Çocuklarda Amaç Bilinci ve Akıl Oyunları

Yaratılmış her varlık bir amaç çerçevesinde yaratılmıştır. Bir amaç çerçevesinde yaratılan tüm varlıkların yaratılış amaçlarına uygun davranmaları da onların niteliklerini belirler. İradesiz olan insan dışındaki tüm varlıklar yaşam amaçlarına uygun hareket etme noktasında bir hürriyete sahip değildirler. Bu yüzden bu varlıkların amaçlarına uygun bir işlev yerine getirmek için bir çaba harcamalarına gerek yoktur. Bir arı, […]