 10 Yanlış İddi̇a

Aile Akademisi Derneği olarak İstanbul Sözleşmesi ve dayandığı toplumsal cinsiyet ideolojisini tartışmaya açmak adına 2013 yılından bugüne kadar çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Gelinen noktada bu perspektifin artık sorgulanabilir hale geldiği görülmektedir. Bu sorgulamanın yapılmaya başlanmasıyla birlikte sözleşme karşıtlarının sundukları gerekçeler; genellikle şiddet savunuculuğu, çağ dışılık, ataerkillik gibi basit ve klişe söylemlerle cevaplanmaktadır. Sözleşmeyi savunan kesimler konuyu […]

Toplumsal Cinsiyeti Tartışmak

Son zamanlarda ülkemizde İstanbul Sözleşmesi’nin içeriği ile ilgili tartışmalar toplumun pek çok kesimini etkisi altına aldı, hemen herkes konuya dair bir tutum geliştirmeye başladı. Bu tutumlar incelendiğinde sözleşmeyi savunanların “kadına yönelik şiddet” duyarlılığının, sözleşmeye karşı çıkanların çoğunluğunun ise farklı cinsel yönelimleri içeren “eşcinsellik” ile ilişkili duyarlılıklarının ön plana çıktığı görülmekte; tartışma şiddet ve eşcinsellik üzerinde […]

İstanbul Sözleşmesi’ne İlişkin Tartışmaların Zemini Kaymamalıdır

Türkiye birkaç yıldır İstanbul Sözleşmesi’ni tartışıyor. Hükümet yetkililerinin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme niyetini açıklamasıyla birlikte bu tartışmalar daha da alevlenmiş, sözleşmeye muhalefet edenler ile sözleşmenin yanında duranlar arasında karşılıklı suçlamalara dönüşmüştür. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilip çekilmemeye karar vereceğimiz hayati öneme haiz bugünlerde, bazı hususları kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz: 1. Özellikle birkaç günden beri yürütülen tartışmaların usul, üslup […]